Hoppa till innehåll

GUCH In Real Life

5-dagars kurs som ger en bred och basal kunskap om vuxna med medfödda hjärtfel med fokus på fysiologi och att kunna hantera normalt förekommande situationer för en person med medfött hjärtfel. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i kardiologi samt även till ST-läkare i internmedicin, akutsjukvård, anestesi och intensivvård och färdiga specialister inom de nämnda specialiteterna som önskar uppdatera sig kring vuxna med medfödda hjärtfel.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen GUCH In Real Life

Kursen ges av: GUCH-Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 11.900:- exkl. moms. Luncher, kaffe, kursdokumentation ingår.
Kringkostnader: Resa och boende. Gemensam middag tisdag kväll (frivillig).

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230066
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 25-29 september 2023
Kursplats: Föreläsningssal Humlen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset. Diagnosvägen 11, 416 50 Göteborg
Sista anmälningsdatum: 3 september 2023 (94 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Anestesi och intensivvård, Akutsjukvård, Internmedicin, Kardiologi

Ytterligare information

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i kardiologi samt även till ST-läkare i internmedicin, akutsjukvård, anestesi och intensivvård och färdiga specialister, inom de nämnda specialiteterna, som önskar uppdatera sina kunskaper kring vuxna med medfödda hjärtfel.

2. Behovsbeskrivning

Ungefär en procent av levande födda barn i Sverige föds med hjärtfel. Då barnhjärtkirurgin genom åren utvecklats uppnår idag de flesta av dessa patienter vuxen ålder. Idag finns det i Sverige fler än 40 000 vuxna med medfött hjärtfel, det vill säga fler än antalet barn med medfött hjärtfel. Många av dessa patienter kan inte betraktas som botade utan kommer under resten av livet behöva regelbunden kontakt med läkare som har särskilt intresse för, och kunskap om, medfödda hjärtfel. Patienterna kommer även att ha kontakt med sjukvården i samband med akuta komplikationer, graviditet, annan sjukdom, yrkesval med mera. Beroende på vilket medfött hjärtfel patienten har, och hur det är behandlat, behöver speciella hänsyn tas i dessa situationer. Det är av denna anledning viktigt att kunskap om vuxna med medfödda hjärtfel finns spridd bland läkare inom en rad olika specialiteter.

Referens: Årsrapport 2021 SWEDCON, nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, Socialstyrelsen, 2015

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att ge deltagarna en bred kunskap om och förståelse för de vanligast förekommande medfödda hjärtfelen och hur man handlägger vuxna med medfödda hjärtfel.

Resultat för deltagaren

Deltagaren skall efter kursen ha en god kunskap om, förståelse för samt kunna redogöra för de vanligast förekommande medfödda strukturella hjärtfelen ur både ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv.
När det gäller vuxna med medfödda hjärtfel skall deltagaren efter kursen ha ökade kunskaper om samt kunna förklara hur man hanterar akuta situationer, veta och kunna beskriva hur och varför man följer dessa patienter med regelbundenhet, förstå samt kunna sammanfatta vad som händer vid situationer med ändrad hemodynamik och kunna lista vilka råd man skall ge patienten som livscoach.
Deltagaren får lära sig hur de presenterar och argumenterar för bästa handläggning av vuxna med medfödda hjärtfel genom aktivt deltagande i en multidisciplinär konferens, GUCH-thoraxkonferens.

Resultat för patient och samhället

Då det i Sverige finns fler än 40 000 vuxna med medfött hjärtfel och dessa patienter kommer att ha kontakt med läkare inom olika specialiteter genom livet så är det viktigt att kunskapen om hur vuxna med medfödda hjärtfel bäst handläggs finns spridd både geografiskt och inom olika specialiteter för att de skall få bästa vård. Detta ger även läkaren större möjligheter att ge patienten rätt information och därmed öka patientens delaktighet i vården.
Om vuxna med medfödda hjärtfel får rätt vård och handläggning så minskar det sannolikt antalet komplikationer, minskar antalet onödiga undersökningar och ger bättre förutsättningar för att kunna arbeta.

Delmål för ST angivna av kursproducent

HSLF-FS 2021:8:

Kardiologi: STc1, STc6, STc9, STc10, STc11
Internmedicin: STc1
Akutsjukvård: STc1, STc2, STc3
Anestesi och intensivvård: STc1, STc3, STc5, STc6

SOSFS 2015:8:

Kardiologi: c1, c6, c9, c10, c11
Internmedicin: c1
Akutsjukvård: c1, c2, c3
Anestesi och intensivvård: c1, c3, c5, c6

4. Program

Schema

Schema bifogas.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/05/guch-in-real-life-2023-schema-3.xlsx

Referenser

2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease, European Heart Journal (2020) 00, 1–83; doi:10.1093/eurheartj/ehaa554

Fedchenko M, Mandalenakis Z, Giang KW, Rosengren A, Eriksson P, Dellborg M. Long-term outcomes after myocardial infarction in middle-aged and older patients with congenital heart disease-a nationwide study. Eur Heart J. 2020 Nov 21:ehaa874.

