Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / Övergripande analys lyfte Skånevård Kryhs utbildning

Övergripande analys lyfte Skånevård Kryhs utbildning

”En granskning av hela verksamheten var enda möjligheten för mig att få ett samlat grepp”, säger Pia Lundbom, tidigare förvaltningschef för Skånevård Kryh.

För att få ett samlat grepp om hur det stod till med ST-läkarnas utbildningar inom Skånevård Kryh fanns det bara en väg att gå enligt tidigare förvaltningschef Pia Lundbom. 

– Att göra en granskning av hela verksamheten och organisationen, det var enda möjligheten för mig att få ett samlat grepp om hur vi låg till. Det är också en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, för att kunna locka till oss nya läkare till vår verksamhet”, säger Pia Lundbom.

Granskningen av Skånevård Kryh blev ett stort och omfattande granskningsuppdrag för Lipus. I beställningen ingick att göra SPUR-granskning av hela verksamheten. Detta oavsett om de drevs av privata aktörer eller det offentliga.

Men för att få en så bra bild som möjligt av hela utbildningskedjan valde man att gå ett steg till. Man lät granska även förvaltningsledningen.

– Om vi skulle få ett samlat grepp hur vår utbildning fungerar så förstod jag att vi fick lov att göra den här genomlysningen, av hela förvaltningen, i alla nivåer som är involverade i utbildningen, förklarar Pia Lundbom beslutet.

Pia Lundbom har varit verksam inom sjukvården sedan början av 1980-talet. Hon började som sjukvårdsbiträde, utbildade sig vidare till undersköterska och senare som specialistsjuksköterska.

Uppdrag till nyckelpersoner före granskningarna

Pia tillträdde sin tjänst som förvaltningschef för Skånevård Kryh 2013. Hon hade därmed ansvaret för 5 000 medarbetare i sitt område där Kryh står för Kristianstad, Ystad och Hässleholm.

Tidigt i sitt uppdrag stod det klart att det var dags att ta tag i frågan om att genomföra nya SPUR-granskningar. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska extern granskning ske, och den bör göras vart femte år.

– Jag kände ju till verksamheten väldigt väl sedan tidigare när det här blev aktuellt med nya granskningar. Det hade tidigare gjorts SPUR-granskningar av klinikerna och inom primärvården. Jag visste också att vi hade många egna inspektörer inom verksamheten, men jag hade ändå inget samlat grepp över det här, hur nivån på våra ST-utbildningar såg ut och hur det fungerade, berättar Pia om bakgrunden till det omfattande gransknings arbetet.

”Inspektörerna vägleder och coachar verksamhetscheferna på ett mycket bra sätt.”

Det första hon lät göra var att ta kontakt med Marja Jurvanen, övergripande studierektor och dåvarande forskningschefen inom enheten för att dra igång processen.

– Vad jag gjorde då var att ge Marja och forskningschefen ett uppdrag att ta fram en plan för hur vi skulle kunna genomföra en sådan här granskning av hela verksamheten, och då menar jag hela vår verksamhet i förvaltningen, berättar Pia.

Pia Lundbom, förvaltningschef Skånevård Kryh.
Pia Lundbom, förvaltningschef Skånevård Kryh. Foto: Anders Ferm

I normala fall går det till så att respektive vårdcentral eller klinik låter göra sina egna granskningar och betalar för det.

Men i det här fallet valde Skånevård Kryh att lyfta upp kostnaden som togs av ledningsförvaltningen centralt. Man gick även ut till de privata aktörerna och lät dem vara med på samma villkor.

Anledningen till det, kostnaden till trots, var ganska enkel för Pia Lundbom.

”Jag ville ha en stämpel på att vår ST-utbildning är bra, eller vilka förbättringsområden och åtgärder som måste till.”

– Jag ville ha en samlad bild över hur det stod till med vår ST-utbildning. En stämpel på att den var bra, eller vilka förbättringsområden och åtgärder som måste till. Det här resultatet hade vi inte kunnat få på något annat vis, förklarar Pia Lundbom motiveringen till varför man valde att göra granskningen enligt den här modellen.

Det kanske inte är så konstigt att Pia Lundbom sätter det här med utbildningsfrågorna inom verksamheten mycket högt, utbildad lärare som hon är inom just vård och omsorg.

– Jag är nog känd för att drivas lite av det här med utbildningsfrågor. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat då jag förstår hur viktigt det är.

En bra kunskap att ha med sig även i det uppdrag som hon just nu är satt att sköta som förvaltningschef för en verksamhet med 5 000 anställda.

– Jag har arbetat många år på operationsavdelningen i Lund. Var faktiskt inne och  jobbade en del även nu i somras, berättar Pia som ser till att hålla sig ájour med yrket och närheten till verksamheten.

