Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
Med anledning av covid-19 Har du frågor om kurser, t. ex om kursen blir av eller inte, vänd dig direkt till kursproducenten. Kontaktuppgifter finns i kursbeskrivningen i avsnittet med praktisk information.

Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs. AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas allmäntjänstgöring. Kraven på AT-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare

Kvalitetsgranskningen genomförs av utbildade inspektörer från specialitetsföreningarna. 

AT-SPUR

Positiva effekter

 • Ger ett helhetsperspektiv på AT-utbildningen
 • Säkerställer att AT-läkaren får en relevant och effektiv utbildning.
 • Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vad ingår i en granskning av AT-utbildnngen?

 • En bedömning görs av AT-utbildningens styrkor, svagheter och förbättringspotential. Läs mer om bedömningsområdena här.

Hur genomförs granskningen

 • En individuell webbenkät skickas till samtliga AT-läkare, studierektorer samt verksamhetschefer.
 • Inspektörer förses med informationsmaterial.
 • I granskningsbesöket ingår visning av lokaler och utrustning, intervjuer av AT-läkare, studierektorer och verksamhetschefer eller motsvarande.
 • Besöket avslutas med en gemensam diskussion om förbättringsåtgärder. 
 • En rapport där både styrkor, svagheter samt förbättringsförslag lyfts fram, sänds efter besöket till verksamheten samt till studierektorn. Rapporten publiceras också på lipus.se.

Till vem riktar sig tjänsten?

 • Alla vårdgivare som tar emot läkare för allmäntjänstgöring.

Pris och villkor

 • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna för mer information via formuläret eller mejla direkt till spur@lipus.se.