Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / En granskad klinik kan vara avgörande vid val av plats för ST

En granskad klinik kan vara avgörande vid val av plats för ST

Att välja plats för sin ST-utbildning är ett stort steg för den blivande specialistläkaren. Många faktorer spelar in, allt för att säkerställa att man kommer att kunna tillgodogöra sig en god utbildning.

Yosef Tyson är nu mitt i sin ST-utbildning. Han pendlar från hemmet i centrala Stockholm med pendeltåget till Uppsala.

Där har han sin ST förlagd till ortopedkliniken på Akademiska sjukhuset.

Det är skönt att pendla. Den här stunden man får på tåget, då hinner jag fundera igenom min utbildningsdag och komma väl förberedd, berättar Yosef som trivs väldigt bra på enheten där han har sin ST.

Granskad klinik är viktigt i valet av plats för sin ST-utbildning

Att kliniken där han nu gör sin ST var SPUR-granskad av Lipus, det spelade in när han gjorde sitt val av tjänstgöringsplats.

Ja det gjorde det. Eftersom jag själv är väldigt intresserad av frågor som rör utbildning, så föll det sig ganska naturligt att jag vägde in det när jag gjorde mitt val, berättar Yosef Tyson.

För en blivande ST-läkare som står inför valet att välja mellan flera olika kliniker, där kan en granskad klinik vara avgörande, menar Yosef Tyson.

– Ja man vet att kliniken uppfyller Socialstyrelsens krav, att det pågår ett aktivt förbättringsarbete på kliniken.
Allt det sammantaget gör ju att jag känner mig trygg i att jag kommer att kunna tillgodogöra mig en bra utbildning, på min väg mot att bli färdig specialist, berättar Yosef Tyson

Hur upplever du som ST-läkare en SPUR-granskning?

Positivt, man får svara på bra och relevanta frågor som rör min utbildning. Exempelvis hur ofta jag träffar min handledare, om man får träffa de patienter man ska träffa. Man får också tid att sitta ner med SPUR-granskarna och diskutera igenom sin utbildning, vad som är bra och vad som är mindre bra.

Allt i syfte att höja och förbättra kvalitén på ST-utbildningarna. En modell som jag tycker är mycket bra och driver på och hela tiden hjälper till att förbättra våra utbildningsmöjligheter, menar Yosef Tyson.

Vilka förbättringsområden ser du idag för att säkerställa en god och bra ST-utbildning?

Det jag tror behöver förbättras rent generellt är handledning, att man skiljer på handledning och instruktion och ser till att just handledningen fungerar bra.

Hur påverkar det ditt val av kurser om de är certifierade av Lipus?

Det är klart att det påverkar mitt val. Jag vill ju veta att kursen jag skall gå uppnår de mål som jag skall nå och att kursen därmed också håller en hög och god kvalité, menar Yosef Tyson.

Utbildat sig till SPUR-inspektör

Intresset för frågor som rör utbildnings- och förbättringsarbetet är något som Yosef Tyson snabbt tagit till sig på sin väg mot att bli färdig specialistläkare.

Nyligen har han också, mitt i sin ST-utbildning även genomgått en utbildning hos Lipus och kan titulera sig SPUR-inspektör.    

Jag har alltid tyckt att frågor som rör utbildning är både viktigt och roligt och något man bör arbeta med. Jag vill ju själv kunna påverka den utbildning jag går. Som SPUR-inspektör får man väldigt bra inblick i Socialstyrelsens mål och vad kliniken skall leva upp till.

Sen får man ju se hur olika kliniker arbetar, vilka utmaningar de arbetar med. Saker som man själv kan ta med sig hem till sin egen klinik. Så sammantaget ger det mig väldigt mycket erfarenhet i min roll som blivande läkare att även ha det här uppdraget, menar Yosef Tyson.

I sin nya roll som inspektör får också Yosef Tyson bekräftelse på att EN SPUR-granskning gör stor nytta för förbättringsarbetet.

Ja, när jag nu själv har varit ute och gjort mina första granskningar som SPUR-inspektör, så märker jag ju av att klinikerna direkt tar till sig de rekommendationer som vi kommer med.

Exempelvis på en klinik satt inte studierektorn med i klinikledningen, vilket vi påpekade. Direkt efter det så blev det så att studierektorn kom att vara med på alla klinikledningsmöten. Det visar att det ger resultat, avslutar Yosef Tyson.