Hitta kurser är en sökbar katalog över Lipus-certifierade kurser. Kurserna riktar sig till läkare (AT/BT/ST samt fortbildning).  

Lipus granskar och certifierar kurser som: 

 1. stödjer läkarnas professionella utveckling
  - medicinskt inriktade kurser 
  - verksamhetsstödjande kurser  
 2. riktar sig till läkare, eller till grupp av yrkesutövare där läkare ingår 
 3. äger rum i Sverige, eller äger rum i utlandet med i Sverige verksamma läkare som målgrupp  

 Aktiviteter som inte bedöms av Lipus: 

 1. Föreningsmöten utan utbildningsinnehåll  
 2. Produktinformation  
 3. Interna möten vilka ej är att betrakta som utbildning  
 4. Kurser med inriktning på estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar 
 5. Kurser som föregås av eller innehåller individuella skriftliga tester av deltagaren, exempelvis kartläggning i profiler eller liknande av enskilda deltagares personlighet eller kommunikationsförmåga, som har till syfte att spegla individen liknande 360- graderstest. 

En Lipus-certifiering visar att kursbeskrivningen har kvalitetsgranskats enligt kriterier som tagits fram av professionen. Dessa överensstämmer väl med de kriterier som används bland annat i Europa för CME/CPD-ackreditering. Lipus certifierar årligen runt 200 kurser. Läs mer om kvalitetskriterierna här

Nej. Du anmäler dig hos aktuell kursarrangör. Ofta finns länk till kursarrangörens hemsida i kursbeskrivningen på Hitta kurser. 

De statligt finansierade SK-kurserna handläggs av Socialstyrelsen. Klicka här för att läsa mer (länk till Socialstyrelsen).

Nej, Lipus ger inga egna kurser. Vi granskar och certifierar kurser som andra kursgivare skickar in till Lipus. 

Det är en prenumerationstjänst för kurser som har certifierats av Lipus. Du väljer själv vilka specialitetsområden du vill bevaka kurser inom. När en kurs inom ditt område har certifierats får du en mejlavisering. Tänk på att vissa regioner har spärrar för e-postutskick, så lägg gärna in mejladressen kurser@lipus.se som betrodd e-postadress. Klicka här för att anmäla dig till Lipus kursbevakning

Du kan när som helst avanmäla dig från kursbevakningen.