Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
-
Välj bland kriterier eller sök fritext

Utbildning för studierektorer

Kursnummer
20180101
Specialiteter
Akutsjukvård Allergologi Allmänmedicin Anestesi och intensivvård Arbets- och miljömedicin Arbetsmedicin Barn- och ungdomsallergologi Barn- och ungdomshematologi och onkologi Barn- och ungdomskardiologi Barn- och ungdomskirurgi Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsneurologi med habilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendemedicin Endokrinologi och diabetologi Geriatrik Gynekologisk onkologi Handkirurgi Hematologi Hud- och könssjukdomar Hörsel- och balansrubbningar Infektionssjukdomar Internmedicin Kardiologi Kirurgi Klinisk farmakologi Klinisk fysiologi Klinisk genetik Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Klinisk neurofysiologi Klinisk patologi Kärlkirurgi Lungsjukdomar Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Neonatologi Neurokirurgi Neurologi Neuroradiologi Njurmedicin Nuklearmedicin Obstetrik och gynekologi Onkologi Ortopedi Palliativ medicin Plastikkirurgi Psykiatri Radiologi Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Rättsmedicin Rättspsykiatri Röst- och talrubbningar Skolhälsovård Smärtlindring Socialmedicin Thoraxkirurgi Urologi Vårdhygien Äldrepsykiatri Ögonsjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar
Nivå
Färdiga specialister (Fortbildning) Läkare under specialistutbildning/ST
Övriga yrkesroller
Administrativ Personal Annan Yrkeskategori
Kursorter
Stockholms län