Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi.

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi.

Specialiteter: Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Kirurgi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Onkologi, Njurmedicin, Reumatologi
Nivå: AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare
Län: Uppsala län

Språk: Svenska
Avgift: 13.600 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt digital kursdokumentation ingår.
Kringkostnader: Resor samt boende bekostas av deltagare.
Kursnummer: 20230029
Företag/organisation: Uppsala universitet

Kurstillfälle

Kursdatum: 21-24 november 2023
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 14 november 2023 (237 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Kirurgi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Onkologi, Njurmedicin, Reumatologi

Ytterligare information

De primära målgrupperna är ST-läkare i internmedicin, allmänmedicin och kirurgi som vill utbilda sig inom gastroenterologi och hepatologi. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen, men kursen är även lämplig för ST-läkare inom andra specialiteter som geriatrik, infektionssjukdomar, reumatologi, och onkologi. Färdiga specialister med särskilt intresse för ämnet är välkomna och AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen.

2. Behovsbeskrivning

Symtom från mag-tarmkanalen och levern är vanligt förekommande. Inom primärvården dominerar funktionella mag-tarmbesvär, samtidigt som det är viktigt att veta när vi ska misstänka ett mer allvarligt gastroenterologiskt tillstånd. Den differentialdiagnostiska bedömningen mellan ett godartad diarré-tillstånd och inflammatorisk tarmsjukdom är exempelvis ibland svår, och kan kräva gastroenterologisk specialistkompetens. Avvikande leverprover är ett annat exempel där utredningsbehovet varierar stort, och där allvarlig leversjukdom kan dölja sig bland de mer vanligt förekommande benigna tillstånden. På akutmottagningar, vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar är panoramat ofta annorlunda. Här träffar man på tillstånd som kräver skyndsam utredning och behandling, såsom akuta IBD-skov, skyhöga leverprover och fulminant leversvikt.

Riktlinjer, luminal gastroenterologi. Svensk gastroenterologisk förening. https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/luminal-gastroenterologi/
Riktlinjer, leversjukdomar. Svensk gastroenterologisk förening. https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/lever-gallvags-och-pankreassjukdomar/

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge kunskap om utredning, diagnostik, och behandling av mag-tarm- och leversjukdomar.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren ha kunskap om differentialdiagnostik, utredning, behandling och indikationer för remittering av patienter med;

– Inflammatoriska och funktionella tarmsjukdomar
– Funktionella magtarmbesvär
– Dyspepsi och refluxsjukdom
– Celiaki och eosinofil tarmsjukdom
– Autoimmuna och kolestatiska leversjukdomar
– Komplikationer till levercirros
– Infektiösa tarmsjukdomar och hepatiter

Självständigt kunna initiera utredning och behandling av akuta gastroenterologiska tillstånd
Kunna tolka i gastroenterologin vanligen förekommande labprover
Ha kunskap om indikationer och kontraindikationer för endoskopiska och radiologiska undersökningsmetoder

Resultat för patient och samhället

Bör bidra till effektivisering av sjukvården (t ex. färre remisser) och en patientsäker vård.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Enligt SOSFS 2015:8

Allmänmedicin c3
Internmedicin c1, c2
Lungsjukdomar c1, c2
Kardiologi c1, c2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3, c6, c7
Reumatologi c11
Endokrinologi och diabetologi c1, c2
Akutsjukvård c1, c2
Njurmedicin c1, c2
Geriatrik c1, c2
Hematologi c1, c2

HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin STc3
Internmedicin STc1, STc2
Lungsjukdomar STc1, STc2
Kardiologi STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2,STc3, STc6, STc7
Reumatologi STc11
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2
Akutsjukvård Stc1, STc2
Njurmedicin STc1, STc2
Geriatrik STc1, STc2
Hematologi STc1, STc2

4. Program

Schema

Se bifoga fil nedan för schema och föreläsare.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/03/schema-gastrohepatologi-ht23.pdf

Referenser

Functional Gastrointestinal Disorders 3. Functional dyspepsia. Lancet 2020; 396: 1689–702

Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/luminal-gastroenterologi/

Management of the multiple symptoms of irritable bowel syndrome. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017; 2:112–22

Utredning och behandling av esosinofil esofagit. https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/luminal-gastroenterologi/

Nationellt vårdprogram för celiaki https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/luminal-gastroenterologi/

British Society of Gastroenterology consensus guidelines on the management of inflammatory bowel disease in adults. Gut 2019; 68:s1–s106

European guidelines on microscopic colitis: United European Gastroenterology and European Microscopic Colitis Group statements and recommendations. United European Gastroenterol J, 2021 Feb 22.