Mandalenakis Z, Giang KW, Eriksson P, Liden H, Synnergren M, Wåhlander H, Fedchenko M, Rosengren A, Dellborg M. Survival in Children With Congenital Heart Disease: Have We Reached a Peak at 97%? J Am Heart Assoc. 2020 Nov 17;9(22):e017704.

Sandström A, Rinnström D, Kesek M, Thilén U, Dellborg M, Sörensson P, Nielsen NE, Christersson C, Johansson B. Implantable cardiac devices in adult patients with repaired tetralogy of Fallot. Scand Cardiovasc J. 2021 Feb;55(1):22-28.

Furenäs E, Eriksson P, Wennerholm UB, Dellborg M. Cardiac Complications during Pregnancy Related to Parity in Women with Congenital Heart Disease. Cardiology. 2020;145(8):533-542.

Ashman Kröönström L, Cider Å, Zetterström AK, Johansson L, Eriksson P, Brudin L, Dellborg M. Exercise capacity, physical activity, and health-related quality of life in adults with CHD. Cardiol Young. 2020 May;30(5):668-673.

Skoglund K, Heimdahl J, Mandalenakis Z, Thilén U, Johansson B, Christersson C, Sörensson P, Dellborg M. Effect of medical treatment in patients with systemic right ventricle. Scand Cardiovasc J. 2020 Oct;54(5):300-305

Björk A, Mandalenakis Z, Giang KW, Rosengren A, Eriksson P, Dellborg M. Incidence of Type 1 diabetes mellitus and effect on mortality in young patients with congenital heart defect – A nationwide cohort study. Int J Cardiol. 2020 Jul 1;310:58-63.

Eckerström F, Eriksson P, Dellborg M, Lappas G, Rosengren A, Hjortdal VE, Mandalenakis Z. Mortality burden in patients born with Ebstein’s anomaly: a 40-year nationwide cohort study. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2021 May 3;7(3):312-319

Mandalenakis Z, Karazisi C, Skoglund K, Rosengren A, Lappas G, Eriksson P, Dellborg M. Risk of Cancer Among Children and Young Adults With Congenital Heart Disease Compared With Healthy Controls. JAMA Netw Open. 2019 Jul 3;2(7):e196762.

Gilljam T, Mandalenakis Z, Dellborg M, Lappas G, Eriksson P, Skoglund K, Rosengren A. Development of heart failure in young patients with congenital heart disease: a nation-wide cohort study. Open Heart. 2019 Mar 25;6(1):e000858.

Mandalenakis Z, Rosengren A, Lappas G, Eriksson P, Gilljam T, Hansson PO, Skoglund K, Fedchenko M, Dellborg M. Atrial Fibrillation Burden in Young Patients With Congenital Heart Disease. Circulation. 2018 Feb 27;137(9):928-937.

Billett J, et al. Comorbidity, healthcare utilisation and process of care measures in patients with congenital heart disease in the UK: cross-sectional, population-based study with case-control analysis. Heart 2008; 94(9): 1194-9

Hjortshøj CMS, Kempny A, Jensen AS, Sørensen K, Nagy E, Dellborg M, Johansson B, Rudiene V, Hong G, Opotowsky AR, Budts W, Mulder BJ, Tomkiewicz- Pajak L, D’Alto M, Prokšelj K, Diller GP, Dimopoulos K, Estensen ME, Holmstrøm H, Turanlahti M, Thilén U, Gatzoulis MA, Søndergaard L. Past and current cause-specific mortality in Eisenmenger syndrome. Eur Heart J. 2017 7;38:2060-2067.

Berglund E, Johansson B, Dellborg M, Sörensson P, Christersson C, Nielsen NE, Rinnström D, Thilén U. High incidence of infective endocarditis in adults with congenital ventricular septal defect. Heart. 2016 Nov 15;102(22):1835-1839.

Ginde S, Hohenwalter M, Foley D et al. Noninvasive assessment of liver fibrosis in adult patients following the fontan procedure. Congenit Heart Dis 2012;7:235-242

Marelli A, et al. Brain in Congenital Heart Disease Across the Lifespan: The Cumulative Burden of Injury. Circulation 2016; 133(20): 1951-62

Mylotte D, Pilote L, Ionescu-Ittu R et al. Specialized adult congenital heart disease Care. The Impact of policy on mortality. Circulation 2014;129:1804-1812

Mandalenakis Z, Rosengren A, Lappas G, Eriksson P, Hansson PO, Dellborg M. Ischemic Stroke in Children and Young Adults With Congenital Heart Disease. J Am Heart Assoc. 2016 Feb 23;5(2):e003071.

