Hoppa till innehåll

MR-fysik för alla - från k-space till PACS

"MR-fysik för alla" vänder sig till alla som är intresserade av att förstå hur MR-bildtagningen går till i detalj, som ligger bakom de bildkontraster som radiologer och röntgensjuksköterskor granskar och hanterar dagligen. Viss erfarenhet av MR-bilder och MR-miljö är önskvärt. Inga kunskaper i matematik eller fysik krävs utöver allmän gymnasienivå
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen MR-fysik för alla - från k-space till PACS

Kursen ges av: Karolinska Universitetssjukhuset & Svensk förening för Neuroradiologi (SFNR) och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Röntgensjuksköterska, Sjukhusfysiker
Avgift: 17000:- exkl moms för boende i enkelrum, helpension och konferensavgift, samt busstransport till/från Stockholm C/Arlanda till konferensen
Kringkostnader: Resa till Stockholm C alt. Arlanda.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240039
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 21-25 oktober 2024
Kursplats: Hotell Havsbaden, Grisslehamn
Sista anmälningsdatum: 1 september 2024 (72 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Radiologi, Neuroradiologi

Andra yrken

Röntgensjuksköterska, Sjukhusfysiker

Ytterligare information

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att förstå hur MR­-bildtagningen går till i detalj, som ligger bakom de bildkontraster som radiologer och röntgensjuksköterskor granskar och hanterar dagligen. Viss erfarenhet av MR-­bilder och MR-­miljö är önskvärt. Inga kunskaper i matematik eller fysik krävs utöver allmän gymnasienivå.

2. Behovsbeskrivning

En grundläggande förståelse för tekniken och fysiken bakom MR hos den kliniska personalen är en förutsättning för att kunna erbjuda alla patienter bästa möjliga bilddiagnostik med MR. Detta dels genom röntgensjuksköterskans bättre hantering av MR­-systemet, dels genom radiologens förbättrade förståelse av bildtagningsprocessen, dess varianter och problem.

MR-­fysik är ett svårt ämne och tidigare MR-kurser riktade till läkare eller sjuksköterskor har haft endast korta delar med MR-fysik då fokus är det kliniska perspektivet. Detta har lett till att förenklade förklaringsmodeller och ytliga regler om bildkontrast med bristfällig förståelse för det underliggande, som krävs för att koppla ihop teknikerna till en helhet.

För att uppnå bästa förståelse, är det fördelaktigt att kombinera ett kliniskt perspektiv med ett fysikperspektiv. Bättre förståelse för MR-­fysik ger ökad förmåga att ta fram bildtagningsprotokoll och att tolka bilder som radiolog, vilket förväntas resultera i förbättrad bilddiagnostik.

Djupare kunskaper i MR-fysik bidrar också positivt till metodförbättringsarbete där röntgensjuksköterskan tillsammans med radiolog bättre kan förstå konsekvenserna av ändringar av olika parameterval i MR-protokollen. Kunskaper i MR­-fysik bidrar också till ökad förståelse och bättre förmåga till tolkning av forskningsresultat där avbildning med MR används.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Göra MR­-fysik begripligt och användbart bland berörda yrkesgrupper, i första hand röntgensjuksköterskor och radiologer. Skapa ett gemensamt språk för radiologer och röntgensjuksköterskor från vilken ny MR-­kunskap kan läggas till.

Resultat för deltagaren

Deltagaren kommer efter kursen:

­- med MR-fysik som bas kunna förklara pulssekvensernas uppbyggnad,
datainsamlingstid och varför och hur bildartefakter uppstår
­- kunna beskriva hur MR-­kontraster kan genereras och med vilka pulsssekvenser detta är möjligt
­- kunna rita och tolka pulssekvensdiagram och relatera detta till scantidsåtgång, upplösning/FOV samt MR-­kontrast som uppstår
-­ kunna redogöra för de olika fettsatureringsteknikerna, vad inversionspulser används till kliniskt samt kärnan i tekniken parallel imaging.
­- redogöra för vilka bildtagningstekniker som genererar samma namngivna bildkontrast

För deltagare med bakgrund som röntgensjuksköterska kommer kursen bidra till ökad förmåga till förbättringsarbete med bildtagningsprotokoll och bättre förståelse för vilka bildtagningsparametrar som är relevanta t.ex. vid kvalitetsproblem för en enskild undersökning och hur artefakter kan undvikas.

Deltagare som är radiologer kommer få ökad förståelse för den fysikaliska bakgrunden till hur patologier respektive friska vävnader uttrycker sig på bilder tagna med olika tekniker och med olika kontrastviktning, hur bildtagningsparametrar påverkar detta, samt vilka bildartefakter som kan uppstå i olika typer av bilder.

Resultat för patient och samhället

En grundläggande förståelse för tekniken och fysiken bakom MR hos den kliniska personalen är en förutsättning för att kunna erbjuda alla patienter bästa möjliga bilddiagnostik med MR. Detta dels genom röntgensjuksköterskans bättre hantering av MR­-systemet, vilket bör leda till mer optimalt tagna bilder, som i sin tur kan förbättra diagnostiken.

Kursen ger radiologens en bättre förståelse av bildtagningsprocessen, dess varianter och problem. Detta kan också medföra en säkrare diagnostik, vilket för patienten kan innebära mindre risk för fel behandling. Något som indirekt också påverkar sjukhusekonomi och samhälle.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Enligt SOSFS 2015:8
Radiologi:

c1 (undersökningsmetodernas styrkor och svagheter)

c3 (fysikaliska, tekniska principer)

c9 (vanligaste radiologiska undersökningarna inom neuroområdet)

Neuroradiologi:

c1 (undersökningsmetodernas styrkor och svagheter)

c3 (neuroradiologiska tekniker)

Enligt HSLF-FS 2021:8
Radiologi:

STc1 (undersökningsmetodernas styrkor och svagheter)

STc3 (fysikaliska, tekniska principer)

STc9 (vanligaste radiologiska undersökningarna inom neuroområdet)

Neuroradiologi:

STc1 (undersökningsmetodernas styrkor och svagheter)

STc3 (fysikaliska, tekniska principer)

4. Program

Schema

Se länk nedan eller bifogad fil, schemat är preliminärt.

Extern länk

https://mrfysikforalla.se/kursschema

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/schema-mr-fysik.docx

Referenser

Förslag på litteratur:

 • MRI from Picture to Proton
  Donald W. McRobbie, Elizabeth A. Moore, Martin J. Graves, Martin R. Prince
  Cambridge University Press, 2017
  ISBN: 9781107643239
 • Physics of MRI: A primer
  Donald B. Plewes, Walter Kucharczyk
  Journal of Magnetic Resonance Imaging 2012 35(5):1038-1054
  ISSN: 1053-1807

Föreläsare:
­Stefan Skare (SS), MR­-fysiker, Professor, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset
Enrico Avventi (EA), MR­-fysiker, PhD, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset
Ola Norbeck (ON), MR-fysiker, PhD, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset
Sophie Schauman (SS),  MR-fysiker, postdoc, Karolinska Institutet
Henric Rydén (HR), MR-­fysiker, PhD, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset
Heather Martin (HM), Neuroradiolog, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset
Mikael Skorpil (MS), Neuroradiolog, Docent, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset

Jämställdhet och likabehandling

Detta är en tekniskt orienterad kurs med kliniska exempel där kön, etnicitet eller ålder inte är relevanta.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är upplagd som en internatkurs. Kursens upplägg utgår från ett MR­-fysiksperspektiv som kombineras med kliniska föreläsningar presenterade av neuroradiologer, så att sambandet mellan dessa delar blir tydliga.

Seminarierna sker i tre grupper och gör deltagarna mer aktiva och möjliggör mer djupgående diskussion och interaktivitet.

Vidare kommer kursdeltagarna få genomföra laborationer på sina laptops, där de kan simulera MR­-bildkontrast genom ändring av parametrar i ett webbgränssnitt.

Alla lärare deltar under hela kursen.

Under föreläsningarna kommer samtliga deltagare kunna skriva anonyma frågor till föreläsaren i realtid. Detta gör att deltagare som inte annars vågar fråga eller vill avbryta har avsevärt lättare att ställa sina frågor. Föreläsaren kommer också att kunna växla in frågorna på projektorn så att alla kan se.

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer finnas tillgängligt digitalt via länken: https://mrfysikforalla.se/kursschema

Förberedelser

Deltagarna kan med fördel läsa föreslagen kurslitteratur. Kursen räknar dock inte med att deltagarna har förberett sig innan för att kunna följa med i kursens tempo.

Deltagarna kommer uppmanas att ta med sig en laptop för aktivt deltagande i laborationerna, seminarierna, för att kunna ställa frågor till föreläsarna samt göra proven.

