Hoppa till innehåll

Introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik

Kursen ges av: Santax Medico och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: 9500 kr exkl. moms (fika och lunch ingår).
Kringkostnader: Resekostnader och kostnader till boende bekostas av deltagarna. Vid behov bokar deltagarna ett hotell direkt tex via: https://www.mornington.se/mornington-bromma-se/hem.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20220147
Län: Stockholms län

Kurstillfällen

Kursdatum: 16-17 november 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 2 november 2023 (27 dagar kvar)
Kursdatum: 20-21 november 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 6 november 2023 (31 dagar kvar)
Kursdatum: 11-12 januari 2024
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 28 december 2023 (83 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomsmedicin, Akutsjukvård, Geriatrik, Barn- och ungdomskirurgi, Radiologi, Allmänmedicin, Hematologi, Arbets- och miljömedicin, Internmedicin, Kirurgi, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Palliativ medicin, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Ortopedi, Onkologi, Njurmedicin

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Utbildningen riktar sig framförallt till AT-läkare, ST-läkare och specialister verksamma inom specialiteter där diagnostiskt ultraljud används.

2. Behovsbeskrivning

Ultraljudstekniken har utvecklats snabbt under senaste decenniet, och den fortsätter att utvecklas. Den används inom radiologi, klinisk fysiologi, obstetrik/gynekologi, gastroenterologi, urologi, akutmedicin och flera andra specialiteter. Ultraljud är en metod som innebär ingen strålning och möjliggör ofta en snabb diagnos (tex DVT, ascites, pleuravätska) som kan underlätta handläggning av patienter inom olika discipliner.

Kursens målsättning är att ge en introduktion till diagnostiskt ultraljud och ge baskunskap att genomföra bedside undersökningar med enkla dock klinisk mycket relevanta frågeställningar.

Kursen omfattar två dagar med föreläsningar och praktiska övningar. Föreläsningarna behandlar teori och introduktion till ultraljudsundersökningar av buk, hjärta, kärl mm. Även enkla protokoll såsom FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) kommer att övas praktiskt.

Referenser: 

