Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / ”Jag önskar att vi kursgivare skulle kunna samarbeta mer nationellt med kvalitet”

”Jag önskar att vi kursgivare skulle kunna samarbeta mer nationellt med kvalitet”

Sex frågor till Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare och kursansvarig på Avdelningen för uppdragsutbildning på Uppsala Universitet. Kerstin certifierar årligen 16-17 kurser riktade till AT- och ST-läkare hos Lipus.

Varför certifierar ni era kurser via Lipus?

– Att Lipuscertifiera våra kurser skapar ett kontinuerligt kvalitetsarbete och en kvalitetsutveckling, och är något även som synts utåt. Vi vet att majoriteten av de som går våra kurser hittar dem på vår egen sajt eller på Lipus.se. Alla våra kurser som riktar sig till AT- och ST-läkare certifieras av Lipus.

Hur ser organisationen för kurserna ut? Kan du beskriva arbetsprocessen?

– Det är fyra koordinatorer som arbetar med de olika kurserna, dessa hämtar in scheman och material från kursledarna och har kontakten med föreläsarna. Fram tills nu har jag hållit i alla certifieringar själv, men nu har jag fått en kollega som ska vara med och hjälpa till med det.

– Det är viktigt att alla sitter på samma information, exempelvis om en kurs har skickats in till Lipus för certifiering, och så vidare.

– Vi har ett flöde för vår- och höstkurser. Vi har gamla kurser som återkommer och skapar nya. I flödet framgår när vi exempelvis ska skicka ut ett julbrev eller när det är dags att Lipuscertifiera en kurs. Vi har ett system med en masterlista över alla delmål för respektive kurs, så att den som är koordinator ska vara säker på att allt är granskat. Det är viktigt att alla sitter på samma information, exempelvis om en kurs har skickats in till Lipus för certifiering, och så vidare.

– När kurserna går är jag alltid med på plats vid uppstart och under den sista dagen. Det är också ett kvalitetsarbete, ett tillfälle att träffa kursledare och föreläsare och samtidigt en möjlighet att se deltagargruppen tydligt och få höra vad de efterfrågar, för att kunna följa upp på det pedagogiska, med mera. Där lägger jag grunden för ett fortsatt samarbete.

Påverkar Lipus kurscertifiering hur ni arbetar med era kurser?  

– Ja, det är en del av vårt interna kvalitetsarbete. Jag har en bra dialog med Lipus när jag certifierar, jag dubbelkollar saker och ställer frågor. Det är bra att få Lipus och de externa kursgranskarnas ögon på våra kursbeskrivningar. Vad gäller de externa granskarna har strukturen förbättrats de senaste åren, det kommer andra typer av frågor idag än tidigare. Det är ett väldigt bra stöd.

– Om vi ser på utvärderingsdelen har vi under pågående kurs dagliga utvärderingar av både kursinnehåll och föreläsare, och så kommer Lipus utvärdering på det efteråt. Veckan efter att en kurs har avslutats får kursledarna det dagliga utvärderingsmaterialet plus det från Lipus, inklusive våra kommentarer. Det är tydligt att våra kursledare är vana att få utvärderingarna och att de tänker till hur de kan förbättra kursen. Jag ber också kursledarna att utifrån Lipus utvärdering kommentera vad som kan förbättras. De kanske tänker till över tidsåtgången, om man kan ta in andra föreläsare, och så vidare.

– Certifieringen skapar också ett väldigt tydligt flöde på hur vår process ser ut: vad som ska ske när, och varför.

Vad ser ni för nytta med att certifiera era kurser hos Lipus?

– Kvalitet viktig för oss. Vi ser en nytta i att ha någon utanför vår organisation som tittar på våra kurser. Certifieringen skapar också ett väldigt tydligt flöde på hur vår process ser ut: vad som ska ske när, och varför. Man behöver inte diskutera något utan i bästa fall bara följa våra snurror. Med en bra struktur missar man inte något.

