Hoppa till innehåll

Ortopedi för Primärvården

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Ortopedi för Primärvården

Kursen ges av: OAcademy AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Fysioterapeut, Kiropraktor, Naprapat
Avgift: 10 000 kr ex moms. I priset ingår måltider under kursdagarna samt kursmiddag en av kvällarna.
Kringkostnader: Resor och boende betalas av deltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230131
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 11-12 april 2024
Kursplats: Riverton, Göteborg
Sista anmälningsdatum: 11 april 2024 (132 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Allmänmedicin

Andra yrken

Fysioterapeut, Kiropraktor, Naprapat

Ytterligare information

Lämplig för ST-läkaren under sin utbildningen men även den färdiga specialisten som önskar repetera och fördjupa sin kunskap.

Kursen har ett tydligt fokus på de ortopediska diagnoser som är vanligt förekommande i primärvården. Dessa patienter är ofta aktuella för besök hos fysioterapeut, naprapat och kiropraktor och kursen är således även lämpad för dessa yrkesgrupper.

2. Behovsbeskrivning

Kursen ger snabb förståelse för ortopediska skador/sjukdomar hos patienter som söker primärvården, både kroniska samt akuta tillstånd. Målet är att ge deltagaren konkreta kunskaper för att kunna diagnosticera och handlägga symptom från rörelseapparaten samt när och hur fort man bör remittera till specialistvård.

Utbildningsmomenten består av både teoretiska föreläsningar samt praktiska moment, såsom ortopediskt status, injektionsteknik och suturteknik.

Då en ansenlig del av besöken i primärvården är kopplat till rörelseapparaten är det viktigt med goda kunskaper om ortopedi, såväl teoretiska som praktiska (1). Kursen kommer att innehålla diskussioner om vilka tillstånd som kan handläggas i primärvården och vilka som bör remitteras vidare till specialistvård.

(1) Socialstyrelsen, (2014). Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2014: Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Västerås: Edita Västra Aros. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2014-10-37.pdf [Tillgänglig 2021-08-16] 

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om handläggning av de ortopediska åkommor som är vanligt förekommande inom primärvården. Samt samarbetet i handläggning av dessa åkommor mellan de inblandade professionerna som distriktsläkare, ortopeder, fysioterapeuter och annan personal inom rehabilitering.

Resultat för deltagaren

att kunna identifiera skador och kroniska tillstånd i axelled, armbågsled, handled, höftled, knäled samt fotled.

att kunna föreslå rimlig behandling för vanligt förkommande tillstånd  i rörelseapparaten. att kunna identifiera avvikande skador och veta hur de skall rapporteras vidare. att kunna identifiera tillstånd som ska remitteras vidare samt var, när och hur detta skall göras. att kunna identifiera tillstånd i ryggen som hotar patientens funktion och överlevnad. att självständigt kunna lägga injektioner i hand, axelled och knäled. att känna sig trygg i status av hand, axelled, knäled, fot/fotled och rygg. att känna till basal suturteknik.

Resultat för patient och samhället

En ökad kunskap om ortopedisk diagnostik och behandling i primärvården leder till en förbättrad selektering av vilka patienter som skall remitteras vidare till specialistvård och vilka som kan handläggas i primärvården. När rätt vård kan utföras på rätt nivå gagnas både patient och samhällsekonomin.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

Allmänmedicin:

 • Delmål C1*
 • Delmål C2*
 • Delmål C4*
 • Delmål C5*

HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin:

 • Delmål STc1*
 • Delmål STc2*
 • Delmål STc4*
 • Delmål STc5*

*saknar kurs om utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivning

4. Program

Schema

Kursen är uppbyggd som Case-baserat lärande, inkluderat kroniska ortopediska problem som kan dyka upp inom primärvården. Diskussion om handläggning och aktuell evidens.

Barnortopedi som är vanligt förekommande på vårdcentraler och de röda flaggor som man ska vara aktsam på.

Översiktlig genomgång av ledskador i axelled och knäled inklusive planering och uppföljning.

Kursen går igenom ryggsmärta, från den ofta harmlösa ländryggsvärken till det urakuta cauda equina-syndromet.

Utbildningen innefattar demonstration av status med fokus på: axel, hand, knäled, fot/fotled och rygg.

Även injektionsteknik är i fokus, där deltagaren efter kursen ska känna sig trygg i att lägga injektioner i diagnostiskt och behandlade syfte i: AC-led, subacromiellt, knäled och handinjektioner (CMC-1, triggerfinger och de Quervain). Genomgång av anatomiska riktmärken och deltagarna övar på att markera på sig själva.

Förmiddagarna genomförs tillsammans i storgrupp med föreläsningar och eftermiddagarna bedrivs i smågrupper för stationerna.

Program:
Torsdag 11/4
8.00 Registrering
8.15 Intro – (AS)
8.30 Hand (IB)
9.25 Fika
9.45 Barnortopedi (AS)
10.30 Bensträckare
10.40 Knä
11.30 Höft (JOW)
12.00 Lunch
12.50 Station 1 – Knästatus
13.55 Station 2 – Injektion
14.55 Fika
15.10 Station 3 – Suturering
16.05 Station 4 – Handstatus
17.00 Diskussion/avslut
18.30 Kursmiddag

Fredag 21/4
8.00 Sammanfattning dag 1 – (AS)
8.15 Axel (ES)
9.10 Bensträckare
9.15 Rygg (LV)
10.05 Fika
10.25 Fot/fotled – (IF)
11.15 Kunskapsprov
11.30 Genomgång
11.45 Lunch
12.30 Station 1 – Axelstatus
13.20 Station 2 – Patientfall
14.10 Fika
14.20 Station 3 – Fotstatus
15.10 Station 4 – Ryggstatus
16.00 Utvärdering/avslut

Föreläsarförteckning:

Ada Holm-Adielsson, Specialistläkare Ortopedi, Traumasektionen, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Andreas Sylvan, Specialistläkare Ortopedi, Traumasektionen, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Ida Franzén, Specilialistläkare Ortopedi, Fotsektionen, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Ioannis Karikis, Överläkare, Artrosektionen, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Eileen Sköld, Överläkare, Traumasektionen Norra Älvsborgs Länssjukhus

Johan Malm, Fysioterapeut, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Jonas Olsson Wållgren, ST-läkare Ortopedi, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Ludvig Vavruch, Specialistläkare Ryggkirurgen, Linköpings Universitetssjukhus

Extern länk

https://www.ortoacademy.se/kurser-2024

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/10/schema-2024-2.png

Referenser

Ortopedi: patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Karlsson/Karlsson/Roos. ISBN 9789144090849. 2018

Akut Ortopedi, Hultman/Järhult, ISBN 9789147094011. 2010

Blom AW, Donovan RL, Beswick AD, Whitehouse MR, Kunutsor SK. Common elective orthopaedic procedures and their clinical effectiveness: umbrella review of level 1 evidence. BMJ. 2021 Jul 7;374:n1511. doi: 10.1136/bmj.n1511. PMID: 34233885; PMCID: PMC8262448.

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar: Reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos. Stöd för styrning och ledning 2021. Socialstyrelsen. Artikelnummer: 2021-1-7137. Publicerad: 2021-01-20. 

Jämställdhet och likabehandling

Sjukdomar i rörelseapparaten drabbar både män och kvinnor. Dock drabbas kvinnor i större utsträckning av osteoporos relaterade frakturer än män. När i livet man drabbas av vissa tillstånd kan också skilja sig åt vilket kommer att lyftas fram under föreläsningar.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, case-presentationer samt e-learning genom web-baserad pre-course.

Eftersom att kursen vänder sig både till läkare och personer som jobbar rehabilitering finns det en handout med terminologi som även finns att tillgå i pre-course.

Förmiddagen består av föreläsningar för hela gruppen.

Under eftermiddagen delas gruppen in i 4 till 5 mindre grupper för de mer praktiska momenten.

Sutureringsteknik övas på suturdynor.

Injektionsteknik övas genom att palpera anatomiska landmärken och sedan markeras var tänkt injektionen skulle görs med en plastförsedd nål. Docka för träning av injektioner i handen.

Efterföljande slutprov sker i skriftlig form.

Om pandemi eller annan liknande händelse omöjliggör en kurs i fysiskt format kommer en E-baserad kurs kunna erbjudas i Zoom-format. Deltagaren kommer kunna att välja att delta i kursen i fysiskt eller i digitalt format.

Kursmaterial

Åhörarkopior kommer finnas tillgängliga online i förekommande fall.