Långsiktig handlingsplan säkrar hög utbildningsnivå

Pia gav ett tydligt mandat och ansvar till Marja Jurvanen att leda det praktiska arbetet kring granskningarna.

– Det var väldigt viktigt för helheten och resultatet att ha den här ansvars och rollfördelningen. Marja kom till mig och min ledningsgrupp ungefär varannan månad och avrapporterade hur vi låg till, vilka åtgärder som behövde sättas in. På så vis säkrade vi upp hela processen under resans gång, berättar Pia.

Totalt granskades 28 kliniker och 21 vårdcentraler, varav nio privata under år 2015, vilket resulterade i en slutrapport.

– Utifrån det resultatet och vad som behövde arbetas med och förbättras så fastställde vi i ledningsgruppen en långsiktig handlingsplan. Vi drog den även i den medicinska ledningsgruppen där chefsläkarna sitter med. Vi delade där upp tydliga ansvarsområden för det fortsatta arbetet, förklarar Pia.

Det hela följs nu upp kontinuerligt, där den övergripande studierektorn, Marja Jurvanen är den som hela tiden stämmer av arbetet och rapporterar till ledningen.

Vad ser du som den största verksamhetsnyttan med det här?

– Att vi fick en klar och samlad bild över utbildningsnivån. Det är jätteviktigt för oss då vi här i Kryh är lite av “Skånes Norrland”. Vi måste kunna locka med något mer än de stora universitetssjukhusen om personalen skall välja att pendla eller flytta hit. Då är det att vi kan erbjuda en bra utbildning för våra ST och AT-läkare, och att därmed i framtiden vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Det handlar om ett långsiktigt arbete, förklarar Pia Lundbom.

Vad tycker du om att det är läkare som genomför SPUR-granskningar av verksamheten?

– Jag tycker den är bra. När vi som chefer pratar med grupper med läkare eller sjuksköterskor så pratar vi, och uppfattas på ett visst sätt. Men när läkare möter läkare och får prata utbildningsfrågor och kärnvärden och verksamhetsinnehåll, produktion, kvalitet då blir det en annan dialog den kan jag aldrig göra som chef. Den måste göras av professionen själv.

Jag uppfattar också att SPUR-inspektörerna har en förmåga att hitta de delar där vi faktiskt inte lever upp till vissa saker i verksamheten, och det tar man på allvar som verksamhetschef, menar Pia Lundbom.

För att få en helhetssyn och överblick över hela utbildningskedjan i verksamheten lät Skånevård Kryh även Lipus inspektörer granska förvaltningsledningen.

– Jag tycker att de gjorde det riktigt bra, och hittade flera delar som jag aldrig hade tänkt på, så vi hade en jättebra dialog under den processen, tycker Pia Lundbom.

– Det här var viktigt för mig så att jag sedan kunde gå vidare uppåt till koncernledningen och tydligt förklara hur det ser ut, och tydligt motivera vad jag behöver för stöd och resurser i min verksamhet för att det ska fungera så bra som möjligt, förklarar Pia Lundbom

Så fortskrider arbetet inför nästa granskning

När hela granskningen av Skånevård Kryh var genomförd överlämnade Lipus rapporten, en sammanställning med resultatet av alla granskningar.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska alla verksamheter med ST-utbildningar granskas och inspekteras vart femte år.

– Det är bra, det här är ingenting man bara gör en gång. När det är dags för oss igen är jag helt på det klara med att vi ska göra på samma sätt igen, alltså att vi tar med hela verksamheten.

– Vi har många delar i vår handlingsplan som är på lång sikt, de här frågorna måste vi ha med oss, det skall granskas och mätas så att vi kan stämma av och få kvitto på att det arbete vi gör också leder oss framåt och stärker vår verksamhet, säger Pia.

Kan du säga någonting om resultatet som ni fick av granskningen av verksamheten?

– Jag är faktiskt väldigt stolt över det, resultatet var bra. Det var också tydligt beskrivet vad vi behövde förbättra. Så helt klart en rapport som betyder mycket och är oerhört värdefull för vårt fortsatta arbete, summerar Pia Lundbom.

Hur kan ni använda er av resultatet av granskningen i er verksamhet?

– Där ligger det ju ett stort ansvar ute hos våra verksamhetschefer att sprida det här är, att vi faktiskt är granskade, att vi visar resultatet och vad vi gjort för förbättringar.

Då sprider det sig också bland läkarna. Det märker jag då vi har en bra tillväxt av ST-läkare, och många områden där är väldigt attraktiva, berättar en märkbart nöjd Pia Lundbom.

Det är fortfarande ett par år kvar innan verksamheten skall granskas igen. Vilket kan bli aktuellt 2020- 21. Men redan under 2018 kommer Skånevård Kryh att låta sjukhusen som har AT granskas.

Cirkeln kan då sägas vara sluten då man efter det har låtit granska såväl AT och ST samt den övergripande utbildnings- och ledningsorganisationen.