Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / ”Man ska inte vara rädd för att bli granskad”

”Man ska inte vara rädd för att bli granskad”

Fredrik Valham är medicinsk chef för klinisk fysiologi i Umeå som genomgick en SPUR-granskning våren 2023. För honom var det första gången han var med om en sådan granskning, och SPUR blev en hjälp att skapa struktur och riktning för ST-utbildningen.

Fredrik Valham, porträttbild av en man med kort ljust hår, glasögon och mörkblå

Inför en SPUR-granskning ska enheten som ska granskas skicka in dokument som inspektörerna behöver för att kunna göra granskningen. Verksamhetschef, studierektor, handledare och ST-läkare får också på varsitt håll svara på ett antal enkätfrågor. Detta förarbete brukar leda till en “SPUR-effekt”: att en enhet redan innan granskningen ägt rum säkerställer att förutsättningarna finns för att bedriva en god ST-utbildning. 

Fredrik Valham är kardiolog och medicinsk chef för klinisk fysiologi i Umeå, och SPUR-granskningen hos dem förra våren var hans första. På grund av pensionsavgångar fanns det också mycket ny personal på kliniken, inklusive många ST-läkare. Därför tyckte han att det var extra bra att få förbereda granskningen med hjälp av listan över dokument som skulle finnas på plats. 
 
– SPUR blev en hjälp att få struktur. Det var bra att få sig en tankeställare och ta fram vissa fakta och dokument, och ställa sig frågor som man inte hade ställt sig. När det blev aktuellt med granskning läste jag gamla SPUR-rapporter och kollade på systematiken. Själva granskningen var förutsägbar och flöt på jättebra.

Peppat personalen att jobba med förbättringar

När inspektörerna levererade rapporten ett par veckor efter granskningen så fick alla på kliniken ta del av den, även de biomedicinska analytikerna. 

– Min uppfattning var att de flesta kände igen sig i både det positiva och det negativa som kom fram. Det har peppat folk till att jobba med förbättringar. Det kändes som att SPUR som sådant ville hjälpa oss att bli bättre och peka i positiv riktning, inte hitta fel. Det är mycket av en lärprocess i detta.  

Fredrik ser ett stort värde i att SPUR-granskningen hjälpt dem att synliggöra styrkor och svagheter, och att få en riktning för sitt arbete.  

– Vi gjorde en handlingsplan som vi nu följer och stegvis implementerar. Som chef vill jag göra allt jag kan för att vi ska ha en bra utbildning och att det syns både internt och externt. Det är viktigt för ST-läkare och det är en viktig rekryteringspunkt för oss.  

Han har också ett medskick till sina chefskollegor. 

– Som chef ska man inte vara rädd för SPUR. Det kan vara skräckinjagande att man ska bli granskad, men se det som en chans till förbättring. Det tar lite tid, men inte jättemycket tid heller. Titta på andra som har gjort det – jag kollade på kardiologi som SPUR-granskades året innan och fick begrepp om vad det handlar om. Se det som en möjlighet, att man visar att man är seriös med sitt uppdrag, utöver att vårda. 

Fredrik Valham är kardiolog och medicinsk chef för klinisk fysiologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Enheten SPUR-granskades i april 2023.

Här hittar du rapporter från samtliga genomförda granskningar av ST