Multisjuka äldre och polyfarmaci - utbildning för ST-läkare

Kursnummer
20220107
Specialiteter
Geriatrik, Psykiatri, Neurologi, Internmedicin, Kardiologi, Akutsjukvård, Allmänmedicin, Klinisk farmakologi
Nivå
ST-läkare
Kursorter
Skåne län