Kunskapskontroll

Diagnostiskt prov i samband med kursstart.

Kursprov kommer ske i samband mer kursslut dag 5, och jämförelse i kunskap mot diagnostiska provet kommer ske.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursen skapar kontakter, och kursdeltagarna kontaktar vid behov lärarna eller andra deltagare för diskussion av ämnen som berörts under kursen.

Kompetensöverföring

Kursen förmedlar praktiskt användbar kunskap om MR-­fysik och förklaringsmodeller som i sin tur kan spridas vidare på kliniker och sjukhus, med målet att ge ökade förutsättningar för höjd kvalitet på MR-­undersökningar och tolkningen av dessa. Kursmaterialet kan även ses av kollegor hemma som inte gått kursen.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipusutvärderingen sker på plats i samband med kursens slutprov.

Vi har även utvärdering av kursen löpande dag-för-dag för att se hur vi kan förbättra kursen i framtiden.

Planering

Vi har haft kursen tre gånger tidigare, två gånger under namnet ”MR-fysik för kliniker” och senast ”MR-fysik för alla”.

Baserat på deltagarnas utvärdering 2023 då kursen hölls senast, har vi justerat detaljer i innehållet och tidsåtgång för moment och seminarier. Kursen fick dock mycket höga betyg sist, så mycket kommer vara sig likt.

Tidigare Lipus-certifiering

 • Lipus 20170122: ”MR-fysik för kliniker — från k-space till PACS”, S:t Maxime, Frankrike, 13-19 maj 2018
 • Lipus 20180163: ”MR-fysik för kliniker — från k-space till PACS”, Varbergs kusthotell 7-13 september 2019
 • Lipus 20220165: ”MR-fysik för alla — från k-space till PACS”, Hotel Havsbaden, 2-6 maj 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 21 oktober 2024
Slutdatum: 25 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 1 september 2024
Kursplats: Hotell Havsbaden, Grisslehamn

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

53

Språk

Svenska

Avgift

17000:- exkl moms för boende i enkelrum, helpension och konferensavgift, samt busstransport till/från Stockholm C/Arlanda till konferensen

Kringkostnader

Resa till Stockholm C alt. Arlanda.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Kursen kommer att annonseras på Svensk förening för neuroradiologi:s hemsida; http://www.sfnr.org. Anmälan kan göras direkt på mrfysikforalla.se. Arbetsgivarens godkännande krävs.

Länk till webbsida för anmälan

https://mrfysikforalla.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Begränsat deltagarantal. Sökanden antas i den turordning som kursavgift betalas. Inbetalning av kursavgift bekräftas omedelbart skriftligen.

Kontaktperson

Stefan Skare

070-8887371

stefan.skare@neuroradkarolinska.se

Kursintyg

Ja. Krav för att få intyg om fullgjort kursdeltagande är närvaro vid utbildningsaktiviteterna.
ST-läkare som vill tillgodoräkna sig kursen för sin specialistutbildning erhåller dessutom ett särskild kursintyg enligt rekommendationer från Socialstyrelsen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset & Svensk Förening för Neuroradiologi

Ansvarig för innehåll

Stefan Skare

 • Professor i magnetresonansavbildning, KI
 • MR-fysiker, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Stefan Skare

 • Professor i magnetresonansavbildning, KI
 • MR-fysiker, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset

Har erfarenhet av MR-fysik sedan 1994, med särskild MR-fysikkunskap inom pulsprogrammering & bildrekonstruktion (24 år), parallel imaging (14 år) (Stanford University 2004-2010, övrig tid Karolinska Institutet/Sjukhuset). Har varit lärare på liknande (kliniska) veckolånga MR-kurser 1999-2003, 2017 (Teneriffa, kursledare: Hans Ringertz/Lennart Blomqvist). Årligen undervisat MR-fysik på Sjukhusfysikerprogrammet sedan 1995 (uppehåll 2004-2010) Var kursansvarig för denna kurs maj 2018-2019.

Kursadministration

Stefan Skare

 • Professor i magnetresonansavbildning, KI
 • MR-fysiker, ME Neuroradiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset

Övriga samarbetspartners

inga

Målgruppsrepresentant

Mikael Skorpil, Docent

Neuroradiolog, ME Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

mikael.skorpil@regionstockholm.se

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter

Kringarrangemang

Ev. aktivitetspass en dag under veckan, finansierat av deltagaravgifterna

Sponsorers närvaro

inga

Jävsförhållande

Inga