Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / Sus genomlyser ST-utbildningen på nytt

Sus genomlyser ST-utbildningen på nytt

Specialisttjänstgöringen på 56 sjukhuskliniker i Malmö, Lund, Trelleborg, Landskrona och Ystad SPUR-granskas under 2024. ”Det leder till att alla måste se över sina rutiner och hur de implementeras återigen och på så sätt får vi en positiv SPUR-effekt”, säger Jonas Ahl, övergripande studierektor tillika överläkare VO Infektionssjukdomar på Skånes Universitetssjukhus (Sus). 

Publicerad

Drygt fem år har gått sedan Sus senast gav Lipus uppdraget granska kvaliteten på ST-utbildningen för att kontrollera om denna lever upp till de krav som regleras av Socialstyrelsen. Totalt handlar det om 56 sjukhuskliniker i Malmö, Lund, Trelleborg, Landskrona och Ystad. Granskningarna äger rum under 2024, eventuellt hinner några inspektioner göras under hösten 2023. 

En skillnad mot förra gången är att Lipus inspektörer nu granskar utifrån en ny checklista som omfattar både 2015 och 2021 års ST-föreskrifter. 

- När alla blir granskade samtidigt kan verksamheterna ta rygg på varandra, då vi brottas med liknande svagheter allihop. Den nya checklistan gör ju också att vi går från att det tidigare räckte att uppvisa en struktur och styrdokument till att vi nu skall visa att denna struktur fungerar. Det är väldigt positivt, säger Jonas Ahl. 

"SPUR en hjälp till självhjälp"

Som övergripande studierektor leder han nätverket för studierektorerna på Sus samt för sjukhusen i Ystad, Trelleborg och Landskrona. Tillsammans med sina kolleger stöttar han studierektorerna och hjälper till att skapa och implementera den struktur som behövs.  

- När det gäller SPUR arbetar jag just nu med att koka ner allt till en checklista som studierektorerna kan ha som stöd inför granskningarna. Vi ser SPUR som ett stöd och en hjälp till självhjälp. För enstaka verksamheter återstår det mycket arbete, för andra är det mesta på plats. Det skiljer sig en hel del åt. 

Den nya checklistan gör ju också att vi går från att det tidigare räckte att uppvisa en struktur och styrdokument till att vi nu skall visa att denna struktur fungerar. Det är väldigt positivt

Jonas Ahl, övergripande studierektor

Jonas Ahl var övergripande studierektor även vid SPUR-granskningarna 2018, och han har både bidragit till och följt förbättringsarbetet som påbörjades efteråt. På central nivå har man implementerat uppstartsseminarium för ST-läkarna, och försökt öka medvetenheten om att alla bör arbeta regelbundet med sitt utbildningsprogram.  

- Många ST-läkare har inte upprättat sina mål tydligt vilket vi försöker få dem att göra, samt att det såklart kopplas till läraktivitet, som ju oftast är klinisk tjänstgöring samt att det till sist kopplas till bedömningar, säger han.  

Studierektorerna har stort ansvar

Man har också flyttat fortbildningen av handledare ut till verksamheten, så att det diskuteras på plats av alla.  

- Den struktur vi önskar att alla arbetar efter har blivit tydligare. Sedan är den ju inte implementerad i tillräcklig utsträckning överallt. Det tar tid, här kan förhoppningsvis SPUR-effekten hjälpa till med att saker också implementeras. 

På kliniknivå varierar förbättringsarbetet mellan de olika enheterna beroende på vad som framkom vid granskningarna. 

- Allt fler har startat med gaffelmottagningar eller bedömningsveckor. Många har påbörjat fortbildning av handledare lokalt, vilket har engagerat. Det mesta måste lösas på lokal nivå och det vilar ett stort ansvar på våra studierektorer att genomföra förbättringar utan att det skapar en massa onödig administration. 

Läs mer

Granskning av ST enligt SPUR-modellen 

Övergripande analys av ST

Sök bland över 1 900 SPUR-rapporter