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol. 2017; 66:1047-1081

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2015; 63:971-100

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. Journal of Hepatology 2017; 67:145–172

British Society of Gastroenterology and UK-PSC guidelines for the diagnosis and management of primary sclerosing cholangitis. Gut 2019; 68:1356–1378

IgG4-related disease: an update on pathophysiology and implications for clinical care. Nat Rev Rheumatol. 2020; 16:702-714

EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology 2018; 69:406–460

EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology 2016; 64:1388–1402

EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver disease. J Hepatol. 2018;69:154-18

Alkohol. Beslutsstöd vid utredning och behandling. T Eriksson https://www.akademiska.se/contentassets/8abcf46c866743a28c0f4471c799ab71/klinisk-handbok-alkohol-2018-01-03.pdf

Hepatit, viral – diagnostik och tolkning av hepatitserologi. O Weiland. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/hepatologi/hepatit-viral-diagnostik-och-tolkning-av-hepatitserologi/

Gastroenterologi och hepatologi. G Lindberg, H Nyhlin (red). Studentlitteratur

Riktlinjer, luminal gastroenterologi. Svensk gastroenterologisk förening. https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/luminal-gastroenterologi/

Riktlinjer, leversjukdomar. Svensk gastroenterologisk förening. https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/lever-gallvags-och-pankreassjukdomar/

Genusperspektiv

Patientfall är anpassade ur ett genusperspektiv.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Katedrala fallbaserade föreläsningar utgör utgångspunkten för en interaktiv diskussion kring praktisk handläggning. Efter föreläsningsblocken avsätts tid för falldiskussion, i konstellationer som är anpassade för inlärningsmålen. Utöver detta förekommer mentimeterbaserade sessioner med repeterande syfte, vilka samtidigt fungerar som examination.

Kursmaterial

Kursdeltagarna erhåller digital dokumentation bestående av åhörarkopior, kompendier och manualer anpassade för klinisk användning.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll sker genom gruppdiskussioner och redogörelse av patientfall som täcker de områden som behandlats under föreläsningarna.

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Den kursdokumentation i digital form som tillhandahålls är lämplig även för kunskapsöverföring. Denna finns tillgänglig två veckor efter avslutad kurs.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus mall för kursutvärdering används. Vår egen digitala utvärdering sker dagligen. Återkoppling sker genom uppföljning med kursledare och utbildare.

Planering

Kursledningen har tagit hänsyn till kurskritiken från tidigare deltagare och gjort vissa justeringar utifrån denna.

Tidigare Lipus-certifiering

IPULS-nr 20110371 (2012-05-14)
IPULS-nr 20120133 (2012-10-15)
Lipus-nr 20130007 (2013-10-08)
Lipus-nr 20140055 (2014-09-30)
Lipus-nr 20150044 (2015-09-29)
Lipus-nr 20160032
Lipus-nr 20180136
Lipus-nr 20190100
Lipus-nr: 20210017
Lipus-nr: 20220047

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 21 november 2023
Slutdatum: 24 november 2023
Sista anmälningsdatum: 14 november 2023
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

Ca 40

Språk

Svenska

Avgift

13.600 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt digital kursdokumentation ingår.

Kringkostnader

Resor samt boende bekostas av deltagare.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via hemsidan.
Arbetsgivarens godkännande krävs.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard/uppsalakurserna-ht23/oversiktskurs-i-gastroenterologi-och-hepatologi-ht23

Antagningsförfarande och bekräftelse

ST-läkare prioriteras.

Vid anmälan skickas omgående bekräftelse på antagning. Om kursen blir full hamnar sökanden automatiskt på reservlista.

Kontaktperson

Projektkoordinator Kristina Lundgren, kristina.lundgren@uu.se, 018-471 19 19, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se, 018-471 18 50, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering under ST delas ut.

Övriga deltagare får Uppsala universitets intyg som redovisar kursens innehåll.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet samt Gastro – hepatologisektionen, Akademiska sjukhuset

Ansvarig för innehåll

Kajsa Björner, Specialistläkare, gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Vessby, Specialistläkare, gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Kajsa Björner, Specialistläkare, gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Vessby, Specialistläkare, gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare medicin, farmaci och vård, Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala Universitet.

Kursadministration

Projektkoordinator Kristina Lundgren, kristina.lundgren@uu.se, 018-471 19 19, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se, 018-471 18 50, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Övriga samarbetspartners

Finns inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Utbildningen har utvecklats i samverkan med ST-läkare som tjänstgör på Akademiska sjukhuset, med ST-läkare i landet som konsulterar specialisterna inom området på Akademiska sjukhuset samt utifrån de utvärderingar som erhållits från tidigare genomförda kurser inom andra områden för ST-läkare.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt av deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang finns.

Sponsorers närvaro

Det finns ingen närvaro av sponsorer.

Jävsförhållande

Det finns inga jävsförhållanden.