Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken

Kursnummer
20230004
Specialiteter
Alla specialiteter
Nivå
AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Övriga yrkesroller
Alla yrken
Kursorter
Stockholms län