Lipus erbjuder en systematisk bedömning av ST-läkarnas sidotjänstgöring. En granskning av sidotjänstgöringen fungerar som ett komplement till granskningen av huvudplaceringen för att säkerställa att ST-läkaren får en relevant utbildning när de är placerade på andra kliniker.

Möte mellan inspektörer och utbildande enhet.

Positiva effekter

  • Ökar insikten om sidoutbildningens syfte och mål.
  • Säkerställer att ST-läkaren får en relevant och effektiv utbildning.
  • Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vad ingår i en Granskning av sidotjänstgöring?

  • En bedömning görs av sidoutbildningens styrkor, svagheter och förbättringspotential.
  • Kvalitetsgranskningen genomförs av inspektörer från den egna specialitetsföreningen.
  • Efter granskningen lämnas en sammanfattande bedömning av sidoutbildningens kvalitet, uppdelat på följande områden: verksamheten, medarbetarstab och interna kompetenser, lokaler och utrustning, tjänstgöringens upplägg, handledning och uppföljning samt teoretisk utbildning.

Till vem riktar sig tjänsten?

  • Lämplig för de specialiteter där stora delar av specialiseringstjänstgöringen fullgörs som sidoutbildning utanför den egna specialiteten.
  • En förutsättning för att kunna genomföra en granskning av sidotjänstgöringen är att ST-läkarens huvudplacering är granskad.

Pris och villkor

  • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna för för mer information via formuläret eller mejla direkt till spur@lipus.se.

Rapporter sidotjänstgöring

Ladda ner

Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring internmedicin Gävle 2017

Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring internmedicin Hudiksvall 2017

Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring ÖHN Gävle 2017

Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring ÖHN Hudiksvall 2017