Livshotande Infektioner

Kursnummer
20220183
Specialiteter
Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Klinisk mikrobiologi, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Obstetrik och gynekologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Urologi, Öron-, näs- och halssjukdomar
Nivå
AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Stockholms län