Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / ”Den återkoppling vi får visar på ett stort värde för vården”

”Den återkoppling vi får visar på ett stort värde för vården”

5 frågor till Ulla Klinga, Project Partner på Roche AB, som årligen certifierar två till fem kurser hos Lipus.

Vilka kurser Lipuscertifierar ni?

– Vi har certifierat en del kurser hos Lipus genom åren, framför allt har vi två återkommande kurser som riktar sig mot onkologer respektive hematologer som vi har gett i många år nu. Båda är tredagarskurser idag, men så har det inte varit hela tiden. Vi försöker utveckla kurserna tillsammans med kursledning och föreläsare, som alla tycker det är roligt att arbeta med kurserna.

– Vi har också andra kurser som vi inte certifierar, kurser som återkommer utifrån behov på lokal eller regional nivå. Men de större kurserna vi satsar på certifierar vi hos Lipus.

Varför ser ni för nytta med att certifiera kurserna?

– Vi vill arrangera kurser som håller bra kvalité. När vi certifierar en kurs hos Lipus får vi en kvalitetskontroll, och vi vet ST-läkarna uppskattar att de kan använda delmålen för deras specialistkompetens. Sedan är det ett bra sätt att nå ut med information om kurserna i och med att de publiceras på Lipus hemsida. I och med att kurserna är återkommande sprids informationen mellan läkare och ST-läkare, men några hittar till kurserna direkt via Lipus.se. Vi annonserar inte särskilt mycket utan når ut till målgruppen ändå.

Hur ser din arbetsprocess ut?

– Jag har en delad roll där jag utöver kurserna också arbetar med olika medicinska projekt samt kliniska studier. Jag är övergripande ansvarig för kurserna men får hjälp av kollegor i vissa delar. Jag tycker att Lipus är väldigt behjälpliga när vi har frågeställningar, man får snabb återkoppling, och processen är enkel. Den kontakten är värdefull. Och när det gäller återkommande kurser kan vi delvis återanvända texterna i Lipus kursverktyg och behöver inte skriva om allt varje gång.

– Ibland kan det vara lite svårt att se vilka delmål som är relevanta, något som inte alltid framgår helt tydligt på Socialstyrelsens hemsida. Då har vi en dialog med Lipus om exempelvis en viss programpunkt motsvarar ett delmål, och så vidare. Sedan har vi också bra handledare och seniora läkare som har bra kännedom om delmålen.

Påverkades er kursverksamhet av pandemin?

– Under pandemins första år fick vi ställa om till att ha digitala föreläsningar, vilket fungerade men inte är optimalt för en kurs med upp till 20 deltagare. För många är det tröttsamt att sitta vid en skärm i tre dagar. Sedan har vi haft hybridmöten, där de flesta deltagarna och föreläsarna var på plats men några var med digitalt på länk. Hybridformatet ställer högre krav, dels tekniken, dels att hela tiden tänka på att inkludera de kursdeltagare som är med digitalt.

– Under kursdagarna är jag själv alltid på plats och ser till att det tekniska och allt runtomkring fungerar. Jag har själv en bakgrund inom onkologi och hematologi, vilket är värdefullt i dessa sammanhang.

– Att gå en utbildning idag är ett första steg på vägen, men det är lika viktigt att utveckla sin kompetens för att bibehålla den.

Hur tror du att er kursverksamhet ser ut om fem år? 

– Jag tror att de här kurserna kommer att finnas kvar och utvecklas. Den återkoppling vi får visar på ett stort värde för vården och vi anstränger oss för att vara en så bra samarbetspartner som möjligt vilket jag tror uppskattas.

– Det vi skulle önska är ett ännu bättre samarbetsklimat inom vården där man verkligen tar vara på den kunskap som läkemedelsindustrin vill och kan bidra med.

– Syftet med våra kurser är att öka kunskapsnivån inom det medicinska området. Det är viktigt att läkare får rätt kunskaper. Den medicinska utvecklingen går ibland väldigt fort. Att gå en utbildning idag är ett första steg på vägen, men det är lika viktigt att utveckla sin kompetens för att bibehålla den. Här ser vi att det ofta finns ett behov i Sverige att stärka fortbildningen inom sjukvården och Roche vill gärna bidra till att alla inom vården ska få relevant kompetensutveckling i ännu högre utsträckning än idag.

Läs mer

Information om Lipus kurscertifiering

Intervju med Kerstin Strandberg Wilbrand, kursansvarig på Avdelningen för uppdragsutbildning på Uppsala Universitet

Intervju med Andreas Sylvan, specialistläkare i ortopedi och grundare av OrtoAcademy