Hoppa till innehåll

Bröstradiologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Bröstradiologi

Kursen ges av: eRAD AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Röntgensjuksköterska
Avgift: 7500 SEK exkl moms – Tillgång till videoföreläsningar och quiz/tentamen via våran platform. Tillgång till vissa föreläsningsfall via diagnostisk bildvisare (PACS). Kurstillgång gäller ett år från mottagen betalning.
Kringkostnader: Inga kringkostnader då kursen är digital.

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230074
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Radiologi, Kirurgi

Andra yrken

Röntgensjuksköterska

Ytterligare information

Kursen är avsedd främst för ST-läkare inom radiologi.

Kursen lämpar sig även väl till specialister inom radiologi.

Radiologiintresserade kirurger och röntgensjuksköterskor kan nog finna denna kurs tämligen matnyttig.

2. Behovsbeskrivning

Bröstcancer bland kvinnor har ökat samtidigt som dödligheten långsamt har minskat. Antalet kvinnor som årligen får en bröstcancerdiagnos har ökat från knappt 90 per 100 000 i början av 1970-talet till drygt 150 per 100 000 år 2019 (figur 2). Insjuknandet har de senaste åren legat still. Variationerna över tid är dock stora och det finns en osäkerhet kring utvecklingen. Trenden beräknad på de senaste 20 åren visar fortfarande på en ökning (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-12-7132.pdf)

Denna kurs visar bröstdiagnostiken ur ett radiologiskt perspektiv som på ett strukturerat och överskådligt sätt blandar teori, anatomi och över 200 patientfall, från det mest basala till de mer ovanliga diagnoserna.

Att få en förståelse och djupare kunskap inom bröstradiologin är viktigt, inte minst för en radiolog. Denna kurs riktar sig i första hand till ST-läkare inom radiologi, men även specialister inom radiologi, radiologiintresserade kirurger och röntgensjuksköterskor kan nog finna denna kurs tämligen matnyttig.

Bröstradiologikurserna är få och det är oftast bara en fysisk kurs som går per år. Att kunna erbjuda denna kurs digitalt och där kursdeltagaren själv kan scrolla i titta på  patientfall, pausa och göra anteckningar möjliggör stora fördelar gentemot en mer traditionell kurs med fysisk närvaro.

Målbeskrivningen för ST-tjänstgöring inom Radiologi (SOFS 2015 och 2021) kräver att man har kännedom om de vanligaste undersökningarna och diagnoserna inom bröstradiologin.

Enligt artikel av Nationella Studierektorsnätverkets i röntgenläkarnas tidning Imago Medica nr 1 2020 ( http://www.sfmr.se/Files.aspx?f_id=171989 ) påbörjar omkring 80 svenska läkare årligen ST inom radiologi. Tyvärr är efterfrågan av kurser oftast större än antalet kursplatser varför att kunna erbjuda en sådan kurs ”On Demand” eliminerar begränsningen av kursplatser.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med denna kurs är att kursdeltagaren ska få en förståelse och djupare kunskap inom bröstradiologin. Att kursdeltagaren efter kursen ska veta vilken typ av undersökning som är berättigad vid olika frågeställningar, samt kunna känna igen och beskriva merparten av de diagnoser och fynd som är karaktäristiska inom detta område. Dessa mål kommer att kontrolleras via ett flertal quiz under kursens gång samt en tentamen efter kursens slut.

Resultat för deltagaren

Deltagaren förväntas efter kursen:

 • Ingående kunna redogöra för bröstets anatomi, fysiologi och uppbyggnad
 • Översiktligt beskriva hormonernas påverkan på ett bröst
 • Lista grundläggande till mer avancerade diagnoser inom brösten
 • Använda grundläggande kännedom om kirurgisk och patologisk handläggning av benigna som patologiska fynd i brösten
 • Kombinera olika undersökningar för att komma vidare i bröstdiagnostiken – som vid tex Screening
 • Analysera och utvärdera bröstradiologisk bildtolkning
 • Behärska formatet för ett korrekt radiologiskt utlåtande
 • Kunna ange vanliga misstag
 • Ha kunskap om vilka fynd som bör föranleda muntlig kontakt med patient och inremitterande

Resultat för patient och samhället

Patienter kommer gynnas av att en mer korrekt undersökning utförs och att ett mer utförligt granskningsutlåtande skrivs, vilket ger bättre möjligheter för remittenten att ge en så bra vård som möjligt med färre vårdskador till följd.

Samhället gynnas dels av att denna kurs är digital, vilket gör att fler har möjlighet att gå kursen och till en minskad kostnad för samhället, både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. 

