Hoppa till innehåll
Lipus.se / Kurscertifiering / Frågor och svar

Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar som rör Lipus kurscertifiering.

Lipus granskar och certifierar kurser som:

 1. stödjer läkarnas professionella utveckling
  – medicinskt inriktade kurser
  – verksamhetsstödjande kurser
 2. riktar sig till läkare, eller till grupp av yrkesutövare där läkare ingår
 3. äger rum i Sverige, eller äger rum i utlandet med i Sverige verksamma läkare som målgrupp

Aktiviteter som inte bedöms av Lipus: 

 1. Föreningsmöten utan utbildningsinnehåll
 2. Produktinformation
 3. Interna möten vilka ej är att betrakta som utbildning
 4. Kurser med inriktning på estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar
 5. Kurser som föregås av eller innehåller individuella skriftliga tester av deltagaren, exempelvis kartläggning i profiler eller liknande av enskilda deltagares personlighet eller kommunikationsförmåga, som har till syfte att spegla individen liknande 360- graderstest.

Lipus erbjuder certifiering av fyra typer av kurser.

Ett kurstillfälle (tidigare Fast kurstillfälle)
Certifieringen avser ett kurstillfälle med start- och slutdatum samt datum för sista anmälan.

Flera kurstillfällen (tidigare Löpande kurstillfällen)
Certifieringen gäller 12 månader och avser samtliga kurstillfällen enligt kursprogrammet. Vid ansökan om kurscertifiering krävs inga kursdatum, men det är möjligt att lägga till ett eller flera kurstillfällen både vid ansökan och under de 12 månader som certifieringen gäller. OBS! Det är endast möjligt att lägga till kurstillfällen som äger rum under de 12 månader som certifieringen gäller.

E-learning
Certifieringen gäller 12 månader. Inga kursdatum ska anges då kursdeltagaren väljer själv när hen vill ta del av kursen.

Kongress eller större kurs
Certifieringen för kongress omarbetas för tillfället och är just nu inte möjlig att ansöka.

Du behöver först skapa ett konto i Lipus kursverktyg. Fyll sedan i ansökningsformuläret som är utformat som en kursbeskrivning. När alla fällt är ifyllda, godkänner du samarbetsvillkoren och skickar in ansökan digitalt via systemet. Klicka här för att skapa ett konto.

Skicka gärna in ansökan så snart kursen är färdigplanerad. Kursen kan inte certifieras om kursen startat eller har ägt rum, utan görs inför en kurs. Vi ser gärna att ansökan skickas in minst 4 veckor innan kursstart. En bonus med att skicka in ansökan i god tid är att kursen får längre marknadsföringstid i Lipus kurskatalog.

Normal handläggningstid är två till fyra veckor, beroende på hur väl ansökan är ifylld. Behov av komplettering samt hur snabbt dessa kommer in till Lipus påverkar handläggningstiden.

En certifiering innebär att din kursbeskrivning granskas utifrån ett antal kvalitetskriterier. Instruktioner om vad som ska fyllas i framgår i ansökningsformuläret. Det finns även en meddelandefunktion i systemet där du kan skicka frågor till Lipus interna granskare.

När den första bedömningen är gjord behöver ansökan i de allra flesta fall kompletteras med uppgifter. Du får då en mejlavisering om att det finns nya meddelanden i kursverktyget. När begärda kompletteringar har inkommit skickas kursen i de flesta fall vidare till för extern granskning. Extern granskning utförs av erfarna läkare med specialistkompetens.

När den externa granskningen är klar kan det tillkomma ytterligare begäran om komplettering. När slutbedömningen är klar och kursen uppfyller kvalitetskriterierna kan kursen certifieras.

Kostnaden för en certifiering beror på vilken typ av certifiering du väljer. Klicka här för att läsa mer om certifieringstyper, priser samt villkor.

En certifiering är giltigt i 12 månader från certifieringsdatumet. Olika villkor gäller beroende på vilken typ av certifiering det avser. Klicka här för att läsa mer om villkoren.

Om informationen om kursen är bristfällig, avsiktligt oriktig eller om överenskomna samarbetsvillkor med Lipus åsidosätts kan kursen få ett avslag. Detta gäller också om kursen inte svarar mot ett medicinskt eller verksamhetsinriktat behov hos läkaren och verksamheten, eller om kursens innehåll strider mot vetenskap eller beprövad erfarenhet. Om inte kursen utvärderas enligt samarbetsvillkoren för certifieringen kan kommande certifiering nekas.

Läs mer om vilka kurser Lipus granskar i frågan Vilka kurser certifierar Lipus? ovan.

En utvärdering av kursen är ett krav i certifieringen och administreras av dig som kursgivare. Till varje kurs finns det kopplat en digital kursutvärdering i kursverktyget, hur denna hanteras finns instruktioner om i kursverktyget. Kursvärderingen ska sammanställas och skickas in till Lipus senast fyra veckor efter avslutad kurs. Klicka här för att läsa mer om utvärderingarna.

Kursutvärderingarnas snittvärden presenteras på Lipus.se, klicka här för att komma till sidan. Fullständig kursutvärdering för din egen kurs hittar du i kursverktyget under aktuell kurs. Fria kommentarer publiceras inte offentligt.