10:e Postgraduate kursen om Medfödda hjärtfel hos vuxna

Kursnummer
20220091
Specialiteter
Klinisk fysiologi, Barn- och ungdomskardiologi, Kardiologi, Thoraxkirurgi, Anestesi och intensivvård
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Övriga yrkesroller
Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska
Kursorter
Skåne län