Det här ingår i EN certifiering

  • Kvalitetssäkring. En Lipus-certifiering visar att kursbeskrivningen har kvalitetsgranskats enligt kriterier som tagits fram av professionen. Dessa överensstämmer väl med de kriterier som används bland annat i Europa för CME/CPD ackreditering.
  • Planeringsstöd. Du får tillgång till mallen för kursbeskrivning som kan användas som stöd under kursplaneringsfasen och bildar kursens ”varudeklaration”.
  • Feedback. Lipus stöttar dig under hela certifieringsprocessen.
  • Utvärderingsstöd. Tillgång till Lipus mall för kursutvärdering.
  • Marknadsföring. Certifierade kurser publiceras och blir sökbara i Lipus kurskatalog. Via vår kursbevakning når du potentiella kursdeltagare. Du får också det röda Lipusmärket som kan användas vid marknadsföring av kursen.