Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / Rekord i antal SPUR-granskningar 2023 

Rekord i antal SPUR-granskningar 2023 

2023 var ett rekordår för Lipus sett till antal beställda och genomförda SPUR-granskningar: hela 414, jämfört med 298 året innan. Våra inspektörer har granskat enheter från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, med flest granskningar gjorda i region Skåne.  

Publicerad

Den stora ökningen av granskningar har främst skett inom allmänmedicin där 217 enheter granskades 2023, jämfört med 121 året innan. Därefter har flest granskningar gjorts inom anestesi och intensivvård (16) och ortopedi (14).  

Klinisk fysiologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå granskades under våren 2023, där Fredrik Valham är medicinsk chef. Han såg att SPUR-granskningen gav en skjuts i klinikens förbättringsarbete. 

– Det har peppat folk till att jobba med förbättringar. Det kändes som att SPUR som sådant ville hjälpa oss att bli bättre och peka i positiv riktning, inte hitta fel. Det är mycket av en lärprocess i detta. 

Fredrik Valham, kardiolog och medicinsk chef för klinisk fysiologi vid Norrlands universitetssjukhus.
Fredrik Valham, kardiolog och medicinsk chef för klinisk fysiologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Lipus har idag 476 aktiva SPUR-inspektörer, där 48 utbildades under 2023 och har gjort eller står redo att göra sin första granskning. Anders Birr är specialistläkare inom onkologi och palliativ medicin och hör till inspektörsgruppen för palliativ medicin. Han var med och jobbade för att det skulle bli en tilläggsspecialitet, vilket det blev 2015. 2023 var det dags för de första SPUR-granskningarna inom specialiteten.

– Det är ett stort värde för mig att se hur bra det har blivit, jag blir nästan lyrisk. Det är extra kul att se att palliativ medicin på en hög nivå numera är en självklarhet. SPUR kan bidra till att det fortsätter vara så, i hela Sverige. 

Anders Birr
Anders Birr, SPUR-inspektör inom palliativ medicin och specialistläkare inom onkologi och palliativ medicin.

I början av 2023 granskade vi AT-utbildningen vid Södersjukhuset i Stockholm, och vi har även genomfört en övergripande analys av ST-utbildningen inom primärvården i Region Stockholm. Alla rapporter finns tillgängliga på lipus.se där du kan läsa SPUR-granskningar och analyser från 2013 och framåt. 

Kurscertifieringar ett "kraftfullt verktyg"

2023 certifierade Lipus 146 kurser som gavs av totalt 38 olika kursgivare. En av kursgivarna är Karolinska Universitetssjukhuset.

– Certifieringen av Lipuskursen ”Basal neonatologi för blivande barnläkare” fungerar som en kvalitetsstämpel och är en investering i vår utbildning och ett sätt att styrka vår kompetens. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka det professionella värdet och öppna upp möjligheter för framtida framgång, säger Emma Steen, överläkare och studierektor för Neonatologi Stockholm, ME Neonatologi, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. 

Emma Steen
Emma Steen, överläkare och studierektor vid Karolinska Universitetssjukhuset. Fotograf Anna Niva.

Alla aktuella kurser som certifierats av Lipus återfinns i vår kurskatalog Hitta kurser. Missa inte heller att anmäla dig till vår kursbevakning där du får ett mejl varje gång en ny kurs certifieras inom dina områden.

Lipus växer och startar dotterbolag 2024

Vår ägare Sveriges läkarförbund beslöt 2023 att Lipus ska starta dotterbolaget Lipus Utbildning som kommer att erbjuda kurser i chef- och ledarskap för läkare från och med hösten 2024. Läkarförbundets chefsenkät visar att medarbetare vars chef är läkare är ”mer nöjda med sina förutsättningar att ge en patientsäker vård och få fortbildning och med chefens möjligheter att säkerställa en god arbetsmiljö”. Läkarförbundet har också som strategiskt mål att öka andel läkare i ledande positioner.

– Utbildningssatsningen ligger i linje med vår vision som är att främja läkares livslånga lärande, vilket i förlängningen bidrar till en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Läkarförbundet och Läkarförbundets Chefsförening, och strävar efter en nära dialog med regioner och privata vårdgivare, säger Lipus vd Anna Nyzell. 

Anna Nyzell
Anna Nyzell, vd Lipus. Fotograf Anna Niva.