Hoppa till innehåll

EMG, Neurography and Neuromuscular Ultrasound

Detta är en unik kurs för att lära sig det mesta om avancerad neurofysiologisk diagnostik av neuromuskulära sjukdomstillstånd med några av de mest erfarna föreläsarna inom ämnet i världen och möjlighet till praktisk träning.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen EMG, Neurography and Neuromuscular Ultrasound

Kursen ges av: Akademiska sjukhuset, Klinisk neurofysiologi och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker
Avgift: 10.000 SEK inkl moms. I denna avgift ingår åhörarkopior och måltider (lunch och fika).
Kringkostnader: Deltagarna bekostar själva resor och boende. Sjukhuset har avtal med ett närliggande hotell som vi förhandsbokar och erbjuder deltagarna rabatterat pris.

Studieform: På plats
Språk: Engelska
Kursnummer: 20230011
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 2-5 oktober 2023
Kursplats: Akademiska sjukhuset Uppsala, Klinisk neurofysiologi
Sista anmälningsdatum: 31 maj 2023

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Klinisk neurofysiologi, Neurologi, Rehabiliteringsmedicin

Andra yrken

Biomedicinsk analytiker

Ytterligare information

Internationell kurs som vänder sig till såväl ST-läkare som specialistläkare som arbetar inom neurologi och neurofysiologi. I Sverige är klinisk neurofysiologi en egen basspecialitet, varför den här räknas som en ST-kurs inom specialistutbildningen.

2. Behovsbeskrivning

Det finns ingen annan kurs i Sverige för neurografi och EMG som SK-kurs inom klinisk neurofysiologi för läkarnas specialistutbildning, så därför är behovet mycket stort för just denna kurs i Sverige. Inte heller globalt existerar en liknande kurs, varför det finns ett stort behov av denna också internationellt, både för blivande neurofysiologer och för internationella neurologer. Vi har varje år vi anordnat denna kurs haft kursen helt fullbokad med lång kö inför nästa kurs.

Viktiga vetenskapliga referenser som visar på det viktiga behovet av kunskap inom klinisk neurofysiologi och dess praktiska tillämpning:

-Liik M, Punga AR. Repetitive nerve stimulation often fails to detect abnormal decrement in acute severe generalized Myasthenia Gravis. Clin Neurophysiol. 2016 Nov;127(11):3480-3484.

-Chroni E, Tendero IS, Punga AR, Stålberg E. Usefulness of assessing repeater F-waves in routine studies. Muscle Nerve. 2012 Apr;45(4):477-85.

-Wijntjes J, van Alfen N. Muscle ultrasound: Present state and future opportunities. Muscle Nerve. 2021 Apr;63(4):455-466.

-Punga AR, Maddison P, Heckmann JM, Guptill JT, Evoli A. Epidemiology, diagnostics, and biomarkers of autoimmune neuromuscular junction disorders. Lancet Neurol. 2022 Feb;21(2):176-188.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge praktisk och teoretisk kunskap om de vanligaste diagnostiska metoderna för neurofysiologisk undersökning av perifera nervsystemet, inklusive indikationer vid olika neuromuskulära sjukdomar samt begränsningar och risker.

Resultat för deltagaren

 • Kunna redogöra för perifera nervsystemets anatomi och fysiologi.
 • Kunna tolka utförda neurografier och EMG-undersökningar.
 • Kunna genomföra motorisk och sensorisk neurografi med ytelektroder, repetitiv nervstimulering, EMG med koncentrisk nålelektrod och jitteranalys.
 • Kunna redogöra för indikationerna för perifer neurofysiologisk diagnostik inkl neuromuskulärt ultraljud.
 • Kunna redogöra för sjukdomstillstånd relevanta för perifer klinisk neurofysiologi.
 • Kunna redogöra för diagnostisk strategi och uppföljning av neuromuskulära sjukdomar, inklusive nerv-, muskel-, och neuromuskulära transmissionssjukdomar.
 • Kunna beskriva indikationer, begränsningar och risker med neuromuskulärt ultraljud, neurografi med nålelektroder, autonoma tester och makro-EMG.
 • Kunna redogöra för indikationer, begränsningar och risker med neurografi, motorisk och sensorisk, med ytelektroder, repetitiv nervstimulering, exercise test, EMG med koncentrisk nålelektrod och jitteranalys, samt kunna utföra nämnda undersökningar.