 • Díaz-Gómez JL, Mayo PH, Koenig SJ. Point-of-Care Ultrasonography. N Engl J Med. 2021 Oct 21;385(17):1593-1602. PMID: 34670045.
 • Hashimoto BE, Kasales C, Wall D, McDowell J, Lee M, Hamper UM. Teaching ultrasound professionalism. Ultrasound Q. 2014 Jun;30(2):91-5. PMID: 24850024.
 • McCormick TJ, Miller EC, Chen R, Naik VN. Acquiring and maintaining point-of- care ultrasound (POCUS) competence for anesthesiologists. Can J Anaesth. 2018 Apr;65(4):427-436. English. PMID: 29327135.
 • Arnold MJ, Jonas CE, Carter RE. Point-of-Care Ultrasonography. Am Fam Physician. 2020 Mar 1;101(5):275-285. PMID: 32109031.
 • The clinical impact and prevalence of emergency point-of-care ultrasound: A prospective multicenter study. Anaesth Crit Care Pain Med. 2017 Dec;36(6):383-389. PMID: 28412493.
 • Jensen MB, Sloth E, Larsen KM, Schmidt MB. Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. Eur J Anaesthesiol. 2004 Sep;21(9):700-7. PMID: 15595582.
 • Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive Care. 2014 Jan 9;4(1):1. PMID: 24401163
 • Marbach JA, Almufleh A, Di Santo P, Simard T, Jung R, Diemer G, West FM, Millington SJ, Mathew R, Le May MR, Hibbert B. A
 • Shifting Paradigm: The Role of Focused Cardiac Ultrasound in Bedside Patient Assessment. Chest. 2020 Nov;158(5):2107-2118. 32707179.
 • Mojoli F, Bouhemad B, Mongodi S, Lichtenstein D. Lung Ultrasound for Critically Ill Patients. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Mar 15;199(6):701-714. PMID: 30372119.
 • Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically lll. Emerg Med Clin North Am. 2010 Feb;28(1):29-56.PMID: 19945597
 • Montoya J, Stawicki SP, Evans DC, Bahner DP, Sparks S, Sharpe RP, Cipolla J. From FAST to E-FAST: an overview of the evolution of ultrasound-based traumatic injury assessment. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016 Apr;42(2):119-26. PMID: 26038031.
 • Myers J. Focused assessment with sonography for trauma (FAST): the truth about ultrasound in blunt trauma. J Trauma. 2007 Jun;62(6 Suppl):S28. PMID: 17556953.
 • Shiloh AL, McPhee C, Eisen L, Koenig S, Millington SJ. Better With Ultrasound: Detection of DVT. Chest. 2020 Sep;158(3):1122-1127. PMID: 32087215.
 • Barrosse-Antle ME, Patel KH, Kramer JA, Baston CM. Point-of-Care Ultrasound for Bedside Diagnosis of Lower Extremity DVT. Chest. 2021 Nov;160(5):1853-1863. PMID: 34270964.
 • Needleman L, Cronan JJ, Lilly MP, Merli GJ, Adhikari S, Hertzberg BS, DeJong MR, Streiff MB, Meissner MH. Ultrasound for Lower Extremity Deep Venous Thrombosis: Multidisciplinary Recommendations From the Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference. Circulation. 2018 Apr 3;137(14):1505-1515. PMID: 29610129.
 • Maufus M, Elias A, Barrellier MT, Pernod G; French Society for Vascular Medicine. Diagnosis of deep vein thrombosis recurrence: Ultrasound criteria. Thromb Res. 2018 Jan;161:78-83. PMID: 29216479.
 • Zhang Y, Xia H, Wang Y, Chen L, Li S, Hussein IA, Wu Y, Shang Y, Yao S, Du R. The rate of missed diagnosis of lower-limb DVT by ultrasound amounts to 50% or so in patients without symptoms of DVT: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e17103. PMID: 31517841; PMCID: PMC6750306.
 • Chernack B, Knowlton SE, Kohler MJ. The Use of Ultrasound in Palliative Care and Hospice. Am J Hosp Palliat Care. 2017 May;34(4):385-391. PMID: 26758801.
 • Vargas-Bermúdez A, Valverde-Vega A, Vargas-Aguilar K, Espinoza-Sánchez A. Point-of-Care Ultrasound in the Academic Training of Palliative Medicine Residents. J Palliat Med. 2017 Jul;20(7):699-700. PMID: 28296557.
 • Breakey N, Osterwalder J, Mathis G, Lehmann B, Sauter TC. Point of care ultrasound for rapid assessment and treatment of palliative care patients in acute medical settings. Eur J Intern Med. 2020 Nov;81:7-14. PMID: 32807648.
 • So S, Patel RM, Orebaugh SL. Ultrasound imaging in medical student education: Impact on learning anatomy and physical diagnosis. Anat Sci Educ. 2017 Mar;10(2):176-189.PMID: 27286419.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att ge läkare utan tidigare erfarenhet av diagnostiskt ultraljud möjlighet att genomföra enkla ultraljudsundersökningar som protokollförs på ett standardiserat sätt.

Resultat för deltagaren

Kurssyftet är ge läkare utan tidigare erfarenhet av diagnostiska ultraljudsundersökningar färdighet att genomföra ultraljudsundersökningar för att bedöma mjälte, lever, tarm, njurarna, urinblåsa, pankreas och hjärta.
Deltagare kommer att lära sig ett systematisk sätt att utföra undersökningar och att protokollföras på ett systematiskt sätt.

Resultat för patient och samhället

Målet av kursen är att bidra till en snabbare handläggning och ökad precision i diagnostiken med mer effektivt flöde av patienter. Utöver detta är syftet på lång sikt att minska belastning på bilddiagnostiska enheter och att minska användning av metoder som innebär en strålningsrisk (röntgen och datortomografi).

Delmål för ST angivna av kursgivare

Enligt SOSFS 2015:8: Kirurgi: c2,c3 Anestesi/intensivvård: c2,c3,c4 Internmedicin: c1,c2,c6 Akutsjukvård: c1,c3, c5 Kardiologi: c1,c2,c6,c7 Radiologi: c2, c12, c6 Barn- och ungdomsmedicin: c1,c2, Arbets- och miljömedicin: c1,c3,c8 Infektionssjukdomar: c1 Onkologi: c5 Geriatrik: c1, c2, c4 Hematologi:c1, c2, c4 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1,c2, c4 Njurmedicin: c1,c2,c4 Palliativ medicin c3,c4 Enligt HSLF-FS 2021:8: Kirurgi:STc2,STc3 Anestesi/intensivvård: STc2, STc3, STc4 Internmedicin: STc1, STc2, STc6 Akutsjukvård: STc1, STc3, STc5 Kardiologi: STc1, STc2, STc4, STc6, STc7 Radiologi: STc2, STc12, STc6 Barn- och ungdomsmedicin: STc1, STc2, Arbets- och miljömedicin: STc1, STc3, STc8 Infektionssjukdomar: STc1 Onkologi: STc5 Geriatrik: STc1, STc2, STc4 Hematologi:STc1, STc2, STc4 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi:STc1, STc2, STc4 Njurmedicin: STc1, STc2, STc4 Palliativ medicin STc3, STc4

