Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
Vi har lanserat ett nytt kursverktyg! Du som är kursproducent behöver registrera dig på nytt för att kunna administrera och certifiera dina kurser.
Registrera dig i Lipus nya kursbevakning för att hålla koll på kurser inom din specialitet!

Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs. AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas allmäntjänstgöring. Kraven på AT-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare

Kvalitetsgranskningen genomförs av utbildade inspektörer från specialitetsföreningarna. 

AT-SPUR

Positiva effekter

 • Ger ett helhetsperspektiv på AT-utbildningen
 • Säkerställer att AT-läkaren får en relevant och effektiv utbildning.
 • Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vad ingår i en granskning av AT-utbildnngen?

 • En bedömning görs av AT-utbildningens styrkor, svagheter och förbättringspotential. Läs mer om bedömningsområdena här.

Hur genomförs granskningen

 • En individuell webbenkät skickas till samtliga AT-läkare, studierektorer samt verksamhetschefer.
 • Inspektörer förses med informationsmaterial.
 • I granskningsbesöket ingår visning av lokaler och utrustning, intervjuer av AT-läkare, studierektorer och verksamhetschefer eller motsvarande.
 • Besöket avslutas med en gemensam diskussion om förbättringsåtgärder. 
 • En rapport där både styrkor, svagheter samt förbättringsförslag lyfts fram, sänds efter besöket till verksamheten samt till studierektorn. Rapporten publiceras också på lipus.se.

Till vem riktar sig tjänsten?

 • Alla vårdgivare som tar emot läkare för allmäntjänstgöring.

Pris och villkor

 • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna för mer information via formuläret eller mejla direkt till spur@lipus.se.