Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nybliven SPUR-inspektör: ”Jag drivs av att förbättra”

Nybliven SPUR-inspektör: ”Jag drivs av att förbättra”

Allmänläkaren och studierektorn Miriam Hellman Ben-Neji om varför hon ville bli SPUR-inspektör, och om hur det vara att granska första gången: "Det var intensivt, roligt och inspirerande".

2019 blev Miriam Hellman Ben-Neji färdig specialist inom allmänmedicin. Idag är hon studierektor i Region Sörmland och SPUR-granskar inom primärvården samt utför Mitt i ST-bedömningar*.

– Jag har svårt att bli placerad på en schemarad och bara kämpa på. Jag blir ofta engagerad och drivs av att förbättra, att se vad som skaver och vad som kan göras annorlunda. I augusti 2022 blev jag erbjuden rollen som studierektor, och började arbeta som det på heltid för att sätta mig in i allt. Det gav mig utrymme att under hösten också bli SPUR-inspektör och börja göra Mitt i ST-bedömningar.  

"Jag blev färdig specialist 2019, och har stor nytta av att det ligger hyfsat nära i tiden"

Miriam Hellman Ben-Neji

– Det var ett perfekt tillfälle att komma in som studierektor här i Sörmland, vi har många ST-läkare och det blir tjockt på sjukhusen med alla sidoplaceringar. Det är ett pussel som är svårt att lägga men som kändes lockande att ge sig in i. Jag blev färdig specialist 2019, och har stor nytta av att det ligger hyfsat nära i tiden. Jag har en del kännedom om hur man tänker som ST-läkare, och vill göra det så bra som möjligt både för dem och för deras handledare. Något som verkligen har gått upp för mig är vilken otroligt viktig roll handledarna har. De förväntas göra det här superviktiga jobbet att handleda ST-läkarna samtidigt som de har sitt eget krävande patientarbete. Som SPUR-inspektör är det viktigt att under granskningarna peppa handledarna och försöka inspirera dem.

Varför ville du börja SPUR-granska? 

– Det var en studierektorskollega som tipsade om att det var en spännande sak att göra som studierektor, när man redan är insatt i målbeskrivningen. Jag gick in på lipus.se och kollade upp det närmare, sedan mejlade jag SFAMs SPUR-samordnare och beskrev lite kort varför jag ville bli inspektör. Efter klartecken därifrån anmälde jag mitt intresse hos Lipus och blev inbjuden att gå en inspektörsutbildning**.  

– Vi SPUR-granskades under hösten 2022 i Sörmland och jag var studierektor vid flera granskningar under samma period som jag gick utbildningen hos Lipus. Utbildningen består av självstudier och ett webbinarium. Efteråt var jag taggad på att få SPUR-granska i hyfsad närtid, och fick göra det några månader senare. 

 Hur var det att granska första gången? 

– Det var intensivt, roligt och inspirerande. Jag granskade tillsammans med en erfaren SPUR-inspektör, det var trevligt och vi kom väldigt bra överens. Vi delade synsätt att även om vi utför en granskning så handlar det om mycket mer än att peka ut brister. Det är viktigt att återkoppla på ett positivt sätt och uppmuntra till förbättringar.

"Jag blev inspirerad på alla möjliga sätt och fick flera idéer"

Miriam Hellman Ben-Neji

– Jag har nu hunnit granska 16 vårdcentraler med fyra olika medgranskare. Vissa enheter har varit utmärkta medan andra har fler eller färre förbättringsområden. Jag har tillsammans med min granskningskollega försökt att ha en konstruktiv dialog och diskussion, och det kändes oftast som att vi lyckas med det. I vården är det generellt tungt och ansträngande, många arbetar under tidspress. Jag försöker att bidra till att de som blir SPUR-granskade inte går därifrån med tunga steg.   

Lär du dig något? 

– Absolut. Jag blir inspirerad på alla möjliga sätt och får ofta flera idéer. Alla regioner har olika tips och råd för ST-utbildningar som man kan ta med sig hem. Det kan vara en checklista för handledare, eller andra rutiner. Jag upplever att alla gärna delar med sig, det är ju viktigt att alla ST-läkare ska kunna arbeta överallt.   

En viktig del i att granska enligt SPUR-modellen är kalibrering med andra inspektörer, detta för att granskningarna ska hålla en hög och jämn kvalitet. Hur går det till? 

– Två till tre granskningspar har ett gemensamt kalibreringsmöte tillsammans med en SPUR-samordnare i nära anslutning till granskningarna. Vi går igenom olika punkter, vad som har varit svårt och annat man ville diskutera. Samordnaren ger sin syn, vi andra också. Kalibrering är jättebra i flera olika avseenden. Vi är alla individer med olika tankar och erfarenheter.

Till sist – vilka egenskaper är bra att ha om man vill bli SPUR-inspektör? 

– Jag tror det är viktigt att vara nyfiken, att ha ett intresse för ST-utbildningen och att vilja förbättra och inspirera.

* Mitt-i-ST är SFAMs (Svensk förening för allmänmedicin) metod för extern kompetensvärdering.

** Det är alltid aktuell specialitetsförening som utser nya SPUR-inspektörer.  

Intervjun gjordes i april 2023 och uppdaterades i maj 2024.

Frågor och svar

Det är respektive specialitetsförening som utser sina inspektörer. Du är välkommen att kontakta Lipus på spur@lipus.se så berättar vi hur processen går till.

Som inspektör bidrar du till att säkerställa en god utbildningsmiljö för din specialitet. Du får också en bred erfarenhet i hur andra verksamheter arbetar och kan på så sätt dela med dig av goda exempel.

Steg 1

Vårdgivaren eller den utbildande enheten beställer en granskning av Lipus.

Steg 2

Lipus inspektör genomför en granskning utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning.

Steg 3

En skriftlig sammanfattande bedömning av granskningen lämnas till beställaren samt publiceras på www.lipus.se.

Som SPUR-inspektör stödjer du ST-läkaren genom att bidra till en höjd utbildningskvalitet. För verksamheten blir du en oberoende part som lyssnar och ger nya infallsvinklar. Du hjälper även utbildningsenheten att identifiera förbättringsområden.

Som inspektör förväntas du genomföra följande steg:

1. Läsa in dig på utsänt material om kliniken.

2. Utföra granskningsbesök inklusive intervjuer med ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef.

3. Skriva en rapport.

En granskning tar normalt sett två till tre dagar. Tidsåtgången varierar beroende uppdragets storlek.

Det finns inga krav på hur många granskningar du måste genomföra. För att upprätthålla en hög kvalitet ser vi dock gärna att du genomför minst en granskning per år.

Innan du genomför din första granskning måste du ha genomgått Lipus SPUR-inspektörsutbildning som sker helt på distans och är kostnadsfri. Välkommen att kontakta Lipus via mejl spur@lipus.se om du vill veta mer.

Som inspektör blir du ersatt för resa, uppehälle och utfört arbete. Välkommen att kontakta Lipus via formuläret eller direkt via mejl spur@lipus.se så berättar vi mer.