Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
Vi har lanserat ett nytt kursverktyg! Du som är kursproducent behöver registrera dig på nytt för att kunna administrera och certifiera dina kurser.
Registrera dig i Lipus nya kursbevakning för att hålla koll på kurser inom din specialitet!

Du säkerställer att de utbildningsläkare du ansvarar för får en utbildning med hög kvalitet. Under granskningen träffar du två erfarna kollegor som du kan utbyta erfarenheter med. Du får en skriftlig sammanfattande bedömning över varje granskad verksamhet innehållande bland annat styrkor, svagheter samt konkreta förslag till förbättringsåtgärder.

Du ser till att dina utbildningsläkare får en utbildning med hög kvalitet, vilket bidrar till en fortsatt hög kompetens inom din specialitet. Under granskningen träffar du två erfarna kollegor som du kan utbyta erfarenheter med. Du får en skriftlig sammanfattande bedömning över din verksamhet innehållande bland annat styrkor, svagheter samt konkreta förslag till förbättringsåtgärder. 

Du säkerställer att din handledning ger bästa möjliga utbildning. Under granskningen träffar du två erfarna kollegor som du kan utbyta erfarenheter med.

Under granskningen träffar du två erfarna specialistläkare som undersöker i vilken mån din utbildning följer Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd. Du får också möjlighet att ställa frågor och berätta om hur du upplever utbildningen. Efter avslutad granskning får verksamheten en rapport där styrkor, svagheter och förbättringsområden beskrivs vilket blir ett verktyg i förbättringsarbetet. Vårdgivaren ansvarar för att åtgärda eventuella brister. Rapporterna hittar du här

Granskningen genomförs av erfarna specialistläkare som undersöker i vilken mån din utbildning följer Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd. Du får möjlighet att svara på frågor om hur du upplever utbildningen samt under en gruppintervju ställa frågor. Efter avslutad granskning får verksamheten en rapport där styrkor, svagheter och förbättringsområden beskrivs vilket blir ett verktyg i förbättringsarbetet. Vårdgivaren ansvarar för att åtgärda eventuella brister. Rapporterna hittar du här