Skoglund K, Eriksson P, Svensson G, Dellborg M. Homograft reconstruction of the right ventricular outflow tract in adults with congenital heart disease: a systematic review. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2016 Jan;22(1):57-62

Genusperspektiv

Under kursen diskuteras hemodynamiska förändringar och vad man kardiellt skall tänka på i samband med graviditet hos kvinnor med medfött hjärtfel. Det tas även upp att handläggning av vitier kan bli olika beroende på om man har planer på att bli gravid eller ej och belyser frågor om antikonception.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen inleds med genomgång av det normala hjärtats anatomi och fysiologi och därefter gås de vanligaste förekommande vitier igenom via katedrala föreläsningar. Normal kardiell fysiologi i samband med graviditet och narkos diskuteras och vad man behöver tänka på hos patienter med medfödda hjärtfel i dessa situationer. På eftermiddagarna är det patientfall i gruppundervisningsform. Veckan avslutas med deltagarnas aktiva medverkan i en interaktiv, multidisciplinär, GUCH-thoraxkonferens.

Kursmaterial

Kurspärm med dokumentation från föreläsningar.

Förberedelser

Inget krav på förberedelse.
Vid önskemål om förberedelse rekommenderas:
2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease.
Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease av Gatzoulis, Webb och Daubeney

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll ingår som en naturlig del i uppföljningen av fallgenomgångar som genomförs i samband med gruppövningar och den interaktiva thoraxkonferensen.

Kompetensutveckling

Möjlighet till att kontakta föreläsare finns. Kontaktinformation om kursdeltagare kommer delas ut.

Kompetensöverföring

Den kurspärm som delas ut är också ämnad som stöd vid kunskapsöverföring i den egna verksamheten.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Sammanställt resultat från Lipus utvärderingen kommer finnas utlagd på hemsida för deltagare och föreläsare.
Resultaten kommer sedan analyseras av föreläsarna för att förbättra kommande kurser.

Planering

Föreläsningar har tagits bort, skapats, justerats och optimerats. Antal pauser och dess längd har justerats.

Tidigare Lipus-certifiering

Guch In Real Life – GIRL
Kursnummer: 20160009
Tid: 160516-160520

Guch In Real Life – GIRL
Kursnummer: 20170027
Tid: 171002-171006

Guch In Real Life
Kursnummer: 20190072
Tid: 190930-191004

GUCH In Real Life
Kursnummer: 20210051
Tid: 211004-211008

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 25 september 2023
Slutdatum: 29 september 2023
Sista anmälningsdatum: 3 september 2023
Kursplats: Föreläsningssal Humlen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset. Diagnosvägen 11, 416 50 Göteborg

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

40

Språk

Svenska

Avgift

11.900:- exkl. moms. Luncher, kaffe, kursdokumentation ingår.

Kringkostnader

Resa och boende. Gemensam middag tisdag kväll (frivillig).

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länken nedan:

Godkännande från huvudman krävs.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.sahlgrenska.se/forskning-utbildning-innovation/utbildning/Kompetensutveckling/hjartsjukvard/guch-25-29-september-2023/?vgrform=1

Antagningsförfarande och bekräftelse

De som tillhör målgruppen prioriteras. Deltagarna antas sedan i den ordning anmälningarna inkommer till dess maxantal uppnåtts.

Bekräftelse om antagning ges omgående vid anmälan.

Kontaktperson

Jessica Björklund Lehto

Utvecklingscentrum

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tel: 031-3427420

epost: su.hjarta-karl.kurs@vgregion.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg delas ut till ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

GUCH-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Ansvarig för innehåll

Mikael Dellborg, Överläkare, Professor, GUCH-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Anders Ahnfelt, Överläkare, GUCH-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Mikael Dellborg, Överläkare, Professor, GUCH-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Anders Ahnfelt, Överläkare, GUCH-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Kursadministration

Jessica Björklund Lehto

Utbildningssansvarig vid Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga samarbetspartners

Mats Synnergren, barnthoraxkirurgen, Drottning Silvias barnsjukhus

Håkan Berggren, barnthoraxkirurgen, Drottning Silvias barnsjukhus

Håkan Wåhlander, barnkardiologen, Drottning Silvias barnsjukhus

Piotr Szamlewski, arytmisektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Klaus Kirnö, TIVA, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Magnus Johansson, klinisk fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

Caroline Berntsson, thoraxradiologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ulf Thilén, Region Skåne

Eva Mattsson, Patientflöde Vuxna med medfödda hjärtfel, Karolinska universitetssjukhuset

Raluca Jumatate, Hjärtsvikt och klaffsektionen, GUCH, Lund

Målgruppsrepresentant

Diskussion kring behov av utbildningen har förts med målgruppsrepresentant.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen finansieras enbart genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Luncher och kaffe finansieras via deltagaravgift.
Kursmiddag finansieras av kursdeltagaren själv.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga