Hoppa till innehåll

AT-SPUR

Lipus erbjuder extern kvalitetsgranskning av allmäntjänstgöringen vilket säkerställer en jämn och hög kvalitet.

Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs. AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas allmäntjänstgöring. Kraven på AT-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare

Kvalitetsgranskningen genomförs av utbildade inspektörer från specialitetsföreningarna. 

AT-SPUR

Positiva effekter

 • Ger ett helhetsperspektiv på AT-utbildningen
 • Säkerställer att AT-läkaren får en relevant och effektiv utbildning.
 • Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vad ingår i en granskning av AT-utbildningen?

 • En bedömning görs av AT-utbildningens styrkor, svagheter och förbättringspotential. Läs mer om bedömningsområdena här.

Hur genomförs granskningen?

 • En individuell webbenkät skickas till samtliga AT-läkare, studierektorer samt verksamhetschefer.
 • Inspektörer förses med informationsmaterial.
 • I granskningsbesöket ingår visning av lokaler och utrustning, intervjuer av AT-läkare, studierektorer och verksamhetschefer eller motsvarande.
 • Besöket avslutas med en gemensam diskussion om förbättringsåtgärder. 
 • En rapport där både styrkor, svagheter samt förbättringsförslag lyfts fram, sänds efter besöket till verksamheten samt till studierektorn. Rapporten publiceras också på www.lipus.se.

Till vem riktar sig tjänsten?

 • Alla vårdgivare som tar emot läkare för allmäntjänstgöring.

Hur beställer jag AT-SPUR?

Pris och villkor

 • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna på spur@lipus.se för mer information.