Då kursen är digital finns inget max antal för kursplatser. Detta har tydligt visat sig vara ett problem vid dagens kursutbud som är glest i förhållande till antalet ST-läkare i Sverige. Att kunna erbjuda en gedigen och digital bröstradiologikurs med oändligt antal kursplatser ser vi som en viktig milstolpe inom den radiologiska utbildningen i Sverige.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Radiologi: c11 (2015) respektive STc11 (2021)

 • ha kunskap om de vanligaste undersökningarna inom radiologisk bröstdiagnostik
 • ha kännedom om övriga undersökningar inom radiologisk bröstdiagnostik

Kirurgi: c8 (2015) respektive STc8 (2021)

 • behärska utredning av bröstförändringar
 • behärska utredning av mastit och bröstabscess

4. Program

Schema

Kursen är uppdelad i tre dagar med respektive föreläsningar och egen inläsning av artiklar samt tid för egen bildtolkning. Hänsyn bör tas till att deltagaren får pausa föreläsningarna en del för att titta igenom kursfallen.
Kursdeltagaren har möjlighet att planera sin tid individuellt då kursen består av förinspelade videoföreläsningar som deltagaren har tillgång till under ett helt år.

 

Dag 1 -5 Ämnen | 1 Prov

Introduktion & Presentation – 7 min

Bröstuppbyggnad & Diagnostik Del 1 – 38 min

Bröstuppbyggnad & Diagnostik Del 2 – 37 min

Bildtagning – 45 min

Screening Del 1 – 36 min

Quiz Dag 1

Dag 2 – 6 Ämnen | 1 Prov

Screening Del 2 – 26 min

Granskning: Mammografi Del 1 (Tätheter & Histopatologi) – 32 min

Granskning: Mammografi Del 2 (Tätheter & Histopatologi) – 29 min

Granskning: Mammografi Del 3 (Radierande Ärr) – 29 min

Fallgenomgång Del 1 – 34 min

Fallgenomgång Del 2 – 34 min

Quiz Dag 2

Dag 3 – 7 Ämnen | 1 Prov

Icke-palpabla Lesioner Del 1 – 35 min

Icke-palpabla Lesioner Del 2 – 24 min

Bröstsekretion & Galaktografi – 28 min

Kemoterapi – 29 min

Fallgenomgång Del 3 – 32 min

Fallgenomgång Del 4 – 33 min

Information om tentamen

Tentamen

Extern länk

Bröstradiologi

Referenser

The oblique view of mammography.
Lundgren B.Br J Radiol. 1977 Sep;50(597):626-8. doi: 10.1259/0007-1285-50-597-
626.PMID: 901974

[Technics in mammography].
Bjurstam N, Lundgren B.Lakartidningen. 1977 Apr 20;74(16):1594-6.

Breast anatomy for the interventionalist.
Jesinger RA.Tech Vasc Interv Radiol. 2014 Mar;17(1):3-9. doi:
10.1053/j.tvir.2013.12.002.PMID: 24636325

Evaluation of the quality of mammographic breast positioning: a quality
improvement study.
Rouette J, Elfassy N, Bouganim N, Yin H, Lasry N, Azoulay L.CMAJ Open. 2021 Jun
4;9(2):E607-E612. doi: 10.9778/cmajo.20200211. Print 2021 Apr-
Jun.PMID: 34088731 

Improving Performance of Mammographic Breast Positioning in an Academic
Radiology Practice.
Pal S, Ikeda DM, Jesinger RA, Mickelsen LJ, Chen CA, Larson DB.AJR Am J
Roentgenol. 2018 Apr;210(4):807-815. doi: 10.2214/AJR.17.18212. Epub 2018 Feb
7.PMID: 29412019

Radiologic aspects of breast cancers detected through a breast cancer screening
program.
Azavedo E, Svane G.Eur J Radiol. 1991 Sep-Oct;13(2):88-90. doi: 10.1016/0720-
048x(91)90086-b.PMID: 1743197

Dietary habits and mammographic patterns in patients with breast cancer.
Nordevang E, Azavedo E, Svane G, Nilsson B, Holm LE.Breast Cancer Res Treat.
1993;26(3):207-15. doi: 10.1007/BF00665798.PMID: 8251646

Radial scars detected mammographically in a breast cancer screening programme.
Azavedo E, Svane G.Eur J Radiol. 1992 Jul-Aug;15(1):18-21. doi: 10.1016/0720-
048x(92)90196-g.PMID: 1396782

Single view mammography: a simple and efficent approach to breast cancer
screening.
Lundgren B, Jakobsson S.Cancer. 1976 Sep;38(3):1124-9. doi: 10.1002/1097-
0142(197609)38:3<1124::aid-cncr2820380312>3.0.co;2-p.PMID: 953959

Single oblique-view mammography for periodic screening for breast cancer in
women.
Lundgren B, Helleberg A.J Natl Cancer Inst. 1982 Mar;68(3):351-5.PMID: 6950165

