Hoppa till innehåll

Med fokus på läkares utbildning

Lipus är ledande i Sverige inom extern granskning av AT- och ST-utbildningar samt certifiering av kurser för läkare.

Extern granskning

 • Säkerställer att Socialstyrelsens krav för AT och ST följs

 • Hjälper vårdgivaren att hitta förbättringsmöjligheter

 • Utförs av läkarprofessionen enligt SPUR-modellen

Läs mer och beställ

Sök SPUR-rapporter

Rapporter från samtliga genomförda granskningar sedan 2013

Kurscertifiering

 • Kvalitetsgranskning enligt kriterier framtagna av professionen

 • Återkoppling från Lipus under hela certifieringsprocessen

 • Synlighet i Lipus kurskatalog och i vår kursbevakningstjänst

Läs mer och beställ

Hitta kurser

Aktuella Lipus-certifierade kurser i vår kurskatalog

Ökar kompetensen

Lipus främjar läkares livslånga lärande och bidrar till en snabb kunskapsspridning inom vården 

Driver förbättring

Lipus lyfter fram styrkor, ringar in svagheter och ger skräddarsydda förbättringsförslag

Höjer kvaliteten

Lipus arbetar nära läkarprofessionen, med över 430 specialistläkare som konsulter

Nybliven SPUR-inspektör: ”Jag drivs av att förbättra”

Miriam Hellman Ben-Neji, specialistläkare i allmänmedicin, är en av många studierektorer som även blir SPUR-inspektör. ”Att SPUR-granska är ett annat fält där jag kan använda min kompetens”, säger hon.

Region Kronoberg SPUR-granskas på nytt: ”En självklarhet”

ST-utbildningen på 27 sjukhuskliniker i Växjö och Ljungby samt 23 vårdcentraler kvalitetsgranskas av Lipus under 2023.

Skånes sjukhus nordost: Direkta effekter av SPUR-granskningarna

Snart har ett år gått sedan Skånes sjukhus nordost lät Lipus göra en genomlysning av ST-utbildningen. ”Vi har redan fått mycket gjort utifrån de förslag på förbättringar vi fick i rapporten”, säger Marja Jurvanen, övergripande studierektor. 

Lipus i siffror

 • 2463

  Antal genomförda SPUR-granskningar sedan Lipus grundades 2013.

 • 466

  Antal SPUR-inspektörer. Alla som granskar åt Lipus är specialistläkare.

 • 2044

  Totalt antal Lipus-certifierade kurser sedan 2013.

 • 1181

  Antal prenumeranter på Lipus kursbevakning, ett skräddarsytt mejlutskick till presumtiva kursdeltagare.