4. Program

Schema

Schema

DAG 1 (kl. 9.30 -16.30)
Välkommen och kursens förlopp
Ultraljud: historiskt perspektiv och användningsmöjligheter i dag
Instrumentinställningar ”knappologi”
Kärl i retroperitoneum
DVT
Akut ekokardiografi/ultraljud och chock
FAST
Lungultraljud
PRAKTISKA ÖVNINGAR

DAG 2 (kl. 9.00-16.00)
Lever, gallblåsa, gallvägar
Mjälte
Pankreas
Tarm
Njure och urinblåsa
Quiz
PRAKTISKA ÖVNINGAR med examination
Utvärdering & kursintyg

Föreläsare och instruktörer:

Ali Latifi, PhD, sonograf. Danderyds sjukhus, Röntgenavdelningen. Tidigare Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge (med utbildningsuppdrag).

Terry Bärlin, sonograf. Tidigare Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge (med utbildningsuppdrag).

Stephan Haas, MD PhD, docent (Tyskland), överläkare. Karolinska universitetssjukhuset. GI endoskopi.

Referenser

Ultrasound Teaching Manual av Matthias Hofer Häftad, 2020, Engelska, ISBN 9783132437609 Step by Step to Proficiency in Diagnostic Ultrasound This workbook is divided into lessons that guide you—like an instructor in an ultrasound course—systematically through the … Ultrasound for Primary Care av Paul Bornemann E-Bok, 2020, Engelska, ISBN 9781975124724 Master high-yield point-of-care ultrasound applications that are targeted specifically to answer questions that arise commonly in the outpatient clinic! Written for primary care. Pocket Guide to POCUS: Point-of-Care Tips for Point-of-Care Ultrasound av Cameron Baston , Christy Moore , Elizabeth A. Krebs m.fl. Häftad, 2019, Engelska, ISBN 9781260441475 Point of Care Ultrasound for Emergency Medicine and Resuscitation, 2019, Engelska, ISBN 9780198777540 The Oxford Clinical Imaging Guides are specifically designed to help doctors master imaging techniques. Abdominal Ultrasound, 2010, Engelska, ISBN 9780443069192 Ultrasound continues to be one of the most important diagnostic tools in medicine and is used by a wide range of healthcare professionals across many applications. Venous Ultrasound, 2022, Engelska, ISBN 9780367499785 Venous Ultrasound 2e is the essential text for anyone involved in the treatment of chronic venous disease. It provides specific information on ultrasound. Thoracic Ultrasound and Integrated Imaging , 2020, Engelska, ISBN 9783319930541 This book focuses on thoracic ultrasound, a versatile, diagnostically accurate, low-cost, noninvasive and non-ionizing imaging technique. Abdominal Ultrasound for Surgeons, 2014, Engelska, ISBN 9781461495987 Abdominal Ultrasound for Surgeons provides a comprehensive guide to the use of ultrasonography in surgical practice of abdominal diseases. Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound 2nd Edition, Vicki E. Noblesamt målbeskrivningar/curriculum i akut ultraljud för amerikanska och engelska akutläkarsällskapet.

Jämställdhet och likabehandling

Oberoende av kön får alla söka kursen som uppfyller kraven.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Undervisningen baseras på introduktionsföreläsningar med falldiskussioner samt mycket utrymme för praktiska övningar (mer än 50% av kurstid).

Kursmaterial

Denna introduktionskurs kräver inga förberedelser. Innan kursstart får deltagarna ett flertal av länkar till relevanta websidor om medicinskt ultraljud (tex ultraljudsatlas, Introduction to Bedside Ultrasound: Volume 1&2 (i-tunes, gratis) Matthew Dawson & Mike Mallin).

Förberedelser

Innan kursstart får deltagarna ett flertal av länkar till relevanta websidor om medicinskt ultraljud (tex ultraljudsatlas, Introduction to Bedside Ultrasound: Volume 1&2 (i-tunes, gratis) Matthew Dawson & Mike Mallin).

Ingen kunskapstest ingår före kursstart.

Kunskapskontroll

Under kursen kommer alla deltagare få del av en checklista som innehåller allt som ska läras och tränas. Enligt denna checklista kommer deltagare att examineras praktiskt på slutet av kursen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Deltagare kommer att få information hur metoden av ultraljud kan etableras i klinisk vardag. Individuell möjlighet till lärarkontakt kommer att finnas enligt individuell överenskommelse. Påbyggande kurser om avancerat ultraljud kommer att anordnas i framtiden.