– Vi har i princip slutat annonsera då vi ser att det ger så lite. Våra respektive kursgivare har goda kontakter inom sitt eget område och gör utskick där, och majoriteten av de som går våra kurser kommer via rekommendationer eller via Hitta kurser på Lipus.

Hur har kursverksamheten påverkats under pandemin?

– Jag har arbetat mycket med mitt team om hur vi ska göra saker, så vi kunde styra om väldigt snabbt när samhället stängdes ner. Behovet att gå kurser var ju lika stort som tidigare, och vi ville inte ställa in mer än nödvändigt. Normalt går alla våra kurser här på Campus, men nu vi fick ställa om rubbet till digitala kurser. Några ville inte ge kurser digitalt, då flyttade vi fram dem. Sedan gick ju smittan ner och vi fick en liten lucka när man kunde ge kurser på plats igen. Vi var noga med att covidanpassa, med annan dukning i salarna och så vidare. Vi lyckades bra, inte en enda deltagare smittades och inga smittspårningar kopplade till våra kurstillfällen.

– När vi ställde om till digitala kurser bjöd vi in kursledarna att komma till oss på campus och hålla i zoom-föreläsningarna här, så att vi kunde hjälpa till om det behövdes. Det fanns en osäkerhet hos en del kursledare vad gällde kvaliteten i det digitala formatet, men när de fick fortsatt fina utvärderingar blev det en tydlig kick tillbaka. För många blev detta en trigger att utveckla sin pedagogik, de kanske inte hade tänkt att börja ge digitala kurser annars. Nu lärde de sig att skapa breakout rooms och göra polls, och så vidare.

– Efter ett tag höjdes kraven på kvalitet. I den andra vändan med digitala kurser förväntade man sig 100 procent, med bra ljud och så vidare. Det där måste vi fortsätta arbeta med, fundera över sitt presentationsmaterial, att passen inte blir för långa och så vidare.

– Att vi har lyckats bra på många plan under pandemiåren har gett oss en bra bas att utvecklas vidare på. Vi är dubbelriggade nu, där vi utgår från att kurserna ges här på campus men är också redo för att köra digitalt om läget ändras.

– Den struktur vi arbetar med gör att många fortsätter att ge kurser. Nu när vi har ett generationsskifte framför oss ser jag flera kursledare som fasar in nya personer, vilket betyder att man är mån om detta och vill lämna över till någon annan som fortsätter arbeta med oss.

– Alla regioner måste kanske inte göra sina egna lokala chefskurser.

Hur tror du att er kursverksamhet ser ut om fem år?

– Jag hoppas vi fortsätter att växa med kvalitet. De senaste tre åren har jag tagit fram en ny kurs per termin, mer än så har vi inte riggat för att göra. Och som det ser ut i vården just nu går det inte att göra mer.

– Jag önskar att vi kursgivare skulle kunna samarbeta mer nationellt med kvalitet, och att ta fram en jämlik struktur. Det hade varit en annan sak om Socialstyrelsen haft större täckning på kurser, men nu är det inte så. Alla regioner måste kanske inte göra sina egna lokala chefskurser, för att ta ett exempel. Vi är ju en stor aktör, men många är betydligt mindre och jag ser att det finns stora samordningsvinster både ekonomiskt och kvalitetsmässigt att göra om vi samarbetar.

– Jag ser det inte som att vi är konkurrenter, vi täcker inte ens det nuvarande behovet och det ökar. Nu ger vi en kurs som också går som SK-kurs vartannat år på Karolinska men som behöver ges oftare. Då är det bra att vi tillsammans har en dialog så att vi kan möta behov utifrån möjligheten att ge kurs.

Läs mer

Information om Lipus kurscertifiering

Intervju med Ulla Klinga, Project Partner på Roche AB

Intervju med Andreas Sylvan, specialistläkare i ortopedi och grundare av OrtoAcademy