Resultat för patient och samhället

Både patienter och samhället gynnas av att skador och sjukdomar i perifera nervsystemet diagnosticeras så tidigt som möjligt. Detta erhålles genom att bibehålla och nyetablera kompetensen för klinisk neurofysiologi med fokus på neurofysiologiska mätmetoder i perifera nervsystemet. När alltmer nya behandlingsformer för neurologiska sjukdomar kommer är tidig diagnostik av avgörande betydelse.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Klinisk neurofysiologi

2015 / 2021

c1 / STc1: Ha kunskap om nervsystemets anatomi, fysiologi och utveckling.

c2 / STc2: Ha kunskap om sjukdomar och skador i nervsystemet, sinnesorgan och muskulatur samt om bakomliggande patofysiologiska mekanismer.

c3 / STc3: Ha kunskap i teoretisk neurofysiologi.

c4 / STc4: Behärska de vanligaste metoderna för neurofysiologisk undersökning av perifera nervsystemet, inklusive indikationer, begränsningar och risker.

c9 / STc9: Ha kunskap om mindre vanliga undersökningsmetoder inom klinisk neurofysiologi.

c10 / STc10: Ha kunskap om sjukdomstillstånd som är relevanta för specialiteten samt kunna bedöma neurofysiologiska fynd i sina medicinska sammanhang.

Neurologi 

2015 / 2021

c4 / STc4: behärska diagnostik samt både akut och långsiktig behandling av neuromuskulära sjukdomar och sjukdomar i det perifera nervsystemet

c5 / STc5: behärska diagnostik samt både akut och långsiktig behandling av nervsystemets inflammatoriska och demyeliniserande sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

2015 / 2021

c1 / STc1: behärska anatomi, neurobiologi och neurofysiologi som teoretisk grund för klinisk bedömning och handläggning

c2 / STc2: behärska utredning av funktion, förmåga och delaktighet, samt utifrån denna kunna värdera rehabiliteringspotential, prioritera insatser och formulera rehabiliteringsplan

c8 / STc8 : kunna handlägga rehabilitering vid perifera nervskador

4. Program

Schema

Se kursprogram i bifogad fil nedan.

Föreläsarförteckning:

 • Anna Rostedt Punga, professor, överläkare, sektionschef, Klinisk neurofysiologi Uppsala
 • Maarika Liik, överläkare, Klinisk neurofysiologi Uppsala
 • Arne Sandberg, överläkare, Klinisk neurofysiologi Uppsala
 • Nens van Alfven, professor, Radboud UMC Nijmegen, Nederländerna..
 • Bjarne Udd, professor, överläkare, Neurologi, Helsingfors universitet.
 • Elisabeth Chroni, professor, överläkare, Neurologi, Patras universitet.
 • Karin Edelbol Eeg-Olofsson, docent, Klinisk neurofysiologi Uppsala
 • Björn Falck, docent, Klinisk neurofysiologi Åbo.
 • Erik Stålberg, professor emeritus, Klinisk neurofysiologi Uppsala
 • Peo Fällmar, sjukhusingenjör, Uppsala

Extern länk

https://neurofys.regionuppsala.se/Kurser.html

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/01/prel-kursprogram-2023-6.xlsx

Referenser

Aminoff MJ: Electrodiagnosis in clinical neurology. Churchill-Livingstone, 2012.

Daube JR: Clinical neurophysiology, eBok 2015, Oxford University Press. 1363 kr.

Handbook of Clinical Neurophysiology, flera band. Elsevier

Stålberg E: Clinical neurophysiology of disorders of muscle and neuromuscular junction, including fatigue. Handbook of Clinical Neurophysiology, vol 2. Elsevier, 2004.

Eisen A, ed: Clinical neurophysiology of motor neuron diseases. Handbook of Clinical Neurophysiology, vol 4. Elsevier, 2005.

Kimura J, ed: Peripheral nerve diseases. Handbook of Clinical Neurophysiology, vol 7. Elsevier, 2006.

Weiss J, Weiss L, Silver J: Easy EMG. 2 ed. Saunders 2015.

Wijntjes J, van Alfen N. Muscle ultrasound: Present state and future opportunities. Muscle Nerve. 2021 Apr;63(4):455-466.

Punga AR, Maddison P, Heckmann JM, Guptill JT, Evoli A. Epidemiology, diagnostics, and biomarkers of autoimmune neuromuscular junction disorders. Lancet Neurol. 2022 Feb;21(2):176-188. doi: 10.1016/S1474-4422(21)00297-0. PMID: 35065040.

Kincaid JC. Upper extremity neuropathies. Handb Clin Neurol. 2019;161:197-205.

