Hoppa till innehåll
Lipus.se / Extern granskning / Granskning av sidotjänstgöring

Granskning av sidotjänstgöring

Lipus genomför granskningar för att säkerställa att specialistläkaren får en sidoutbildning som håller hög kvalitet.

Lipus erbjuder en systematisk bedömning av ST-läkarnas sidotjänstgöring. En granskning av sidotjänstgöringen fungerar som ett komplement till granskningen av huvudplaceringen för att säkerställa att ST-läkaren får en relevant utbildning när de är placerade på andra kliniker.

Möte mellan inspektörer och utbildande enhet.

Positiva effekter

  • Ökar insikten om sidoutbildningens syfte och mål.
  • Säkerställer att ST-läkaren får en relevant och effektiv utbildning.
  • Lägger grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vad ingår i en granskning av sidotjänstgöring?

  • En bedömning görs av sidoutbildningen styrkor, svagheter och förbättringspotential.
  • Kvalitetsgranskningen genomförs av inspektörer från den egna specialitetsföreningen.
  • Efter granskningen lämnas en sammanfattande bedömning av sidoutbildningens kvalitet, uppdelat på följande områden: verksamheten, medarbetarstab och interna kompetenser, lokaler och utrustning, tjänstgöringens upplägg, handledning och uppföljning samt teoretisk utbildning.

Till vem riktar sig tjänsten?

  • Lämplig för de specialiteter där stora delar av specialiseringstjänstgöringen fullgörs som sidoutbildning utanför den egna specialiteten.
  • En förutsättning för att kunna genomföra en granskning av sidotjänstgöringen är att ST-läkarens huvudplacering är granskad.

Hur beställer jag granskning av sidotjänstgöring?

  • Kontakta oss på spur@lipus.se för att beställa granskning av sidotjänstgöring.

Pris och villkor

  • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna på spur@lipus.se för mer information.

Rapporter sidotjänstgöring

Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring internmedicin Gävle 2017
Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring internmedicin Hudiksvall 2017
Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring ÖHN Gävle 2017
Region Gävleborg rapport sidotjänstgöring ÖHN Hudiksvall 2017