Hoppa till innehåll

Muskuloskelettalt Ultraljud – Basic kurs för reumatologer

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Muskuloskelettalt Ultraljud – Basic kurs för reumatologer

Kursen ges av: Rheumatology, University Hospital, Linköping och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Kursavgiften är ca 6650 kr ex moms. Kursavgiften kan ändras något utifrån aktuella priser vid faktureringstidpunkten. Kursavgiften inkluderar kursrum, studiematerial, administrationskostnader, teknisk support och alla måltider.
Kringkostnader: Resa och logi bokas och bekostas av deltagaren själv (enligt 2020 års avtal mellan LIF och SKR).

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230127
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 8-9 april 2024
Kursplats: Kämpastensvägen 17, Sigtuna
Sista anmälningsdatum: 10 januari 2024 (40 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Reumatologi

Ytterligare information

Detta är en nationell kurs och riktar sig i första hand till ST-läkare, men även specialistläkare i Reumatologi är välkomna.

Det är rekommenderat att repetera anatomi av ytliga ledstrukturer i händer, fötter, axlar, armbåge, höft och knä.

2. Behovsbeskrivning

I kliniska vardagen kan det ibland vara svårt att genom palpation t ex avgöra om det föreligger en synovit. Med ultraljud kan man bedöma om det föreligger subkliniska artriter, tendovaginiter, entesiter och/eller smärre erosioner. Under kursen får man lära sig tekniken med ultraljud, inställningar för en bra bild och genomgår en systematisk undersökning av för reumatologen relevanta leder. Dessutom får man träna ultraljudsledd punktionsteknik.

Ultraljud har blivit ett vanligt verktyg i reumatologi som hjälper till att bedöma subkliniska artriter, tenosynoviter och entesiter för att underlätta diagnossättning, uppföljning, bedömning av remission samt även vid intraartikulära injektioner vid reumatiska sjukdomar med ledengagemang.

Kursen har som mål att uppfylla delmålen c1 respektive STc1 i Socialstyrelsens målbeskrivningar för 2015 respektive 2021.

D’Agostino MA, Terslev L, Wakefield R, et al. Ann Rheum Dis. Published Online First: 23 August 2016. doi:10.1136/annrheumdis2016-209646

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att ge deltagaren praktiska färdigheter i ultraljud för att kunna undersöka synoviala leder systematiskt avseende inflammatoriska förändringar.

Resultat för deltagaren

Att kunna

  • använda ultraljud i kliniska vardagen på egen hand.
  • ställa in ultraljudsapparaten för bästa bilden.
  • tolka anatomiska strukturer i synoviala leder.
  • skilja patologiska förändringar från friska strukturer.
  • genomföra enkla ultraljudsledda injektioner.

Resultat för patient och samhället

Ultraljud kan bidra till tidigare diagnostik och snabbare handläggning av patienten, vilket är till nytta för både patient och samhälle. Dessutom kan ultraljud användas som bedside undersökingsteknik för inneliggande patienter.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8 Delmål c1

HSLF-FS 2021:8 Delmål STc1

Läkaren ska behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar hos vuxna.

4. Program

Schema

Se bifogade filer nedan för schema och anmälningsblankett.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/11/program-ul-basic-mars-2024-5.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/11/inbjudan-ul-kurs-basic-april-2024-2.pdf

Referenser

– Ziegelasch M, Eloff E, Hammer HB, Cedergren J, Martinsson K, Reckner A, et al. Bone erosions detected by ultrasound are prognostic for clinical arthritis development in patients with acpa and musculoskeletal pain. Front Med (Lausanne) 2021;8:653994.

– Rezaei, H., Torp-Pedersen, S., af Klint, E., Backheden, M., Kisten, Y., Györi, N., & van Vollenhoven, R. F. (2014). Diagnostic utility of musculoskeletal ultrasound in patients with suspected arthritis–a probabilistic approach. Arthritis research & therapy, 16(5), 448. doi:10.1186/s13075-014-0448-6

– Torp-Pedersen S T, Terslev L. Settings and artefacts relevant in colour/power
Doppler ultrasound in rheumatology. Ann Rheum Dis 2008;67:143-149

-Torp-Pedersen, Søren ; Christensen, Robin ; Szkudlarek, Marcin et al. / Power and color Doppler ultrasound settings for inflammatory flow : impact on scoring of disease activity in patients with rheumatoid arthritis. In: Arthritis and Rheumatology. 2015 ; Vol. 67, No. 2. pp. 386-95

– Berner Hammer H, Haavardsholm E A, Kvien T K. Ultrasonographic
measurement of the median nerve in patients with rheumatoid arthritis without
symptoms or signs of carpal tunnel syndrome. Ann Rheum Dis 2007;66:825–827.

– Backhaus M. Ultrasound and structural changes in inflammatory arthritis:
synovitis and tenosynovitis. Ann N Y Acad Sci. 2009 Feb;1154:139-51.

– Wakefield RJ, D’Agostino MA, Naredo E, Buch MH, Iagnocco A, Terslev L, Ostergaard M, Backhaus M, Grassi W, Dougados M, Burmester GR, Saleem B, de Miguel E, Estrach C, Ikeda K, Gutierrez M, Thompson R, Balint P, Emery P. After treat-to-target: can a targeted ultrasound initiative improve RA outcomes? Ann Rheum Dis. 2012 Jun;71(6):799-803.

– Freeston JE, Wakefield RJ, Conaghan PG, Hensor EMA, Stewart SP, Emery P. A diagnostic algorithm for persistence of very early inflammatory arthritis: the utility of power doppler ultrasound when added to conventional assessment tools: Ann Rheum Dis. 2009 Apr 27.

– Colebatch AN, Edwards CJ, Østergaard M, et al. EULAR recommendations for the use of imaging of the joints in the clinical management of rheumatoid arthritisAnn Rheum Dis 2013;0:1–11.

Jämställdhet och likabehandling

Kursen är inte i första hand könsspecifik, men det får poängteras att de inflammatoriska reumatologiska sjukdomarna tenderar att skilja sig i prevalens mellan kvinnor och män, t ex prevalensen av reumatoid artrit utgörs till 3/4-delar av kvinnor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar om ultraljudsteknik och systematisk undersökning av för reumatologer viktiga leder med praktiska gruppövningar i direkt anslutning till dem. Gruppövningarna är i små grupper med max 5 deltagare för att öka effektiviteten. Dessa är handledarledda.

Kursmaterial

– Svenska RUL (Reumatologiskt Ultra Ljuds) Atlas delas ut till kursdeltagarna
– Kursmaterial på USB

Förberedelser

För att få störst utbyte av kursen krävs goda baskunskaper i ledanatomi (hand, armbåge, axel, fot, knä, höft) varför repetition av  rekommenderas starkt innan kursstart. Man bör ha tillgång till en ultraljudsapparat efter kursen och möjlighet att använda den regelbundet för att fördjupa det man lärt sig under kursen.

Kunskapskontroll

I samband med praktiska övningarna ska deltagarna visa att man behärskar tekniken för att visualisera lederna. Handledarna observerar deltagarnas färdigheter och ger regelbundet rekommendationer om förbättring av undersökningsteknik för att öka förmågan att tolka bilderna på rätt sätt.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursledningen erbjuder auskultering hos deras hemmakliniker samt erbjuder fortsatt kontakt för deltagare efter genomgången kurs. Fler kurser och regionala träffar arrangeras efter behov.

Kompetensöverföring

– Svenska RUL (Reumatologiskt Ultra Ljuds) Atlas delas ut till kursdeltagarna
– Kursmaterial på USB

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering enligt mall från LIPUS med tillägg av egna frågor om själva arrangemanget och de praktiska delarna. Sammanställning av utvärderingen skickas ut till deltagarna, kursledning och föreläsare efter kursens genomförande. Utvärderingen kommer även att ligga till grund för fler tillfällen av kursen.

Planering

LIPUS 20220167 och 20230003

Vi kommer vid nästa kurstillfälle efter dagens agenda ha en ”Open end session” för de deltagarna som vill träna ännu mer praktiskt.

Tidigare Lipus-certifiering

LIPUS nr: 20230003 – 19-20 sept 2023
LIPUS nr 20220167 – 16-17 mars 2023
LIPUS nr 20220014 – 20-21 sept 2022
LIPUS nr 20200066 – 21-22 sept 2021
LIPUS nr 20180056 – 4-5 okt 2018
LIPUS nr 20170042 – 28-29 sept 2017
LIPUS nr 20160047 – 13-14 okt 2016
LIPUS nr 20150031 – 10-11 sep 2015
LIPUS nr 20140064 – 2-3 okt 2014
LIPUS nr 20130058 – 17-18 okt 2013
IPULS nr 20120166 – 20-21 sep 2012
IPULS nr 20110270 – 21-22 nov 2011
IPULS nr 20100351 – 22-23 nov 2010

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 8 april 2024
Slutdatum: 9 april 2024
Sista anmälningsdatum: 10 januari 2024
Kursplats: Kämpastensvägen 17, Sigtuna

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

20 deltagare

Språk

Svenska

Avgift

Kursavgiften är ca 6650 kr ex moms. Kursavgiften kan ändras något utifrån aktuella priser vid faktureringstidpunkten.

Kursavgiften inkluderar kursrum, studiematerial, administrationskostnader, teknisk support och alla måltider.

Kringkostnader

Resa och logi bokas och bekostas av deltagaren själv (enligt 2020 års avtal mellan LIF och SKR).

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs via svarskort i bifogad inbjudan (finns under avsnitt 4 program) som distribueras via post/e-post till kurssekreterare:
Leila Ruusunen, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping
leila.ruusunen@regionostergotland.se

och vid direkt förfrågan även till kontaktperson för kursen (v.g. se nedan!).

Antalet är begränsat till 20 personer.

krav:

– Specialist eller ST-läkare i reumatologi, Barnreumatolog.
– Huvudmans godkännande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

– ”Först till kvarn”- principen gäller alltid.
– Övriga som inte får plats placeras på en kölista enligt datum för inkommen anmälan.
– Reumatologer och Barnreumatologer prioriteras före andra specialiteter samt deltagare som ej deltagit på kursen tidigare.
– Andra specialiteter är välkomna att anmäla sitt intresse och antas i mån av plats och enligt kursledningens godkännande.

Antagningsbesked skickas ut direkt vid mottagen anmälan.

Kontaktperson

Kursansvarig: Michael Ziegelasch, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping michael.ziegelasch@regionostergotland.se

Kurssekreterare: Leila Ruusunen, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping leila.ruusunen@regionostergotland.se

Kursintyg

Kursintyg delas ut efter genomgången kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursansvarig: Michael Ziegelasch, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping michael.ziegelasch@regionostergotland.se

Ansvarig för innehåll

Michael Ziegelasch (MZ), Länskliniken för Reumatologi, Universitetssjukhuset, Linköping.
Erik af Klint (EaK), Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Hamed Rezaei (HR), Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Stefan Engstrand (SE), Reumatologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Michael Ziegelasch, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping michael.ziegelasch@regionostergotland.se

Michael Ziegelasch är överläkare i Reumatologi på universitetssjukhuset i Linköping med specialintresse inom muskuloskelettal ultraljudsdiagnostik och injektioner. Michael är EULAR certifierad utbildare för reumatologiskt ultraljud. Han använder ultraljud i den kliniska vardagen och har speciella ultraljudsmottagningar för diagnostik och injektioner. Han forskar kring värdet av ultraljudsdiagnostiken vid tidiga artritsjukdomar. Sedan 2009 har han med expertgruppen arrangerat över 20 nationella ultraljudskurser för reumatologer.

Kursadministration

Michael Ziegelasch, Överläkare, Reumakliniken US Linköping

Kurssekreterare: Leila Ruusunen, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping leila.ruusunen@regionostergotland.se

Övriga samarbetspartners

GE Healthcare och Canon säkerställer tillgång av ultraljudsapparater och teknisk expertis under kursen. Britsar lånas av Medfit Haninge FysioCenter och levereras av Special Delivery Service.

Målgruppsrepresentant

Kursledningen utgörs av 4 reumatologer som både arbetar kliniskt och forskar vid de större universitetssjukhusen i landet (Karolinska, Linköping och Umeå). Tre av dessa reumatologer är EULAR certifierade utbildare för muskuloskelettalt ultraljud. Därmed är de lämpliga målgruppsrepresentanter.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Finansiering via kursavgift.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang utöver måltider.

Sponsorers närvaro

Personal från GE Healthcare och Canon finns på plats för att säkerställa tillgång till teknisk expertis under kursen.

Jävsförhållande

Inget