Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / ”Värdefullt att fortsätta trimma ST-utbildningen”

”Värdefullt att fortsätta trimma ST-utbildningen”

Under 2023 har SPUR-inspektörsgruppen för palliativ medicin gjort sina första granskningar inom specialiteten, och det med råge. I gruppen finns ett stort engagemang för att förbättra ST-utbildningen inom specialiteten som infördes 2015.

Anders Birr och Åsa Dahlström Johansson
Anders Birr och Åsa Dahlström Johansson

Inspektörsgruppens samordnare inom palliativ medicin, specialistläkare Åsa Dahlström Johansson, berättar att det skapades ett nationellt nätverk för studierektorer under SFPM:s utbildningsutskott när palliativ medicin blev en egen tilläggsspecialitet.

– Redan från start fanns det flera där som var intresserade av att bli SPUR-inspektörer. Vi har också haft god hjälp av att en av våra inspektörer tidigare varit SPUR-inspektör i sin grundspecialitet. Det har varit roligt att möta engagerade kollegor, både inom SPUR-inspektörsgruppen och bland de enheter vi besöker. 

Anders Birr är specialistläkare inom onkologi och palliativ medicin och ingår i SPUR-inspektörsgruppen för palliativ medicin. Han har länge varit engagerad i specialitetsföreningen Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM), både på lokal nivå i Region Skåne, och på nationell nivå. Han var Sveriges första studierektor inom palliativ medicin och var med från tidigt 2000-tal och jobbade för att det skulle bli en tilläggsspecialitet, något Socialstyrelsen införde 2015. När specialitetsföreningen ville låta utbilda SPUR-inspektörer för ST-utbildningen var Anders snabb på att räcka upp handen.

– Jag har varit med på hela resan och nu får vi skörda frukterna av vårt arbete. Det är ett stort värde för mig att se hur bra det har blivit, jag blir nästan lyrisk. Det är extra kul att se att palliativ medicin på en hög nivå numera är en självklarhet. SPUR kan bidra till att det fortsätter vara så, i hela Sverige.

Utmaning med stora lokala variationer

Under 2023 har inspektörsgruppen hunnit med nio SPUR-granskningar inom palliativ medicin, och fler är planerade under 2024. Anders har hittills varit med som inspektör på fyra granskningar.

– Eftersom det har varit våra första granskningar så har det varit ganska intensivt att hitta ett sätt att göra dessa på ett sätt så att de inte blir godtyckliga eller personbundna. Det är även en stor utmaning att förutsättningarna för palliativ vård ser så väldigt olika ut i Sverige. Detta påverkar i sin tur på vilket sätt man kan genomföra ST i palliativ medicin.

Åsa, som utöver att vara SPUR-samordnare också är SPUR-inspektör, instämmer:

– Det är mycket stora lokala variationer i hur den palliativa vården är organiserad. Eftersom vi är en tilläggsspecialitet är ju alla redan godkända i en grundspecialitet, många av våra ST har lång klinisk erfarenhet i annan specialitet och en del har arbetat länge inom palliativ medicin.

Inspektörsgruppen har under 2023 genomfört flera granskningar i region Stockholm, som Anders påpekar utmärker sig med till exempel vårdval och stora enheter.

– Det är lätt att bli politisk och det ska vi inte bli, men det är bra att vi gör SPUR-granskningar som även pekar ut sådant som man kanske inte har tänkt kan påverka förutsättningarna för genomförandet av ST i palliativ medicin. Det är ju viktigt att de blivande specialisterna ska vara gångbara i hela Sverige.

Tätt samarbete kring SPUR-rapporterna

Inspektörerna inom palliativ medicin är verksamma i olika delar av landet och har därför olika erfarenheter att bidra med till gruppen. De är måna om att hålla en hög och jämn kvalitet på sina granskningar, och har därför ett ständigt pågående kalibreringsarbete.

– Vi har haft Teamsmöten inom inspektörsgruppen efter varje granskning där vi gått igenom bedömningarna för att få samsyn. Vi har också utarbetat en vägledning. Under början av 2024 ska vi försöka göra en utvärdering av första årets erfarenheter tillsammans med SFPM:s styrelse, berättar Åsa.

Anders säger att det är en styrka att rapporterna är förankrade i SPUR-gruppen.

– Vi lär av varandra och hur vi kan göra det här enhetligt. Vi ska vara tydliga med vad som kan göras bättre och pusha framåt, inte bakåt. Vårt fokus är på att hjälpa och positiv feedback är viktigt, och det är ju det som SPUR innebär. Sedan stämmer vi också av de erfarenheter vi har fått på vägen med specialitetsföreningen, som är vår uppdragsgivare.

Anders upplevelse av att komma ut på klinikerna som granskare har varit genomgående positiv.

– Det är roligt att möta ST-läkare, handledare, studierektorer och chefer. Även om de inte alltid får grönt ljus på allt så har våra besök uppskattats och det blir en dialog. Vi kommer inte dit med pekfingret. Jag tror att vi inspektörer har genomgående positiva erfarenheter. Vi tycker att det här är kul. För mig är det ett stort värde att fortsätta trimma så att vi får en bra ST-utbildning. Vi ska hålla fanan högt.

Anders Birr är överläkare och specialist i onkologi och palliativ medicin vid Diagnostiskt Centrum på Helsingborgs lasarett. 

Åsa Dahlström Johansson är överläkare, studierektor och specialist i palliativ medicin, geriatrik och allmänmedicin vid Palliativa sektionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.