Hoppa till innehåll

Dermatologins gränsområden

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Dermatologins gränsområden

Kursen ges av: Region Uppsala och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 10000 kronor exkl moms. Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial, utbildningslokal, föreläsare, dagkonferenspaket (kaffe/te med smörgås/kaffebröd/frukt varje dag) samt en kursmiddag.
Kringkostnader: Deltagarnas arbetsgivare bekostar deltagarnas tjäntledighet, resor och boende under kursen.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240006
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 18-21 mars 2024
Kursplats: Wieselsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Sista anmälningsdatum: 15 februari 2024

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Hud- och könssjukdomar

2. Behovsbeskrivning

Många hudförändringar är av stor betydelse eftersom de kan vara markörer för invärtes sjukdomar, indikera medfödda sjukdomar med associerade symptom från andra organ, eller vara tecken på biverkningar av läkemedel. Den tidiga upptäckten av sådana markörer möjliggör tidig diagnostik och ev. åtgärd för att förhindra potentiellt allvarliga konsekvenser.

Exempelvis kan specifika hudförändringar i begränsade former av kollagenos inte bara vara diagnostiskt signifikanta utan också prognostiskt betydelsefulla, då tidig upptäckt kan vara avgörande för framtida prognos.

En stor andel av befolkningen i Sverige är utlandsfödda och kunskap om hudsjukdomar och reaktionsmönster i melaninrik hud är därför också viktig för att säkerställa jämlik vård. Melaninrik hud är fortfarande underrepresenterad i medicinsk litteratur, forskning och utbildning och är därför ett viktigt föreläsningsområde.

För att förstå orsaken till många hudsjukdomar, liksom de behandlingsalternativ som finns är det av största vikt att kunna den grundläggande immunologin bakom tillstånden. Med tanke på den snabba utvecklingen av nya systembehandlingar inom dermatologin är det också viktigt att förstå vilka risker behandlingarna för med sig, inte minst gällande infektioner.

För dermatologer är det alltså ytterst viktigt att känna till exempelvis vilka hudförändringar hos barn som kan tyda på medfödda hudsjukdomar, gendermatoser, vilka förändringar i huden som kan tyda på internmedicinska åkommor som t.ex. lever-, tarm- eller njursjukdom och hur olika typer av läkemedelsreaktioner yttrar sig i huden.

Referenser:

Skin changes as a characteristic of internal diseases. Pobitzer K, Lautenschlager S. Ther Umsch. 2019 Aug;76(2):71-75.

Skin immune sentinels in health and disease. Nestle FO, Meglio P, Qin JZ, et al. Nat Rev Immunol. 2009 Oct;9(10):679-91.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att tillgodose dermatologisk kompetens i vården av patienter med multidiciplinära behov eller där hudsymtomen är en viktig aspekt på systemreaktioner.

Resultat för deltagaren

Deltagaren skall efter kursen kunna beskriva hur man identifierar och initialt handlägger vanliga tillstånd inom angränsande kunskapsområden.

Deltagaren ska efter kursen kunna värdera och hantera handläggningen av läkemedelsreaktioner och vaskulära sjukdomar samt kunna identifiera och förklara samband mellan hudmanifestationer och invärtes sjukdomar.

Deltagaren ska efter kursen kunna redogöra för de vanligaste gendermatoserna samt vilka möjligheter till genetisk vägledning och utredning som finns tillgängliga. Deltagaren ska även kunna redogöra för handläggningen av hyperhidros och mastocytos.

Deltagaren ska efter kursen kunna beskriva de vanligaste reaktionerna i munslemhinnan vid systemsjukdomar samt kunna beskriva de bakomliggande immunologiska mekanismerna vid olika hudsjukdomar.

Deltagaren ska efter kursen kunna förklara sambandet mellan immunsuppression och infektionsproblematik samt mellan kortisonbehandling och osteoporos.

Deltagaren ska efter kursen kunna beskriva hudmanifestationer i melaninrik hud och i samband med porfyrier.

Deltagaren ska efter kursen ha förståelse för sambandet mellan hud och psyke och kunna beskriva uttryck som parasitofobi och dysmorfofobi.

Resultat för patient och samhället

En djupare kunskap om och därmed adekvat diagnostik och handläggning av hudsjukdomar/hudmanifestationer förväntas öka patientsäkerheten och minska onödiga kostsamma utredningar.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

delmål: b3, c6, c9

HSLF-FS 2021:8

delmål: STc6, STc9, STc13*

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i Socialstyrelsens målbeskrivning.

4. Program

Schema

Måndag 240318 
9.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00-10.30 Introduktion/Presentation av kursledning och deltagare, Anna Bergström, Hanna Velin, Anna Karlsson-Groth
10.30-10.45 NHV Gendermatoser, Katja Holmgren, Carina Frykholm
10.45-12.00 Genetisk utredning och vägledning vid gendermatoser, Carina Frykholm
12.00-13.00 Lunch
13.10-14.10 Iktyos, Katja Holmgren
14.15-15.15 Epidermolysis bullosa, Marie Virtanen
15.15-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Keratiniseringsrubbningar och ektodermala dysplasier, Marie Virtanen
16.30-17.00 Omvårdnad och praktiska tips, Jenny Thulin, Marie Virtanen

Tisdag 240319 
08.00-9.30 Grundläggande immunologi, Enikö Sonkoly
9.30-10.00 Kaffe
10.00-12.00 Klinik och terapi vid inflammatoriska systemsjukdomar ur reumatologens perspektiv, Gunnel Nordmark
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.15 Parasitofobi och dysmorfofobi, Martin Kropp
14.20-14.50 Hyperhidros, Sofia Heintz och Anna Karlsson-Groth
14.50-15.20 Kaffe
15.20-16.20 Hudmanifestationer i melaninrik hud, Anna Karlsson-Groth

Onsdag 240320 
8.00-9.30 Porfyrier med fokus på huden, Daphne Vassiliou
9.30-10.00 Kaffe
10.00-10.45 Mastocytos, Anna Bergström och Sofia Heintz
10.50-12.00 Huden som markör för invärtes sjukdom, Natalia Kuzmina
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Läkemedelsbiverkningar, Natalia Kuzmina
15.00-15.15 Kaffe
15.15-16.30 Infektionsproblem vid immunsuppression, Pernilla Rundlöf Nygren

Kursmiddag 18.00

Torsdag 240321 
09.00-10.00 Munhålan vid systemsjukdomar, Lena Blomstrand
10.00-10.15 Kaffe
10.15-11.00 Osteoporos vid steroidbehandling, Andreas Kindmark
11.05-12.30 Kärlanomalier, Per Gerwins
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Examination, kursutvärdering och intyg

 

Föreläsarförteckning:

Bergström Anna, läkare, Hudsektionen Akademiska sjukhuset

Blomstrand Lena, sjukhustandläkare, Käkkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset

Frykholm Carina, läkare, Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset

Gerwins Pär, läkare, Mottagningen för kärlmissbildningar, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset

Heintz Sofia, läkare, Hudsektionen, Akademiska sjukhuset

Holmgren Katja, läkare, Hudsektionen, Akademiska sjukhuset

Karlsson-Groth Anna, ST-läkare, Hudsektionen, Akademiska sjukhuset

Kindmark Andreas, Endokrinologen, Akademiska sjukhuset

Kropp Martin, läkare, Hudkliniken, Falu lasarett

Kuzmina Natalia, läkare, Hudkliniken Karolinska sjukhuset

Nordmark Gunnel, läkare, Reumatologkliniken Akademiska sjukhuset

Rundlöf Nygren Pernilla, läkare, Infektionsmottagningen, Akademiska sjukhuset

Sonkoly Enikö, läkare, Hudsektionen, Akademiska sjukhuset

Thulin Jenny, sjuksköterska, Hudsektionen, Akademiska sjukhuset

Vassiliou Daphne, läkare, Porfyricentrum, Karolinska sjukhuset

Virtanen Marie, läkare, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset

Referenser

Skin changes as a characteristic of internal diseases. Pobitzer K, Lautenschlager S. Ther Umsch. 2019 Aug;76(2):71-75.

Skin immune sentinels in health and disease. Nestle FO, Meglio P, Qin JZ, et al. Nat Rev Immunol. 2009 Oct;9(10):679-91.

The immunological anatomy of the skin. Kabashima K, Honda T, Ginhoux F, et al. Nature Rev Immunol. 2019 Jan;19(1):19-30

Cutaneous manifestations in patients with mastocytosis: Consensus report of the European Competence Network on Mastocytosis; the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; and the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Hartmann K, Escirbano L, Grattan C, et al. J Allergy Clin Immunol. 2016 Jan;137(1):35-45.

Update οn the diagnosis and management of systemic lupus erythematosus. Fanouriakis A, Tziolos N, Bertsias G, et al. Ann Rheum Dis. 2021 Jan;89(1):14-25

The porphyrias: advances in diagnosis and treatment. Balwani M, Desnick RJ. Blood. 2012 Nov 29;120(23):4496-504. Erratum in: Blood. 2013 Oct 24;122(17):3090.

Diagnosis and Management of Inherited Palmoplantar Keratodermas. Thomas BR, O´Toole EA. Acta Derm Venereol. 2020 Mar 25;100(7).

British Association of Dermatologists guidelines for the management of adults with delusional infestation 2022. Ahmed A, Affleck, AG, Angus J et al. Br J Dermatol 2022 Oct;186(4):472-480 

Delusional Infestation. Freudenmann RW, Lepping P. Clin Microbiol rev, 2009 Oct;22(4):690-732

Oral pathology  A comprehensive atlas and text. Sook-Bin Woo. Elsevier – Health Sciences Division; 2nd edition. 2016

Oral medicin i teori och praktik. Mattsson U, Bäckman K. Gothia fortbildning AB. 2016

Oral potentially malignant disorders: A consensus report from an international seminar on nomenclature and classification, convened by the WHO Collaborating Centre for Oral Cancer.  Warnakulasuriya S, Kujan O,  Aguirre-Uriza JM et al. Oral Dis. 2021 Nov;27(8):1862-1880.

Riktlinjer för handläggning av primär hyperhidros inom dermatologi och venereologi: Riktlinjer_Hyperhidros_SSDV_2022_uppdaterat_5_2.pdf

Melaninrik hud – guide till klinik och diagnostik. Elyas A, Karlsson-Groth A, Mponda K, Bradley M. Medical Affairs Sweden AB. 2023

Rook’s Textbook of Dermatology, 10th Edition. Griffiths CEM, Barker J, Bleiker TO et al. Wiley Blackwell. 2024

Dermatology, 5th Edition. Bolognia JL, Schaffer JV, Cerroni L.. Elsevier Solutions. 2024

Braun-Falco´s Dermatology. Plewig G, French L, Ruzicka T, et al. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH. 2022

Jämställdhet och likabehandling

Genusperspektiv belyses vid de åkommor där det är relevant. Föreläsningen om melaninrik hud bidrar till kunskap för en jämlik vård.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, patientfall, quiz sista dagen, bildquiz i enstaka föreläsning, material för demonstration av omläggning.

Kursmaterial

Åhörarkopior (pdf) skickas ut elektroniskt inför kursstart.

Förberedelser

Relevanta kapitel i Fitzpatrick-, Rook´s textbook of dermatology alternativt Braun-Falco samt referensartiklar (punkt 4) kan läsas innan kursen som förberedelse men är inget krav.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll med hjälp av app. i deltagarnas egna mobiltelefoner.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Via utskickade åhörarkopior.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Alla deltagare uppmanas under kursen att fylla i Lipus utvärdering. Utvärderingarna kommer att sammanställas efter kursens slut. Resultatet kommer diskuteras i kursledningen och beaktas när ny kurs planeras.

Planering

Utvärdering efter kursen med lipus-nummer 20200134 som ägde rum 15-18 mars 2021 har sammanställts och beaktats vid planering av aktuell kurs.

Parasitofobi-föreläsningen kompletteras med information om dysmorfofobi kopplat till hudtillstånd.

Föreläsning om läkemedelsreaktioner kompletteras med information om biverkningar av onkologisk behandling.

Föreläsning om sarkoidos och anabola steroider utgår.

Mastocytosföreläsningen kommer att hållas av hudläkare istället för hematolog.

Patientfall kommer att läggas till.

Presentationsrunda inlagt i schemat.

Korta pauser har lagts till mellan föreläsningarna.

Kursen kommer hållas på plats på Akademiska sjukhuset istället för digitalt.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer: 20140165 Dermatologins gränsområden, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 13-16 april 2015.

Lipus-nummer 20160198: Dermatologins gränsområden, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 24-27 april 2017.

Lipusnummer 20200134: Dermatologins gränsområden, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 15-18 mars 2021.

Kursen har även getts som SK-kurs och varit certifierad flera gånger tidigare.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 18 mars 2024
Slutdatum: 21 mars 2024
Sista anmälningsdatum: 15 februari 2024
Kursplats: Wieselsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

10000 kronor exkl moms. Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial, utbildningslokal, föreläsare, dagkonferenspaket (kaffe/te med smörgås/kaffebröd/frukt varje dag) samt en kursmiddag.

Kringkostnader

Deltagarnas arbetsgivare bekostar deltagarnas tjäntledighet, resor och boende under kursen.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan endast göras via SSDV:s hemsida (http://ssdv.se/). I anmälan bifogas intyg från ST-läkarens handledare som anger antal månaders tjänstgöring inom dermatovenereologi vid kursens start samt antal månader den ansökande har kvar på sin ST utbildning.

Deltagande kräver verksamhetschefs/huvudmans godkännande. Möjlighet att närvara under hela kursen inkl. examinationen, dvs ingen inplanerad frånvaro.

Kursdeltagare som inte kommer eller som lämnar så sent återbud att ingen reserv kunnat rekryteras kommer att faktureras.

Länk till webbsida för anmälan

https://ssdv.se/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagningen följer prioriteringsordningen för ST-kurser i dermatovenereologi enligt Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV):
(1) För att komma ifråga för kursplats krävs anställning som ST-läkare inom
dermatovenereologi. Därefter görs prioritering enligt följande:
(2) Antal månaders dermatovenereologisk tjänstgöring (flest antal månader går före)
(3) Antal månader kvar till färdig specialist (minst antal månader kvar går före)
I mån av plats erbjuds därefter färdiga specialister att delta. Här sker tilldelningen i den
ordning man anmält sig.

1-2 veckor efter sista anmälningsdag, den 15 februari, får de sökande epost-meddelande med besked om de antagits till kursen eller ej. En lista på reserver upprättas
och dessa personer kontaktas i turordning om ledig plats uppkommer.

Kontaktperson

Kurssekreterare: Jeanette Nielsen

Kliniksekreterare, VO Specialmedicin, Hud- och reumatologi

Ing 40, 3 tr

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Tel: 018-6115073

Mail: jeanette.nielsen@akademiska.se

Kursintyg

Kursintyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter kommer att delas ut vid kursens slut. Deltagande på ett tillfredsställande sätt under hela kursen samt godkänd kursexamination är ett krav för intyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Läkare på Hudsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ansvarig för innehåll

Anna Bergström, specialistläkare, sektionschef, Hudsektionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Hanna Velin, specialistläkare, Hudsektionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Anna Karlsson-Groth, ST-läkare, Hudsektionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Anna Bergström, specialistläkare inom specialiteten Hud- och könssjukdomar, sektionschef, Hudsektionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Kursadministration

Anna Bergström, specialistläkare, sektionschef, Hudsektionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Hanna Velin, specialistläkare, Hudsektionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Anna Karlsson-Groth, ST-läkare, Hudsektionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Jeanette Nielsen, kurssekreterare, VO Specialmedicin, Hud- och reumatologi, Akademiska sjukhuset Uppsala

Övriga samarbetspartners

Svenska sällskapet för Dermatologi och venereologi, SSDV.

Målgruppsrepresentant

Anna Karlsson-Groth, ST-läkare Hudsektionen Akademiska sjukhuset, Uppsala

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursdeltagarna – kursavgifter

Hudsektionen Akademiska sjukhuset, Uppsala – material och personella resurser.

Kringarrangemang

Enklare kursmiddag finansieras via kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Ej aktuellt.