Genusperspektiv

Vi har en balanserad fördelning av kvinnor och män som föreläsare och kommer att försöka ha en balanserad fördelning även på kursdeltagarna.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Vi använder oss av föreläsningar, interaktiva seminarier, fallbeskrivningar och praktiska hands-on-grupper för att på bästa sätt se till att kunskapen blir permanent.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av åhörarkopior från föreläsningarna i digital form och i komprimerad pappersform. Manualer distribueras ut för hands-on-sessioner med checklistor om vad som bör genomföras.

Förberedelser

Möjlighet att förbereda patientfall för att diskutera komplicerade neuromuskulära fall från hemkliniken. Detta är frivilligt.

Kunskapskontroll

Sista dagen fördelas frågor som deltagarna får fylla i i form av multiple choice alternativ. Dessa går vi igenom efteråt i helgrupp.

Kompetensutveckling

Ja, frivilliga nätverk i form av slutna grupper på sociala medier, till exempel facebook. Möjlighet finns att återkoppla via email till kursledarna även efter kursen.

Kompetensöverföring

Manualer för metodhandhavande.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vi kommer att använda oss av Lipus utvärderingsmall och ta till oss av eventuella förslag från deltagarna till förbättring.

Planering

Kursen har tidigare hållits med andra utvärderingsmallar där vi har erhållit utvärdering med mycket positiva resultat.

Tidigare Lipus-certifiering

20190182, Course in EMG and Neurography, 19-22 okt 2020

20190082, Course in EMG and Neurography, 26-29 april 2021

20220075 Course in EMG, Neurography and Neuromuscular ultrasound, 3-6 okt 2022

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 2 oktober 2023
Slutdatum: 5 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 31 maj 2023
Kursplats: Akademiska sjukhuset Uppsala, Klinisk neurofysiologi

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

20

Språk

Engelska

Avgift

10.000 SEK inkl moms. I denna avgift ingår åhörarkopior och måltider (lunch och fika).

Kringkostnader

Deltagarna bekostar själva resor och boende. Sjukhuset har avtal med ett närliggande hotell som vi förhandsbokar och erbjuder deltagarna rabatterat pris.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan när denna offentliggörs. https://neurofys.regionuppsala.se/Kurser.

Krav för deltagande: Läkare eller BMA inom neurologi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.akademiska.se/emg

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Autosvar lämnas direkt efter anmälan med bekräftelse om att anmälan är gjord. Inom en vecka återkopplar kursadministratören om deltagande är möjligt.

Kontaktperson

Karin Mineur, kursadministratör. Klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. 018-6113450 karin.mineur@akademiska.se

Kursintyg

Kursintyg delas ut. För ST-läkare delas även intyg ut i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och innefattar lärandemål.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ansvarig för innehåll

Anna Rostedt Punga, professor, överläkare, docent i klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Maarika Liik, överläkare klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Anna Rostedt Punga, professor, överläkare, docent i klinisk neurofysiologi, med både klinisk erfarenhet och forskningserfarenhet inom neuromuskulära sjukdomar och dess metoder sedan 1999. Verkar som forskningsgruppledare och ämnesföreträdare inom universitetet för klinisk neurofysiologi. Gedigen erfarenhet av att föreläsa inom ämnet både nationellt och internationellt samt workshops vid AANEM.

Kursadministration

Karin Mineur, kursadministratör, klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

För det praktiska genomförandet har vi även hjälp av lokala BMA samt övrig personal på klinisk neurofysiologi, Uppsala.

Övriga samarbetspartners

Gästföreläsare: Professor Bjarne Udd från Finland. Kursledaren har samarbete med Baltic School of Neuromyology med nätverk både i Baltikum och övriga Europa. Även samarbete med den stora amerikanska neurofysiologiska föreningen AANEM.

Professor Nens van Alfen, Nederländerna, som är internationellt erkänd föreläsare och expert inom neuromuskulärt ultraljud.

Professor Elisabeth Chroni, Grekland, som har hundratals publikationer på sena reflexer och polyneuropatier.

Målgruppsrepresentant

Ja, lokala ST-läkare vid klinisk neurofysiologi har fått lämna synpunkter på kursutformningen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av kursdeltagarnas avgifter. Akademiska sjukhuset tillhandahåller lokaler och utrustning.

Kringarrangemang

Ej aktuellt.

Sponsorers närvaro

Ej aktuellt.

Jävsförhållande

Ingen av föreläsarna/ansvarig har några intressekonflikter. Forskningsanslagen som föreligger är från statliga myndigheter (Vetenskapsrådet med mera) och är ej involverade i kursen.