Psykiatrisk diagnostik

Kursnummer
20220106
Specialiteter
Barn- och ungdomspsykiatri, Geriatrik, