Hoppa till innehåll
Lipus.se / Lipus-certifierad kurs – vad betyder det?

Lipus-certifierad kurs – vad betyder det?

Vad innebär en Lipus-certifiering?

* En Lipus-certifiering visar att kursbeskrivningen har granskats enligt kvalitetskriterier som tagits fram av professionen.
* Certifieringsprocessen gör att kursens olika delar blir välgenomtänkta, vilket bidrar till en hög och jämn kvalitet på alla kurser som certifierats av Lipus.

* Kurserna granskas internt av Lipus samt av utsedda externa granskare som hör till professionen.
* Alla granskade kursbeskrivningar ska hålla en lägsta acceptabel nivå och innehåll redovisas transparent.
* Alla kurser utvärderas och eventuella förbättringsåtgärder återrapporteras av kursgivare.

Vad är det som granskas?

Kursbeskrivningen består av nio olika kriterier som granskas utifrån olika aspekter, här följer några exempel:

  1. Målgrupp & nivå: Verkar nivån på kursen rimlig för de målgrupper kursgivaren angett? Verkar rätt specialiteter vara valda för kursen?
  2. Behovsbeskrivning: Finns en utförlig beskrivning som visar på den vetenskapliga bakgrunden och behovet av kursen?
  3. Kursens mål & delmål enligt ST-målbeskrivning: Är lärandemålen tydligt formulerade och finns en relevans till kursens innehåll, program och listade ST-delmål?
  4. Program & referenser: Är programmet tillräckligt utförligt med programpunkter och föreläsare samt finns korrelation med kursens mål? Finns referenser som kursen baseras på angivna?
  5. Metodik: Är det sannolikt att angiven metodik leder till måluppfyllelse?
  6. Utvärdering: Har utvärdering av tidigare kurser gjorts? På vilket sätt har de bidragit till utveckling av kursen?
  7. Praktisk information: Finns all relevant information kring anmälan, kostnader, intyg etc angivet?
  8. Kursansvariga: Finns ansvariga för innehåll och administration angivet? Är eventuella samarbetspartners listade?
  9. Finansiering & jäv: Finns angivet hur kursen finansieras? Förekommer några sponsorer eller jävssituationer?

Okej, men var hittar jag kurserna?

Hitta kurser: I Lipus kurskatalog ”Hitta kurser” publiceras alla certifierade kurser.

Kursbevakning: Du kan också anmäla dig till Lipus kursbevakning så får du mejl när en kurs certifieras inom ditt intresseområde.