Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / ”Det fanns väldigt få primärvårdskurser inriktade mot ortopedi”

”Det fanns väldigt få primärvårdskurser inriktade mot ortopedi”

6 frågor till Andreas Sylvan, specialistläkare i ortopedi med inriktning trauma, som såg ett behov på kursmarknaden och grundade OrtoAcademy 2021.

Varför startade du OrtoAcademy?

– Jag arbetar på ortopedkliniken i Uddevalla/Trollhättan och på NÄL i Trollhättan och förvånas över hur få ST-läkare i allmänmedicin som har randat sig hos oss de senaste tio åren, trots att en stor del av rörelseapparaten är representerad i primärvården. Jag såg att det fanns ett behov av primärvårdskurser i ortopedi, men när jag sökte i Lipus kurskatalog kunde jag inte hitta några. Då började jag snickra på en kurs och kontaktade en gammal kursare som är distriktsläkare i Stockholm som fick bli bollplank och målgruppsrepresentant.

Hur skapar man en helt ny kurs?

– Vi började med att titta på remisserna vi får in från distrikten, vilka större områden som fanns där. Sedan utgick vi från Västra Götalandsregionens medicinska riktlinjer för att hitta relevanta ämnen, och vad som ska göras vid typiska diagnoser. Dessa fångade vi in under respektive föreläsare som vi knöt till oss.

– Certifieringsprocessens alla punkter stipulerar tydligt vad man behöver tänka igenom, och fungerar som ett bollplank.

– Vi gjorde ett grundarbete och trodde nog att vi hade tänkt igenom allting. Men när vi skulle certifiera kursen hos Lipus insåg jag att vi inte hade hela perspektivet. Vad har jag för evidens? Vilken är egentligen målgruppen? Vad är bakgrunden till den här kursen? Certifieringsprocessens alla punkter stipulerar tydligt vad man behöver tänka igenom, och fungerar som ett bollplank. Bara den hjälpen är värd hela certifieringsavgiften.

Vilka är de största utmaningarna?

– Det är som att bygga ett skepp, man vet inte hur bra det seglar förrän det sjösätts. Efter det första kurstillfället fick jag tänka till på de praktiska bitarna, att vissa moment såsom axlar och knä är svåra och behöver mer tid. Vi fick bra betyg i utvärderingarna, men efter det andra kurstillfället fick vi också mycket konstruktiv återkoppling som vi har tagit till oss. Det är lätt att vi har oss på våra ortopedglasögon när vi föreläser, och tro att deltagargruppen är homogen. Men en primärvårdsläkare i Norrland har andra förutsättningar än någon som jobbar i Stockholm, vad gäller tillgång till exempelvis röntgen eller specialistvård. Sådana saker är svåra att veta när skeppet ligger i torrdockan.

– Man vill ju vara 100 procent från början, men man måste vara på tå för att skapa värde för deltagarna. Inför nästa kurstillfälle har vi styrt om vissa av våra föreläsningar ännu mer, och i stället för att gå igenom olika diagnoser från a till ö utgå från vad primärvårdsläkarna faktiskt ställs inför: symptom, och ta avstamp utifrån det.

– Jag certifierar också en kurs tillsammans med min kompanjon Johan Lagergren i akut ortopedi för akutläkare och ortopeder genom bolaget Comentis. Det är nu dags för femte upplagan och vi fortsätter ständigt att fixa och justera upplägg och innehåll.

– Vi trycker hårt på att deltagarna gör utvärderingen, den är a och o för oss.

Hur motsvarar certifieringsprocessen era förväntningar?

– Hela processen är bra, lite omständlig givetvis, men det är bra eftersom man tvingas tänka igenom varje punkt. Något som har förbättrats sedan vi började certifiera med Comentis är Lipus digitala utvärderingsverktyg, som är enkelt att använda och hämta ut information ifrån. Vi trycker hårt på att deltagarna gör utvärderingen, den är a och o för oss.

Vad tycker din arbetsgivare om att du har OrtoAcademy och Comentis som bisyssla?

– Det är inga problem att göra detta som bisyssla. Det optimala hade varit att jobba 70-80 procent på klinik och resterande del med kursverksamheten. Det är viktigt att arbeta kliniskt eftersom det är en färskvara, då har man koll på forskningsläget och det kliniska läget. När vi startade Comentis och kursen om akut ortopedi fanns inget liknande heller på marknaden, det var akutläkare på vårt sjukhus som undrade om vi kunde skapa en kurs som täckte ämnet. När det finns kollegor som kan sköta den ortopediska delen kommer det alla verksamheter till nytta. Nu kommer folk från hela Sverige och går kurserna i akut ortopedi och ortopedi för primärvården.

Hur ser OrtoAcademys kursverksamhet ut om fem år?

– I dagsläget har vi utöver ortopedikursen också en injektionskurs som är helt digital, och håller på att ta fram en kurs i vetenskaplig metodik för ST-läkare. Ett annat spår är två utbildningsdagar för sjuksköterskor som arbetar inom det kommunala, där vi pratar om demens och multisjuka.

– Blickar vi framåt har vi många visioner. Vi kommer inte att släppa ortopedi för primärvården, den är så kul att göra. Kanske kan man dela upp kursen ytterligare eftersom ämnet är så stort, vi får se hur det bli i framtiden. De andra verksamheterna är också roliga och intressanta, lite spretigt kanske, men det är kul att prova på olika saker.

Läs mer

Information om Lipus kurscertifiering

Intervju med Ulla Klinga, Project Partner på Roche AB

Intervju med Kerstin Strandberg Wilbrand, kursansvarig på Avdelningen för uppdragsutbildning på Uppsala Universitet