Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / Uppsala Universitet kvalitetssäkrar sina kurser via Lipus

Uppsala Universitet kvalitetssäkrar sina kurser via Lipus

Varje år certifierar Lipus närmare 200 kurser för läkare. En aktör som under många år vänt sig till Lipus för att få sina kurser certifierade är Uppsala Universitet.

Att få sin kurs certifierad hos Lipus visar att kursbeskrivningen dels har kvalitetsgranskats, men också att den har relevanta kursmål för målgruppen exempelvis Socialstyrelsens delmål för ST.

En aktör som under många år vänt sig till Lipus för att få sina kurser certifierade är Uppsala Universitet. Varje termin certifierar de mellan åtta och nio kurser hos Lipus.

– Vi har under lång tid samarbetat med Lipus då vi tycker att det ger våra kurser en kvalitetsstämpel.

Det är ett bra sätt för läkarna att hitta kurserna när de går in via Lipus hemsida, vilket är vanligt att man gör och så är det ett bra sätt att visa upp våra kurser i ett större sammanhang, via Lipus kurskatalog, berättar Kerstin Strandberg Wilbrand kursansvarig vid Uppsala universitet.

När en kursleverantör väljer att certifiera sina kurser så får man olika typer av stöd. Det kan exempelvis handla om den inledande fasen när det gäller planering av själva kursen, i form av kursmål inklusive Socialstyrelsens delmål för ST.

– Det här gör ju att vi säkrar upp att det vi tar fram stämmer överens med de lagar och regler som finns och de mål som vi ska uppnå, och då finns det extra ögon som tittar på det, att vi verkligen gör det, säger Kerstin Strandberg Wilbrand.

Lipus hjälper med marknadsföring i samband med certifiering

När en kurs blivit certifierad hjälper Lipus till med marknadsföringen av kursen. Dels genom att den finns med i kurskatalogen men också via mejlutskick till de som på www.lipus.se registrerat sig för kursbevakningen.

– Vi använder oss även av extratjänsten som Lipus tagit fram där vi till ett mycket förmånligt pris kan marknadsföra våra kurser via Läkartidningens utbildningsmejl som går ut till cirka 43 000 mottagare varje vecka, berättar Kerstin Strandberg Wilbrand.

Dialog under certifieringsprocessen

När man certifierar en kurs är Lipus måna om en dialog med kursgivaren, trots att själva certifieringen i sig sker digitalt. Som kursgivare har man möjlighet att hålla en dialog med Lipus om exempelvis vilka kurser som saknas och få feedback under själva certifieringsprocessen.

– Det här sammantaget, att certifiera sina kurser ger oss en väldigt bra kvalitetsstämpel, och jag tycker också att det är ett sätt att likrikta utbildningarna när vi tar fram dem. Där finns det också mycket mer att göra. Så för att vara med i utvecklingen framåt så tycker jag att man som kursgivare ska gå med och certifiera sina kurser, tipsar Kerstin Strandberg Wilbrand avslutningsvis.