Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
Vi har lanserat ett nytt kursverktyg! Du som är kursproducent behöver registrera dig på nytt för att kunna administrera och certifiera dina kurser.
Registrera dig i Lipus nya kursbevakning för att hålla koll på kurser inom din specialitet!

SPUR-modellen bygger på att läkarprofessionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Syftet med den externa granskningen är att hjälpa vårdgivaren hitta förbättringsmöjligheter i utbildningen. Granskningen utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetsindikatorer för god utbildning.

Lipus har ett nära samarbete med specialitetsföreningarna vilket säkerställer att granskningarna håller en hög kvalitet.

En extern granskning

  • Ger en genomlysning av kvaliteten på din utbildningsenhet
  • Ökar chansen att läkare under utbildning väljer din verksamhet för sin placering
  • Ökar dina möjligheter att behålla den färdiga specialisten
  • Ökar kompetensen inom din organisation
  • Säkerställer att du följer Socialstyrelsens krav för AT och ST
  • Ger verktyg för fortsatt förbättringsarbete

Är du studierektor, verksamhetschef, handledare, ST- eller AT-läkare?

Läs mer om hur en extern granskning kan stödja dig i ditt arbete