Grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1)

Kursnummer
20220059
Specialiteter
Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsmedicin, Lungsjukdomar, Allmänmedicin, Allergologi, Öron-, näs- och halssjukdomar
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Övriga yrkesroller
Sjuksköterska
Kursorter
Stockholms län