Hoppa till innehåll

Så höjer Lipus kvaliteten

Läs vad beställarna tycker om våra tjänster Lipus kurscertifiering samt extern granskning enligt SPUR-modellen.

”Vi ser flera direkta effekter av SPUR-granskningarna”

Snart har ett år gått sedan Skånes sjukhus nordost lät Lipus göra en genomlysning av ST-utbildningen. ”Vi har redan fått mycket gjort utifrån de förslag på förbättringar vi fick i rapporten”, säger Marja Jurvanen, övergripande studierektor. 

6 frågor till Andreas Sylvan, grundare av OrtoAcademy

Andreas Sylvan, specialistläkare i ortopedi med inriktning trauma, såg ett behov på kursmarknaden och grundade OrtoAcademy 2021: ”Certifieringsprocessens alla punkter stipulerar tydligt vad man behöver tänka igenom, och fungerar som ett bollplank”.

SPUR-effekt på regional nivå tack vare övergripande analys

Ulrika Foldevi, tidigare övergripande ST-studierektor i Region Västmanland, berättar om förbättringsarbetet efter 2020 års genomlysning av ST-utbildningen i en verksamhet starkt präglad av Covid 19-pandemin. ”Den stora förändringen är att det finns ett fokus på ST-frågor på en övergripande nivå”.

Ulrika Foldevi, avgående övergripande studierektor i Region Västmanland.

5 frågor till Ulla Klinga, Project Partner på Roche AB

Ulla Klinga på Roche Lipuscertifierar upp till fem kurser om året: ”Vi får en kvalitetskontroll, och vi vet att ST-läkarna uppskattar att de kan använda delmålen för deras specialistkompetens”.

6 frågor till Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare på Uppsala Universitet

Kerstin Strandberg Wilbrand är projektledare och kursansvarig på Avdelningen för uppdragsutbildning på Uppsala Universitet, som varje år Lipuscertifierar 16-17 kurser riktade till AT- och ST-läkare.