Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / Lipus utvecklar ledarskapsutbildning för läkare

Lipus utvecklar ledarskapsutbildning för läkare

Publicerad

Sveriges läkarförbund har beslutat om en ny satsning för läkare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Lipus, som är dotterbolag till Läkarförbundet, är utsett till att vara genomförare för satsningen.

Läkarförbundets chefsenkät visar att medarbetare vars chef är läkare är ”mer nöjda med sina förutsättningar att ge en patientsäker vård och få fortbildning och med chefens möjligheter att säkerställa en god arbetsmiljö”. I linje med det, och Läkarförbundets strategiska mål att öka andel läkare i ledande positioner, har Lipus fått förtroendet att utveckla ledarskapsutbildningen. Den bygger vidare på ledarskapsutbildningen som ges av förbundets Chefsförening, och kommer att ligga i ett dotterbolag till Lipus.

Läs nyheten på Sveriges läkarförbunds webbplats.

Kvinnlig läkare i blå läkartröja och stetoskop runt halsen blickar ut genom ett fönster

Frågor och svar om den nya utbildningsverksamheten

  • Varför är det viktigt att ha specifika chefskurser för läkare?

Andelen läkare i ledande positioner har minskat under de senaste decennierna, samtidigt som medicinsk kunskap och systemkunskap är två centrala komponenter av ledarskap inom vården. Förutom erfarenheter bland Läkarförbundets egna läkare visar studier att läkarledda verksamheter ger en bättre kvalitet på vården och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetare. För Läkarförbundet är det ett viktigt strategiskt mål att öka andelen läkare i ledande positioner.

  • Vad är det som skiljer denna verksamhet från annan ledarskapsutbildning?

Utbildningen riktar specifikt in sig på målgruppen läkare. Utbildningens programråd kommer att ha en betydande roll i arbetet med att ta fram och utveckla utbildningsutbudet, och därigenom kommer utbudet att utvecklas av läkare, för läkare. Utbildningen är tänkt att utgöra ett komplement till det utbud som regioner och specialitetsföreningar erbjuder i dag. Vi vill bland annat fånga upp läkare som just nu inte är chefer, men som har ett intresse av att bli det.

  • Vilka får gå utbildningen?

Målgruppen är läkare.

  • Finns det redan i dag förslag på kurser?

Nej, inte i detta skede.

  • Varför bildas ett dotterbolag till Lipus?

Lipus har redan upparbetad kompetens för att marknadsföra utbildningar och har en metod för att samla ett nätverk av kompetenta kollegor. Läkarförbundets Chefsförening kommer att fortsätta vara en viktig partner i utvecklingen genom att bidra med många av de kompetenser som utbildningen förväntas förmedla.

  • Hur kommer det här att påverka Lipus ordinarie verksamhet?

Utbildningsdelen kommer att ligga i eget bolag för att inte påverka Lipus ordinarie verksamhet. Uppstarten av verksamheten finansieras av Läkarförbundet och bolaget kommer på sikt att finansieras med deltagaravgifter.

  • När kommer den nya verksamheten att starta?

Vår ambition är att kunna presentera ett första kursutbud efter årsskiftet, med kursstart under senare delen av våren 2024, alternativt efter sommaren.

  • Hur och när får jag veta mer?

Mer information kommer att finns på Läkarförbundets och Lipus webbplatser när vi har kommit längre i processen. Om du har ytterligare frågor, kontakta Lipus vd Anna Nyzell.