Hoppa till innehåll

SPUREX

SPUREX är ett rådgivande organ till Lipus och har till uppgift att samordna och bidra till goda metoder när det gäller extern kvalitetsgranskning av ST-utbildningen.

SPUREX ledamöter nomineras av specialitetsföreningarna och väljs vid specialitetsföreningarnas representantskapsmöte. Mandatperioden är tre år och nuvarande period sträcker sig från september 2022 till det sista representantskapsmötet 2025.

För verksamhetsutvecklingen är det viktigt att olika medicinska kunskapsområdenas särart är väl representerade i SPUREX.

Ledamöter i SPUREX 2022-2025

Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Eva Albinsson
Eva Albinsson
Svenska Barnläkarföreningen

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Mattias Bjarnegård - SPUREX
Mattias Bjarnegård
Svensk förening för Medicinsk Radiologi

Enskilda Basspecialiteter

Ingmarie Hässler - SPUREX
Ingmarie Hässler
Svensk Förening för Akutsjukvård
Rikard Viberg SPUREX
Rikard Viberg
Svensk förening för allmänmedicin

Invärtesmedicinska specialiteter

Synnöve Bergentz
Synnöve Bergentz
Svensk Lungmedicinsk Förening

Kirurgiska specialiteter

Martin Thorsson - SPUREX
Martin Thorsson
Svensk förening för Anestesi och Intensivvård
Valeri Strokan - SPUREX
Valeri Strokan
Svensk Kirurgisk Förening

Laboratoriemedicinska specialiteter

Lina Ekdahl - SPUREX
Lina Ekdahl
Svensk Förening för Klinisk Kemi

Psykiatriska specialiteter

Lipus logotyp
Maria Markhed
Svensk Psykiatrisk Förening

AT

Åsa Boström - SPUREX
Åsa Boström
Svenska sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Utöver ovanstående ledamöter ingår en representant från från Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) samt nätverket för övergripande ST-studierektor vid universitetssjukhus (ÖSTUS). Representanterna till dessa poster utses av SYLF respektive ÖSTUS.

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

Lipus logotyp
Erica Lorentzon
ST-läkare

Övergripande ST-studierektorer vid universitetssjukhus (ÖSTUS)

Jonas Nordquist - SPUREX
Jonas Nordquist
Forskare och biträdande övergripande ST-studierektor, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset