Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
Med anledning av covid-19 Har du frågor om kurser, till exempel om kursen blir av eller inte, vänd dig direkt till kursproducenten. Kontaktuppgifter finns i kursbeskrivningen i avsnittet med praktisk information.

Alla Lipus-certifierade kurser ska utvärderas av kursdeltagarna. Frågorna besvaras på en skala från 1 till 6, där 1 motsvarar “mycket dåligt” och 6 “mycket väl”. Andra svarsalternativ är “Ej tillämplig” och “Kan ej bedöma”. Frågor med fria kommentarer publiceras inte här.

Klicka här för att se kursutvärderingar för kurser som har Lipus-certifierats under 2020 och 2021

Dokumentet uppdateras kontinuerligt allteftersom fler kursutvärderingar kommer in till Lipus. Hittar du inte den utvärdering du säker, kontakta oss på info@lipus.se.

Utvärderingsfrågor

1. Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen?
2. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende teoretiska kunskaper?
3. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende praktiska färdigheter?
4. Var kursens pedagogiska arbetsformer anpassad till kursens mål och innehåll?
5. Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag?
6. Har kursen givit dig stöd (t ex material och metoder) att förmedla din nyvunna kompetens vidare till kollegor och medarbetare i din verksamhet?
7. Hur bedömer du kursen som helhet?
8. Skulle du kunna rekommendera kursen till en kollega i en situation liknande din?