Hoppa till innehåll

Akut Ultraljud

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut Ultraljud

Kursen ges av: Faktum Medica AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 12 795:- exkl moms. Detta inkluderar kursmaterial, arvoden för modeller, luncher och fika under kursdagarna.
Kringkostnader: Ev Resa och logi

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230069
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 16-17 maj 2024
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 Stockholm
Sista anmälningsdatum: 14 mars 2024

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Anestesi och intensivvård, Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Radiologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Kardiologi, Infektionssjukdomar, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Urologi

Ytterligare information

Utbildningen riktar sig framförallt till ST-läkare och specialister verksamma inom specialiteter där arbete på akutmottagning och akut omhändertagande ingår. AT-läkare accepteras i mån av plats.

2. Behovsbeskrivning

Många studier publiceras kontinuerligt som visar på akut ultraljuds diagnostiska och potentiellt livräddande nytta.
Vi erbjuder en introduktionskurs i akut ultraljud som täcker de största och viktigaste användningsområdena såsom shock-protokoll, riktad hjärtundersökning, fri vätska i bukhålan, aorta, lunga och kärlaccess.
Kursen är uppbyggd enligt brittiska och amerikanska akutläkarföreningarnas målbeskrivningar för akut ultraljud och baseras till stor del på vetenskapligt belagda protokoll i akut ultraljud som FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma), FATE (Focused Assessed Transthoracic Echogardiography), BLUE (Bedside Lung Ultrasound in Emergency) och RUSH (Rapid Ultrasound in SHock).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Syftet med denna kurs är att ge nybörjare och läkare med viss erfarenhet kunskap och verktyg för att kunna påbörja och genomföra akuta ultraljudsundersökningar delvis på egen hand och under handledning

Resultat för deltagaren

  • Kunna tillämpa ultraljudsteknik vid svårigheter att sätta iv infart
  • Beskriva och förklara fysiologiska och patologiska ultraljudsbilder på lunga, aorta, hjärta och buk samt diagnosticera DVT.
  • Kunna tillämpa akut ultraljud på akutrummet vid oklar andningssvikt och/eller chock
  • Redogöra för begränsningar av ultraljud och när andra diagnostiska metoder behöver övervägas.

Resultat för patient och samhället

Ekonomisk och tidsmässig vinning och ökad säkerhet då snabbare och mer adekvat bedside diagnostik är möjlig samt minskade röntgenundersökningar

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

Kirurgi c2, c3
Anestesi/Intensivvård c2, c3, c4
Internmedicin c1, c2, c6
Akutsjukvård c1, c3, c5
Kardiologi c1, c2, c6, c7
Radiologi c2, c5

Endokrinologi och diabetologi c1, c2
Geriatrik c1, c2
Hematologi c1, c2
Internmedicin c1, c2
Lungsjukdomar c1, c2
Medicins gastroenterologi och hepatologi c1, c2
Njurmedicin c1, c2

 

HSLF-FS 2021:8

Kirurgi STc2, STc3

Anestesi/intensivvård STc2, STc3, STc4
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Akutsjukvård STc1, STc3, STc5
Kardiologi STc1, STc2, STc6, STc7
Radiologi STc2, STc5

Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2
Geriatrik STc1, STc2
Hematologi STc1, STc2
Internmedicin STc1, STc2
Lungsjukdomar STc1, STc2
Medicins gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Njurmedicin STc1, STc2

4. Program

Schema

Nedan prel schema för kursen. Definitivt schema ges vid introduktionen dag 1 (beror på antalet kursdeltagare)

 

Kursledare är Anna Augustsén, överläkare, VO An-IVA Södersjukhuset.

Föreläsare:
Henrik Andrén, Specialistläkare Intenmedicin kardiologi, Södersjukhuset
Kourosh Hadjikani, Överläkare, Akutsjukvård och Anestesi-Intensivvård, Södersjukhuset
Jesper Danielson, Överläkare, Radiologi, Capio Sankt Görans Sjukhus
Rasmus Berglind, Specialistläkare, Anestesi/IVA, Capio Sankt Görans Sjukhus

Extern länk

http://www.faktummedica.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/05/akut-ultraljud-prel-schema-maj-2024.pdf

Referenser

Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound 2nd Edition, Vicki E. Noble
samt målbeskrivningar/curriculum i akut ultraljud för amerikanska och engelska akutläkarsällskapet.