Reduction in mortality from breast cancer after mass screening with mammography.
Randomised trial from the Breast Cancer Screening Working Group of the Swedish
National Board of Health and Welfare.
Tabár L, Fagerberg CJ, Gad A, Baldetorp L, Holmberg LH, Gröntoft O, Ljungquist U,
Lundström B, Månson JC, Eklund G, et al.Lancet. 1985 Apr 13;1(8433):829-32. doi:
10.1016/s0140-6736(85)92204-4.PMID: 2858707

[Breast cancer screening by mammography in Sweden].
Andersson I, Hellström L, Bjurstam N, Lundgren B, Fagerberg G, Tabár
L.Lakartidningen. 1983 Jun 22;80(25):2559-62.PMID: 6621186

Natural history of breast cancer.
Tabar L, Fagerberg G, Day NE, Duffy SW, Kitchin RM.Lancet. 1992 May
2;339(8801):1108. doi: 10.1016/0140-6736(92)90696-z.PMID: 1349116

Early detection of breast cancer rectifies inequality of breast cancer outcomes.
Tabár L, Chen TH, Yen AM, Dean PB, Smith RA, Jonsson H, Törnberg S, Chen SL,
Chiu SY, Fann JC, Ku MM, Wu WY, Hsu CY, Chen YC, Svane G, Azavedo E,
Grundström H, Sundén P, Leifland K, Frodis E, Ramos J, Epstein B, Åkerlund A,
Sundbom A, Bordás P, Wallin H, Starck L, Björkgren A, Carlson S, Fredriksson I,
Ahlgren J, Öhman D, Holmberg L, Duffy SW.J Med Screen. 2021 Mar;28(1):34-38.
doi: 10.1177/0969141320921210. Epub 2020 May 5.PMID: 32370610

Imaging breasts with silicone implants.
Azavedo E, Boné B.Eur Radiol. 1999;9(2):349-55. doi:
10.1007/s003300050679.PMID: 10101662

Nipple discharge disorders: current diagnostic management and the role of fiber-
ductoscopy.
Okazaki A, Hirata K, Okazaki M, Svane G, Azavedo E.Eur Radiol. 1999;9(4):583-90.
doi: 10.1007/s003300050715.PMID: 10354867wwwww

Mammography screening reduces rates of advanced and fatal breast cancers:
Results in 549,091 women.
Duffy SW, Tabár L, Yen AM, Dean PB, Smith RA, Jonsson H, Törnberg S, Chen SL,

Chiu SY, Fann JC, Ku MM, Wu WY, Hsu CY, Chen YC, Svane G, Azavedo E,
Grundström H, Sundén P, Leifland K, Frodis E, Ramos J, Epstein B, Åkerlund A,
Sundbom A, Bordás P, Wallin H, Starck L, Björkgren A, Carlson S, Fredriksson I,
Ahlgren J, Öhman D, Holmberg L, Chen TH.Cancer. 2020 Jul 1;126(13):2971-2979.
doi: 10.1002/cncr.32859. Epub 2020 May 11.PMID: 32390151

Stereotactic fine-needle biopsy in 2594 mammographically detected non-palpable
lesions.
Azavedo E, Svane G, Auer G.Lancet. 1989 May 13;1(8646):1033-6. doi:
10.1016/s0140-6736(89)92441-0.PMID: 2565996

The role of the radiologist in screening for nonpalpable breast tumors in Sweden.
Azavedo E, Svane G, Ringertz H.Invest Radiol. 1991 Feb;26(2):174-8. doi:
10.1097/00004424-199102000-00015.PMID: 2055719

Jämställdhet och likabehandling

Då kursen handlar om bröstradiologi är det kvinnans sjukdomar som berörs.

5. Metodik

Pedagogisk metod

E-learning med inspelade videoföreläsningar i 2K-format (1440p)

Fallgenomgångarna inleds ofta av föreläsaren med anatomi och olika begrepp/sjukdomstillstånd för att sedan metodiskt gå igenom (scrolla, zooma, fönstersätta) fallen i en diagnostisk bildvisare samt i powerpoint-presentationer.

Vi uppmuntrar våra deltagare att själva gå igenom undersökningsfall innan de tittar på föreläsningen (facit). Detta görs enkelt genom att pausa en föreläsning precis efter man fått aktuell anamnes för ett fall och innan föreläsaren börjar visa fynd/berätta diagnos.

Tex kan vi inleda ett fall med att säga i föreläsningen ”ta nu några minuter på att titta igenom denna mammografi-undersökning, vad ser du? ser du någon förtätning? ser du någon asymmetri? vad tror du är mest sannolika diagnos?” – då ber vi deltagaren pausa föreläsningen för att genomföra ovanstående innan vi sedan fortsätter med att visa hur vi går igenom fallet metodiskt.
Således blir det en interaktiv inlärning, ”learning by doing”.

