Mandatperioden är tre år och nuvarande period sträcker sig från representantskapsmötet i oktober 2019 till sista representantskapsmötet 2022. För verksamhetsutvecklingen är det viktigt att olika medicinska kunskapsområdenas särart är väl representerade i SPUREX.

Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Åsa Myrelid, Svenska Barnläkarföreningen

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Mattias Bjarnegård, Svensk förening för Medicinsk Radiologi

Enskilda Basspecialiteter

Gösta Eliasson, Svensk förening för allmänmedicin
Ingmarie Hässler, Svensk Förening för Akutsjukvård

Invärtesmedicinska specialiteter

Synnöve Bergentz, Svensk Lungmedicinsk Förening

Kirurgiska specialiteter

Martin Thorsson, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård
Karin Erkers, Svensk Ortopedisk Förening

Laboratoriemedicinska specialiteter

Thorun Frennvall, Svensk Förening för patologi

Psykiatriska specialiteter

Per-Axel Karlsson, Svensk Psykiatrisk Förening

AT/BT

Åsa Boström, Svenska sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Utöver ovanstående ledamöter ingår en representant från från Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) samt nätverket för övergripande ST-studierektor vid universitetssjukhus (ÖSTUS). Representanterna till dessa poster utses av SYLF respektive ÖSTUS.

SYLF

Rofida Ghazvinian, ST-läkare

ÖSTUS 

Jonas Nordqvist