Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Lipus erbjuder en systematisk bedömning av ST-läkarnas sidotjänstgöring. En granskning av sidotjänstgöringen fungerar som ett komplement till granskningen av huvudplaceringen för att säkerställa att ST-läkaren får en relevant utbildning när de är placerade på andra kliniker.

Möte mellan inspektörer och utbildande enhet.

Positiva effekter

  • Ökar insikten om sidoutbildningens syfte och mål.
  • Säkerställer att ST-läkaren får en relevant och effektiv utbildning.
  • Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vad ingår i en Granskning av sidotjänstgöring?

  • En bedömning görs av sidoutbildningens styrkor, svagheter och förbättringspotential.
  • Kvalitetsgranskningen genomförs av inspektörer från den egna specialitetsföreningen.
  • Efter granskningen lämnas en sammanfattande bedömning av sidoutbildningens kvalitet, uppdelat på följande områden: verksamheten, medarbetarstab och interna kompetenser, lokaler och utrustning, tjänstgöringens upplägg, handledning och uppföljning samt teoretisk utbildning.

Till vem riktar sig tjänsten?

  • Lämplig för de specialiteter där stora delar av specialiseringstjänstgöringen fullgörs som sidoutbildning utanför den egna specialiteten.
  • En förutsättning för att kunna genomföra en granskning av sidotjänstgöringen är att ST-läkarens huvudplacering är granskad.

Pris och villkor

  • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna för för mer information via formuläret eller mejla direkt till spur@lipus.se.