Kompetensöverföring

Deltagare får redan innan kursstart länkar till omfattande web-material om ultraljud (kurser/atlas/e-böcker). Diskussion om praktisk kompetensöverföring av ultraljud kommer att ske vid slutdiskussion.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att användas. Resultaten av kursen återkopplas till deltagare och föreläsare. Resultaten av kursen används för att utveckla kursprogrammet.

Planering

Denna kurs utvecklas kontinuerligt och bygga på flertal av kursutvärderingar (v.g. se tidigare Lipus-certifiering).
Planeringen av den här kursen baseras på erfarenhet av kursorganisation av flera tidigare ultraljudskurser där kursutvärderingar har regelbundet utförts.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus nr 20170173:
06-07 april 2017, 19-20 oktober 2017, 12-13 april 2018, 08-09 november 2018
14-15 februari 2019, 09-10 maj 2019.

Lipus nr 20180132:
10-11 oktober 2019, 7-8 november 2019, 13-14 februari 2020, 16-17 april 2020.

Lipus nr 20200060:
22-23 oktober 2020, 26-27 november 2020 (inställd pg corona), 18-19 februari 2020 (inställd pga corona), 22-23 april 2021.

Lipus nr 20220048
12-13 maj 2022, 2-3 juni 2022, 17-18 november 2022, 1-2 december 2022.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 16 mars 2023
Slutdatum: 17 mars 2023
Sista anmälningsdatum: 9 mars 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma

Startdatum: 1 juni 2023
Slutdatum: 2 juni 2023
Sista anmälningsdatum: 15 maj 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm

Startdatum: 8 juni 2023
Slutdatum: 9 juni 2023
Sista anmälningsdatum: 15 maj 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm

Startdatum: 16 november 2023
Slutdatum: 17 november 2023
Sista anmälningsdatum: 2 november 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm

Startdatum: 20 november 2023
Slutdatum: 21 november 2023
Sista anmälningsdatum: 6 november 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm

Startdatum: 11 januari 2024
Slutdatum: 12 januari 2024
Sista anmälningsdatum: 28 december 2023
Kursplats: Mornington Hotel Bromma, Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

Max 18 deltagere.

Språk

Svenska

Avgift

9500 kr exkl. moms (fika och lunch ingår).

Kringkostnader

Resekostnader och kostnader till boende bekostas av deltagarna. Vid behov bokar deltagarna ett hotell direkt tex via: https://www.mornington.se/mornington-bromma-se/hem.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Registrering sker via: http://www.santax.se/utbildning.

Krav för deltagande är verksamhetschefens/huvudmans godkännande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Principen ”först till kvarn” gäller.

Kontaktperson

KONTAKT:
Stephan Haas
MD, PhD, överläkare
ME Övre buk
FE GI endoskopi,
Karolinska Universitetssjukhuset
Mobil: 0769463747
stephan.haas@ki.se

 

Jenny Lindberg
Santax Medico
Mobil: 0708788100
jenny.lindberg@santax.com

Kursintyg

Alla godkända deltagare får ett signerat intyg. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och deltagare kommer att få ett allmänt intyg samt ett intyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Stephan Haas (stephan.haas@ki.se)

Ansvarig för innehåll

Stephan Haas, öl, ME Övre buk, GI endoskopi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Stephan Haas, MD, PhD, överläkare
ME Övre buk, FE GI endoskopi, Karolinska Universitetssjukhuset.
Mer än 20 år erfarenhet av ultraljud. Internmedicinare och gastroenterolog. Blev 2010 docent vid Heidelbergs universitetet (internmedicin). Planering av flera nationaler och internationaler kurser om akutultraljud, leverultraljud, tarmultraljud, kurser om ultraljud för gastroenterologer och kirurger mm.

Kursadministration

Stephan Haas, MD, PhD, överläkare
ME Övre buk, FE GI endoskopi, Karolinska Universitetssjukhuset.
stephan.haas@ki.se

Övriga samarbetspartners

Kursen organiseras med i samarbete med Santax Medico AB. Kursens innehåll är oberoende av företaget.

Målgruppsrepresentant

Zeeshan Ateeb, ST-läkare, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter och resurser av Santax Medico används för kursens genomförande.

Kringarrangemang

Resekostnader och kostnader till boende bekostas av deltagarna. Vid behov bokar deltagarna ett hotell direkt tex via: https://www.mornington.se/mornington-bromma-se/hem.

Sponsorers närvaro

Kursupplägg och kursinnehåll är oberoende av sponsorn.

Jävsförhållande

Föreläsare har nu eller under det senaste året inget annat uppdrag för företaget.