Hoppa till innehåll
Lipus.se / Hitta kurser / Kursutvärderingar från genomförda kurser

Kursutvärderingar från genomförda kurser

Alla certifierade kurser ska utvärderas med Lipus kursutvärdering. Det är kursgivaren som mejlar ut enkäten till deltagarna efter avslutad kurs. Frågorna i utvärderingen besvaras på en skala från 1 till 6, där 1 motsvarar “mycket dåligt” och 6 “mycket väl”. Andra svarsalternativ är “Ej tillämplig” och “Kan ej bedöma”. Se utvärderingsfrågor längst ner på sidan.

Dokumentet för aktuellt år uppdateras kontinuerligt. Utvärderingarna publiceras efter kurstitel i bokstavsordning. Vänligen observera att svarsfrekvensen i dagsläget inte anges i utvärderingen, något vi arbetar på att kunna visa framöver. Hittar du inte den utvärdering du söker, kontakta oss på kurser@lipus.se. 

Kursutvärderingar

1. Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen?

2. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende teoretiska kunskaper?

3. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende praktiska färdigheter?

4. Var kursens pedagogiska arbetsformer anpassad till kursens mål och innehåll?

5. Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag?

6. Har kursen givit dig stöd (tex material och metoder) att förmedla nyvunna teoretiska kunskaper vidare till kollegor och medarbetare i din verksamhet?

7. Hur bedömer du kursen som helhet?

8. Skulle du kunna rekommendera kursen till en kollega i en situation liknande din?

9. Var det något du saknade i kursen eller något du tycker kan utgå?
a. Saknade
b. Kan utgå

10. Vilka var kursens tre främsta styrkor respektive svagheter?
a. Styrkor
b. Svagheter

11. Har du några förslag till hur kursen skulle kunna förbättras?