Hoppa till innehåll
Lipus.se / Om Lipus / Frågor och svar om Lipus

Frågor och svar om Lipus

Här samlar vi vanliga frågor om Lipus och vår verksamhet

Lipus AB (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården) är ett dotterbolag till Sveriges läkarförbund och ägs av läkarprofessionen. Verksamheten är självfinansierad. Bolaget grundades 2013.

Lipus AB är ledande i Sverige inom extern granskning av AT och ST samt certifiering av kurser för läkare. Verksamheten syftar till att främja livslångt lärande, bidra till en snabb kunskapsspridning och en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Detta bidrar i förlängningen till att trygga framtida kompetensförsörjning och en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet.

Det är respektive specialitetsförening som utser sina SPUR-inspektörer. Om du är intresserad av att bli SPUR-inspektör ska du anmäla ditt intresse till SPUR-samordnaren i din förening. Om du inte vet vem det är kan du kontakta oss på spur@lipus.se.

Efter att du har utsetts av din specialitetsförening får du gå en inspektörsutbildning hos oss på Lipus. Den är kostnadsfri och sker helt på distans.

Läs mer om rollen som SPUR-inspektör.