Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / Gediget förbättringsarbete bakom uppskattad kurs

Gediget förbättringsarbete bakom uppskattad kurs

Den Lipuscertifierade kursen "Basal neonatologi för blivande barnläkare" får genomgående högt betyg i kursvärderingar, och för studierektor Emma Steen är det en viktig del i förbättringsarbetet att ständigt ta in återkoppling – både från deltagarna och från Lipus kursgranskare.

Emma Steen, överläkare och studierektor vid Karolinska Universitetssjukhuset

Kursen "Basal neonatologi för blivande barnläkare" har certifierats av Lipus varje år sedan 2013. Kursen riktar sig till blivande barnläkare, men även barnläkare som ska bli neonatologer, det vill säga specialister på det nyfödda barnet.  

Emma Steen är överläkare och har varit studierektor för neonatologi sedan 2017 vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som hör till Karolinska Universitetssjukhuset. Kursen är ett samarbete mellan dem och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset i Stockholm. Emma samarbetar med Erik Borgström och Björn Lundberg kring kursen, båda neonatologer vid Sachsska.  

Viktigt med kritiskt förhållningssätt

Gruppen har ett ständigt pågående förbättringsarbete och låter Lipuscertifiera kursen eftersom de ser det kritiska förhållningssättet som väldigt viktigt. 

– Man mår bra av att bli lite kritiskt granskad i sin verksamhet. Det är bra att få input och det får vi från Lipuscertifieringen, men främst från de som har gått kursen. Vi väljer också föreläsare som vill ha återkoppling på hur de har föreläst. Våra studenter är nöjda med kursen: Vi får alltid toppbetyg i kursvärderingarna, vilket är väldigt kul.  

Emma sköter det administrativa kring kursen och bokar föreläsare, medan Erik och Björn sköter det praktiska kring simuleringar och liknande. Själva certifieringsprocessen upplever Emma som enkel. 

– Man får lite frågor, man kompletterar, man sätter sig och funderar på hur vi ska göra saker ännu bättre. Man får snabb feedback från granskaren och kan resonera kring varför man väljer att göra på olika sätt. 

Tar tillvara på återkoppling från studenterna

Något de studenter som gått kursen önskat var fler praktiska övningar, vilket Emma och hennes kollegor tagit fasta på. Utöver föreläsningar och seminarier får studenterna jobba mycket med simuleringar av det akut nyfödda barnet.

– Jag tror att den här kursen är unik eftersom det är mycket praktisk träning. En del studenter har haft det på sina hemkliniker, men inte alla. Vi jobbar också mycket kring hur man får ihop ett team och hur man tar ledarrollen. Simuleringar videofilmas för att studenterna ska förstå hur de agerar i akuta situationer. Vi tror att det är viktigt att ha känt den känslan litegrann och bli medveten om vad man har för verktyg för att hantera en sådan situation. 

För Emma och hennes kollegor är det viktigt att skapa ett klimat under kursen som gör att studenterna vågar ställa frågor. 

– Vårt syfte är att studenterna ska känna sig trygga med att vara jour på en neonatalavdelning efter kursen. Vi försöker att hela tiden vara väldigt närvarande, även för frågor mer informellt. Teamledarna ser individerna och kan även hjälpa individuellt under veckan som kursen går. Efter kursen känner många sig redo för neo.

Certifieringen ett verktyg för att säkra utbildningskvalitet

Emma ser utbildning som en viktig fråga och att man jobbar progressivt med det. 

– Det finns mycket att lära om lärande och hur man tar tillvara på kunskap. Lipuscertifieringen fungerar som en kvalitetsstämpel och är en investering i vår utbildning och ett sätt att styrka vår kompetens. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka det professionella värdet.  

Emma Steen är medicine doktor, överläkare och studierektor vid Neonatologi Stockholm, ME Neonatologi, vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som hör till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Sök bland aktuella Lipuscertifierade kurser i vår kurskatalog Hitta kurser.

Läs mer om Lipus kurscertifiering.