Marbach JA et al  A Shifting Paradigm: The Role of Focused Cardiac Ultrasound in Bedside Patient Assessment. Chest. 2020 Nov;158(5):2107-2118.

Arnold MJ et al  Point-of-Care Ultrasonography. Am Fam Physician. 2020 Mar 1;101(5):275-285.

Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive Care. 2014

Jämställdhet och likabehandling

På de flesta kurser har vi minst 30% kvinnliga föreläsare/instruktörer.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar varvat med praktiska övningar på modeller med normalfynd och vid tillgång relevant patologi.

Kursmaterial

Formen för utdelat kursmaterial varierar beroende på vilka föreläsare som engageras.

Kursen bygger huvudsakligen på praktisk scanning.

 

Förberedelser

Rekommenderad kurslitteratur:
Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound 2nd Edition, Vicki E. Noble
SBN: 9780521170918
iBook (iTunes store): Introduction to Bedside Ultrasound vol I & II, Dawson, Mallin

Kunskapskontroll

Fortlöpande utvärdering under de praktiska övningarna samt informell quiz.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Deltagaren kan efter kursen vb skicka epost med frågor som vidarebefordras till instruktör/föreläsare.

Kompetensöverföring

Instruktörer förmedlar kontinuerligt under kursen metoder och protokoll som deltagaren kan använda för att föra kompetensen vidare.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Kursutvärderingarna använts kontinuerligt av Faktum Medica för att modifiera kurser. Strukturen för de praktiska övningarna modifieras kontinuerligt.

Tidigare Lipus-certifiering

IPULS 20110240
IPULS 20120143
Lipus 20130032
Lipus 20140084
Lipus 20160001
Lipus 20170013
Lipus 20180076
Lipus 20190115

Lipus 20200108

Lipus 20210119

Lipus 20220142

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 16 maj 2024
Slutdatum: 17 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 14 mars 2024
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

ca 24

Språk

Svenska

Avgift

12 795:- exkl moms. Detta inkluderar kursmaterial, arvoden för modeller, luncher och fika under kursdagarna.

Kringkostnader

Ev Resa och logi

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via webbformulär på http://www.faktummedica.se. Besked om ev antagning alt fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 tim efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

För läkare med utbildningstjänst ska deltagandet vara godkänt av handledare eller lokal verksamhetschef

Länk till webbsida för anmälan

https://www.faktummedica.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursen prioriterar ST-läkare och specialistkompetenta läkare.

Besked om antagning alt fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 tim till deltagaren via epost.

Kontaktperson

Kursledare Anna Augustsén – mailadress: anna.augustsen@gmail.com. Tel : 0736292828

I andra hand maila till info@faktummedica.se. Tel 0708129627

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg utdelas till samtliga kursdeltagare. Endast ST-läkare erhåller delmål.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Utbildningsföretaget Faktum Medica

Ansvarig för innehåll

Samtliga föreläsare i kursen

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Anna Augustsén, Överläkare, VO Anestesi-Intensivvård Södersjukhuset Stockholm.
Har genomgått flera ultraljudsutbildningar både nationellt och internationellt. Har undervisat i ämnet på denna kurs under flera år. Ledande befattning inom utveckling av akut ultraljud på Södersjukhuset i Stockholm. Anna har också pågående forskning i ämnet.

Kursadministration

Faktum Medica

Övriga samarbetspartners

Ultraljudsapparater avsedda för akut ultraljud tillhandahålls av medicintekniska företag. Ingen aktiv företagsreklam förekommer under utbildningen

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen finansieras via deltagaravgifter. Deltagaravgiften finansierar det stora antalet instruktörer som är nödvändigt liksom arvoden till modeller för scanning. Ingen sponsring förekommer.

Kringarrangemang

Medicintekniskt företag tillhandahåller ultraljudsapparater avsedda för akut ultraljud under kursen.

Sponsorers närvaro

Se ovan. Aktiv marknadsföring tillåts ej av Faktum Medica.

Jävsförhållande

Finns ej