SPUR-modellen bygger på att läkarprofessionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Syftet med den externa granskningen är att hjälpa vårdgivaren hitta förbättringsmöjligheter i utbildningen. Granskningen utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetsindikatorer för god utbildning.

Lipus har ett nära samarbete med specialitetsföreningarna vilket säkerställer att granskningarna håller en hög kvalitet.

En extern granskning

  • Ger en genomlysning av kvaliteten på din utbildningsenhet
  • Ökar chansen att läkare under utbildning väljer din verksamhet för sin placering
  • Ökar dina möjligheter att behålla den färdiga specialisten
  • Ökar kompetensen inom din organisation
  • Säkerställer att du följer Socialstyrelsens krav för AT och ST
  • Ger verktyg för fortsatt förbättringsarbete

Är du studierektor, verksamhetschef, handledare, ST- eller AT-läkare?

Läs mer om hur en extern granskning kan stödja dig i ditt arbete