Patientnära Ultraljud och Akut omhändertagande

Kursnummer
20220134
Specialiteter
Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomsmedicin, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Barn- och ungdomskirurgi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Kirurgi, Internmedicin, Kardiologi, Kärlkirurgi, Infektionssjukdomar, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Ortopedi, Njurmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Reumatologi, Urologi
Nivå
AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Blekinge län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Västmanlands län, Gotlands län, Västra Götalands län, Gävleborgs län, Örebro län, Hallands län, Östergötlands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län