Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Positiva effekter av en certifiering

 • En Lipus-certifiering visar att kursbeskrivningen har kvalitetsgranskats.
 • Kvalitetsgranskningen sker enligt kriterier som tagits fram av professionen. Dessa överensstämmer väl med de kriterier som används bland annat i Europa för CME/CPD ackreditering.
 • Godkända kurser publiceras i Lipus kurskatalog.
 • Att fylla i kursbeskrivningen och möjlighet till feedback under certifieringsprocessen ger stöd i kursplaneringen.
 • Via vår prenumerationstjänst för bevakning av kurser når du potentiella kursdeltagare.

Det här ingår i certifieringen

 • Tillgång till mallen för kursbeskrivning som kan användas som stöd under kursplaneringsfasen och bildar kursens ”varudeklaration”.
 • Feedback under själva certifieringsprocessen.
 • Tillgång till Lipus mall för kursutvärdering.
 • Lipus-certifierade kurser får ett Lipus-nummer och Lipus märke för certifierad kurs som kan användas vid marknadsföring av kursen.
 • Certifierade kurser publiceras i kurskatalogen.
 • Utskick till prenumeranter som bevakar kurser görs i anslutning till certifieringen.