Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / ST-utbildningen i Region Kronoberg granskas på nytt

ST-utbildningen i Region Kronoberg granskas på nytt

Specialisttjänstgöringen på 50 sjukhuskliniker och vårdcentraler SPUR-granskas av Lipus under 2023. "SPUR-inspektionerna bidrar till att det sätts fokus på ST-utbildningen", säger Minna Markljung, överläkare på Medicinkliniken Växjö tillika övergripande studierektor för ST.

Publicerad

Läkarnas specialiseringstjänstgöring regleras av Socialstyrelsen som kräver att vårdgivaren låter extern part granska utbildningen, något som bör ske var femte år. 2018 lät Region Kronoberg Lipus utföra uppdraget att kvalitetsgranska samtliga kliniker och vårdcentraler som tog emot ST-läkare, och nu – fem år senare – är det dags igen.

- Det är en självklarhet att alla våra utbildande enheter ska följa det allmänna rådet att granska var femte år i föreskriftens krav på extern granskning. SPUR-inspektionerna bidrar till att det sätts fokus på ST-utbildningen och lyfter även vikten av professionsutveckling för kvalitet och effektivitet i verksamheten, säger Minna Markljung, övergripande studierektor för ST och BT i Region Kronoberg.  

27 sjukhuskliniker och 23 vårdcentraler

Det är 50 ST-utbildande enheter som granskas: 23 sjukhuskliniker i Växjö, 4 i Ljungby samt 23 vårdcentraler runt om i regionen. Granskningarna började i februari och förväntas bli klara under året. Sedan 1 april i år granskar Lipus inspektörer utifrån en ny checklista, som inkluderar både 2015 och 2021 års ST-föreskrifter.

Som övergripande studierektor för ST är Minna Markljung tillsammans med hälso- och sjukvårdens ledning initiativtagare till avtalet med Lipus. I rollen som övergripande studierektor ingår också att informera verksamheterna inför granskningarna, så att de får ut så mycket som möjligt av dem.

- Tillsammans med studierektorerna i primärvården har jag gjort mitt bästa för att förbereda klinikstudierektorer och verksamhetschefer. Det är utmanande att LIPUS precis byter checklista med nya och i vissa fall skarpare tolkningar av föreskriften.

Jag förväntar mig att verksamheterna ska bli stärkta i sina styrkor, samt att dialogen med inspektörerna ska fungera som en katalysator för idéer och motivation till förändringar inom de förbättringsområden som framkommer.

Minna Markljung, övergripande studierektor

Minna Markljung är rutinerad i sammanhanget. Hon var övergripande studierektor även vid granskningarna 2018, och har följt upp det förbättringsarbetet.

- Efter SPUR-inspektionerna 2018 har flera kliniker arbetat med introduktion och planering för de första 6 månaderna av tjänstgöring som vikarierande legitimerad underläkare efter AT. Vi har arbetat med hur vi kan stödja införandet av journal clubs på de utbildande enheter som inte har haft det tidigare. I regionens årliga kvalitetsindikatorer har vi lagt till en klinikenkät där vi följer förekomst av självstudietid, handledarträffar, introduktionsprogram, internutbildning och journal clubs.

Övergripande analys gjordes 2019

2019 kompletterades de enskilda SPUR-granskningarna med att Lipus fick uppdraget att genomföra en övergripande analys av ST-utbildningen på förvaltningsnivå, vilket utmynnade i en rapport som publicerades på Lipus.se.

- Efter den övergripande analysen har regionen bland annat fastställt en riktlinje för avsatt tid och arvode för klinikstudierektorer, säger Minna Markljung som har höga förväntningar på årets SPUR-granskningar

- Jag förväntar mig att verksamheterna ska bli stärkta i sina styrkor, samt att dialogen med inspektörerna ska fungera som en katalysator för idéer och motivation till förändringar inom de förbättringsområden som framkommer.

Läs mer

Granskning av ST enligt SPUR-modellen 

Övergripande analys av ST

Sök bland över 1 900 SPUR-rapporter