Vi uppmuntrar även deltagarna att läsa de artiklar/studier vi länkat till under respektive avsnitt.

Varje dag (dag 1-2) avslutas med ett quiz för att sammanfatta att man tagit till sig materialet som lärts ut under dagen.

Kursen avslutas (dag 3) med en digital tentamen som är fallbaserad (deltagaren tittar själv på fall vi har valt ut och får svara på diagnosförslag).

Kursmaterial

Kursmaterialet består av över 200 undersökningsfall som visas till deltagaren via videoföreläsningar.

Varje avsnitt ”ämne” har sina evidensbaserade referenser som länkas direkt av oss under fliken ”Material” för respektive föreläsning.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Varje dag (dag 1-2) avslutas med ett quiz för att sammanfatta att man tagit till sig materialet som lärts ut under dagen.

Kursen avslutas (dag 3) med en digital tentamen som är fallbaserad (deltagaren tittar själv på fall vi har valt ut och får svara på diagnosförslag) – gränsen för att bli godkänd är 62,5%. Tentafrågorna väljs slumpmässigt ur en frågebank.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till att diskutera samtliga fall (specifikt då alla undersökningsfallen är ID-taggade) på cmrad.com som har en kommentarsfunktion samt på kursportalen där kursen ligger; eRAD.se

Möjlighet även att maila kursledare/administratör på info@erad.se för ev. frågor. Vi samlar på oss frågor och släpper s.k. ”frågelådor” med svar under året.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen avslutas med utvärdering enligt LIPUS-mall samt tillägg av egna utvärderingar för att få återkoppling på enskilda föreläsningar, upplägg, quiz och tentamen.

Resultatet används för att förbättra kursens material och upplägg och uppdatera föreläsningarna.

Planering

5 stycken ST-läkare inom radiologi med varierande erfarenhet (från 18 månader till sista året på sin ST) har utvärderat kursen. Utvärderingsmallen var lik den som finns på Lipus samt ytterligare, för oss relevanta frågor.

Möjligheten att ställa frågor direkt i kursen samt diskutera med kollegor i gemensamt forum kommer har blivit tillagd.

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Obegränsat antal deltagare

Språk

Svenska

Avgift

7500 SEK exkl moms – Tillgång till videoföreläsningar och quiz/tentamen via våran platform. Tillgång till vissa föreläsningsfall via diagnostisk bildvisare (PACS). Kurstillgång gäller ett år från mottagen betalning.

Kringkostnader

Inga kringkostnader då kursen är digital.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Deltagare anmäler sig via våran kursansökningssida, se länk nedan. Ange ”Bröstradiologi” som vald kurs.

Tillgång till kursen ges efter mottagen betalning.

Givetvis bör deltagare ha godkännande av sin verksamhet för att gå kursen – detta ansvar ligger på deltagaren.

Länk till webbsida för anmälan

https://erad.se/kursansokan/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Då kursen är online finns inget tak på hur många som kan anmäla sig.

Kursadministrator får då direkt ett mail att någon sökt vald kurs. Faktura skapas och skickas till deltagaren/verksamhet. När denna är betald ges åtkomst till kursen som löper under 365 dagar.

Avslutar man inte kursen under ett år kan man förlänga kurslängden månadsvis mot en extra avgift.

Kontaktperson

Farhad Kafi

info@erad.se

Kursintyg

Skriftlig intyg enligt Socialstyrelsens mall postas till kursdeltagare 6-8 veckor efter avslutad kurs med godkänt resultat på tentamen.

Digitalt diplom (utskrivbart) kan laddas hem direkt efter avslutad kurs med godkänt resultat på tentamen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Ansvarig utgivare av kursen: Edward Azavedo, Överläkare, Docent

Farhad Kafi, Specialistläkare Radiologi, Danderyds Sjukhus

via

eRAD AB där kursen går/nås.

Ansvarig för innehåll

Edward Azavedo, Överläkare, Docent, Karolinska Sjukhuset

Farhad Kafi, Specialistläkare Radiologi, Danderyds Sjukhus

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Edward Azavedo, Överläkare, Docent

Bröstradiolog och patolog med över 30 års erfarenhet av bröstradiologi och 25 års erfarenhet av att hålla i kurser.

Grundade mammografiverksamheten på Karolinska.

Kursadministration

Kursadministratör: Farhad Kafi, Specialistläkare Radiologi, Danderyds Sjukhus

Övriga samarbetspartners

Collective Minds Radiology AB – förser deltagarna med tillgång till deras radiologiska, webb-baserade, bildvisare av medicinska röntgenbilder.

Målgruppsrepresentant

Farhad Kafi, Specialistläkare Radiologi och har hjälpt till med kursplaneringen i form av eget pedagogiska intresse och erfarenhet som tidigare ST-läkare inom ”vad vill en ST-läkare veta”.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifterna är en del av finansieringen.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden.