Hoppa till innehåll

Extern granskning

En extern granskning ger både konkurrensfördelar och höjer kvaliteten på utbildningen. Lipus erbjuder extern granskning av läkarnas allmän- och specialiseringstjänstgöring enligt SPUR-modellen.

Är du intresserad av att beställa en granskning?

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss
Genomlyser kvaliteten på er utbildningsenhet

En granskning ger en samlad bedömning av utbildningen, ringar in styrkor och svagheter samt ger er konkreta förslag på förbättringsåtgärder.

Säkerställer att ni följer Socialstyrelsens krav

Granskningen utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetsindikatorer för god utbildning.

Ökar kompetensen inom er organisation

En god och kvalitativ utbildningsmiljö höjer kompetensen på både kort och lång sikt, samt ökar möjligheten att rekrytera och behålla ST-läkare.

Utförs av läkarprofessionen enligt SPUR-modellen

En granskning enligt SPUR-modellen genomförs av två specialistläkare som har genomgått inspektörsutbildning hos Lipus.

Lyfter utbildningsfrågan och skapar samsyn

Ett ökat fokus på utbildning tydliggör studierektorns och handledarnas roller och stärker dem i deras arbete med utbildningsläkarna.

Stark förankring hos specialitetsföreningarna

Lipus har ett nära samarbete med specialitetsföreningarna vilket säkerställer att granskningarna håller en hög och jämn kvalitet.

Våra områden inom extern granskning

Lipus granskar inom fyra olika områden

AT-SPUR

Lipus genomför extern kvalitetsgranskning av allmäntjänstgöringen vilket säkerställer en jämn och hög kvalitet.

ST-SPUR

Lipus genomför extern kvalitetsgranskning av specialisttjänstgöringen vilket säkerställer en jämn och hög kvalitet.

Övergripande analys

Lipus genomför en genomlysning av hela utbildningsorganisationen för läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Granskning sidotjänstgöring

Lipus genomför granskning av sidotjänstgöring som ett komplement till extern kvalitetsgranskning av ST.

Planerade och genomförda SPUR-granskningar

Rapporten från en SPUR-granskning publiceras normalt inom en månad efter genomförd granskning. Om ett eller flera områden under granskningen har blivit bedömt med ett D, det vill säga brister i följsamhet till föreskrift och åtgärder krävs, får enheten två månader på sig att inkomma med handlingsplan. Vi avvaktar med publicering under dessa två månader. 

Klicka i kartan för mer information

Planerade granskningar

Universitetssjukhuset Linköping, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, 27-28 augusti 2024
Västmanlands sjukhus Västerås, Ögonsjukdomar, 2-4 september 2024
Ängelholms sjukhus, Internmedicin, 3-4 september 2024
Lasarett i Landskrona, Internmedicin, 3-4 september 2024
Gammelstads hälsocentral, Allmänmedicin, 4 september 2024

Senast genomförda granskningar

Karolinska Universitetssjukhuset, Urologi, 4-5 juni 2024
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnkardiologi, 4-5 juni 2024
Universitetssjukhuset Linköping, Kirurgi, 4-5 juni 2024
, Hud- och könssjukdomar, 3-4 juni 2024
Centrallasarettet Växjö, Akutsjukvård, 3-4 juni 2024
Totalt 164 genomförda granskningar 2024

SPUR-granskningar region för region

Se hur regionerna har SPUR-granskats de senaste åren.

Region Planerade 2024 2023 2022 2021
Region Blekinge 9 2 3 12 3
Region Dalarna 16 9 3 2 4
Region Gotland 0 2 9 7 1
Region Gävleborg 0 4 55 0 2
Region Halland 2 3 2 6 2
Region Jämtland Härjedalen 0 4 5 2 2
Region Jönköpings län 3 6 10 9 9
Region Kalmar län 6 2 14 11 12
Region Kronoberg 3 3 35 0 1
Region Norrbotten 28 1 0 4 5
Region Skåne 50 28 75 34 32
Region Stockholm 8 28 29 53 116
Region Sörmland 1 1 18 11 4
Region Uppsala 1 9 5 19 7
Region Värmland 0 1 7 26 4
Region Västerbotten 2 1 9 14 23
Region Västernorrland 0 9 21 10 5
Region Västmanland 3 0 1 2 1
Region Örebro län 0 2 41 15 3
Region Östergötland 17 11 24 16 10
Västra Götalandsregionen 11 38 46 30 7

Vill du vara med och utveckla kvaliteten på utbildningen för din specialitet?

Som SPUR-inspektör har du en viktig roll. Du hjälper till att säkerställa att kvaliteten på utbildningen för din specialitet håller en jämn och hög nivå.

Extern granskning i siffror

Vi främjar läkares livslånga lärande och bidrar till en snabb kunskapsspridning inom vården

 • 2754

  Genomförda SPUR-granskningar sedan Lipus grundades 2013

 • 159

  Antal planerade SPUR-granskningar i år

 • 164

  Antal genomförda SPUR-granskningar i år

 • 480

  Antal SPUR-inspektörer