Förberedelser

Före kursen kommer deltagarna bjudas in till pre-course som är frivillig. Denna genomförs som en online-utbildning. Denna beräknas kräva ca 1 timme i tid av deltagaren. Kontouppgifter med information om inloggning kommer mailas ut med inbjudan till pre-course.

Deltagarna får en även en förfrågan om ämnen eller praktiska moment som uppfattas särskilt knepiga. Dessa frågor kommer sedan respektive föreläsare till del för att kunna fångas upp i undervisningen.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll utförs kursen sista dag detta görs i skriftlig form. Provet rättas sedan av fakulteten och 65 % rätta svar krävs för godkänd kurs. Frågorna går vi sedan igenom tillsammans för att även detta ska bli ett tillfälle för lärande.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Tillgång till E-plattform med delar av föreläsningar och statusövningar.

Kompetensöverföring

Statushäfte delas ut till deltagarna.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Ifylld utvärdering är ett krav för godkänd kurs. Föreläsare och fakultet träffas inom 1 vecka efter genomgången kurs för utvärdering av resultaten och feedback. Kursens innehåll modifieras i enlighet med återkopplingen. Lipus utvärdering kommer att användas.

Planering

Med avstamp i utvärderingen gör vi följande justeringar.

1.) Vår målgruppsrepresentant kommer att vara fysiskt på plats.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer: 20210083, Ortopedi för primärvården. 202112 08-09

Lipusnummer: 20210143, Ortopedi för primärvården. 20220519-20

Lipusnummer: 20220101, Ortopedi för primärvården. 202210 6-7

Lipusnummer: 20220159, Ortopedi för primärvården, 202304 20-21

Lipusnummer: 20220159, Ortopedi för primärvården, 202310 26-27

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 11 april 2024
Slutdatum: 12 april 2024
Sista anmälningsdatum: 11 april 2024
Kursplats: Riverton, Göteborg

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

10 000 kr ex moms.

I priset ingår måltider under kursdagarna samt kursmiddag en av kvällarna.

Kringkostnader

Resor och boende betalas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker till: kurs@ortoacademy.se

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande krävs.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.ortoacademy.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn

Bekräftelse på mail skickas inom två veckor

Anmälan är bindande.

Kontaktperson

Andreas Sylvan

info@ortoacademy.se

kurs@ortoacademy.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för godkänd kurs

8. Kursansvariga

Initiativtagare

OAcademy AB

Ansvarig för innehåll

Andreas Sylvan, specialistläkare i ortopedi, NÄL, NU-sjukvården

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Andreas Sylvan, specialistläkare i ortopedi med inriktning traumatologi och frakturkirurgi.

Kursadministration

Andreas Sylvan, specialistläkare, NÄL
Anna Fransson, Kurssekreterare

Mattias Larsson, tekniskt ansvarig

Övriga samarbetspartners

Samarbetspartner är de i kursen inblandade föreläsarna det förekommer ingen sponsring från företag eller andra organisationer. Allt material till kursen finansieras av deltagaravgifter.

Ludvig Varvruch, Överläkare. Ryggkliniken, Linköping Universitetssjukhus

Eileen Sköld, Överläkare. Traumasektionen. NU-sjukvården

Ada Holm-Adielsson, Specialistläkare. Traumasektionen. NU-sjukvården

Ida Franzén, Specialistläkare. Ortopedkliniken. Fotsektionen. NU-sjukvården

Anders Johnsson, Specialistläkare Allmänmedicin, Stockholm

Jonathan Ahlqvist. Specialistläkare Allmänmedicin, Mölnlycke

Dag Vikingsson, Specialistläkare Handkirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Målgruppsrepresentant

Anders Johnsson specialistläkare i allmänmedicin som arbetar i Stockholm.

Har en bakgrund som idrottslärare och tidigare arbetat som läkare på ortopedklinik. På grund av detta är han en naturlig brygga mellan de två specialiteterna och ser ett tydligt värde av ökad ortopedisk kunskap inom primärvården.

Jonathan Ahlqvist. Specialistläkare Allmänmedicin, Landvetter

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter

Kringarrangemang

Kursmiddag finansieras av deltagaravgifter.

Sponsorers närvaro

Ingen sponsor.

Jävsförhållande

Ingen av föreläsarna har uppgivit jävsförhållande såsom:

 • samarbete med industrin
 • advisory board
 • kliniska studier
 • regelbundna betalda föreläsningar