Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Alla Lipus-certifierade kurser ska utvärderas av kursdeltagarna. Frågorna besvaras på en skala från 1 till 6, där 1 motsvarar “mycket dåligt” och 6 “mycket väl”. Andra svarsalternativ är “Ej tillämplig” och “Kan ej bedöma”. Frågor med fria kommentarer publiceras inte här.

Klicka här för att se kursutvärderingar inskickade 2020 till 2022!

Dokumentet uppdateras kontinuerligt allteftersom fler kursutvärderingar kommer in till Lipus. Utvärderingarna publiceras efter kurstitel i bokstavsordning. Vänligen observera att svarsfrekvensen i dagsläget inte anges i utvärderingen, något vi arbetar på att kunna visa framöver. Hittar du inte den utvärdering du säker, kontakta oss på info@lipus.se.

Utvärderingsfrågor

1. Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen?
2. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende teoretiska kunskaper?
3. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende praktiska färdigheter?
4. Var kursens pedagogiska arbetsformer anpassad till kursens mål och innehåll?
5. Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag?
6. Har kursen givit dig stöd (t ex material och metoder) att förmedla din nyvunna kompetens vidare till kollegor och medarbetare i din verksamhet?
7. Hur bedömer du kursen som helhet?
8. Skulle du kunna rekommendera kursen till en kollega i en situation liknande din?