Hoppa till innehåll

SPUREX

SPUREX är ett rådgivande organ till Lipus och har till uppgift att samordna och bidra till goda metoder när det gäller extern kvalitetsgranskning av ST-utbildningen.

SPUREX ledamöter nomineras av specialitetsföreningarna och väljs vid specialitetsföreningarnas representantskapsmöte. Mandatperioden är tre år och nuvarande period sträcker sig från september 2022 till det sista representantskapsmötet 2025.

För verksamhetsutvecklingen är det viktigt att olika medicinska kunskapsområdenas särart är väl representerade i SPUREX.

Ledamöter i SPUREX 2022-2025

Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Åsa Myrelid, Svenska Barnläkarföreningen

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Mattias Bjarnegård, Svensk förening för Medicinsk Radiologi

Enskilda Basspecialiteter

Rikard Viberg, Svensk förening för allmänmedicin
Ingmarie Hässler, Svensk Förening för Akutsjukvård

Invärtesmedicinska specialiteter

Synnöve Bergentz, Svensk Lungmedicinsk Förening

Kirurgiska specialiteter

Martin Thorsson, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård
Valeri Strokan, Svensk Kirurgisk Förening

Laboratoriemedicinska specialiteter

Lina Ekdahl, Svensk Förening för Klinisk Kemi

Psykiatriska specialiteter

Maria Markhed, Svensk Psykiatrisk Förening

AT

Åsa Boström, Svenska sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Utöver ovanstående ledamöter ingår en representant från från Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) samt nätverket för övergripande ST-studierektor vid universitetssjukhus (ÖSTUS). Representanterna till dessa poster utses av SYLF respektive ÖSTUS.

SYLF

Linus Perlerot, ST-läkare

ÖSTUS 

Jonas Nordquist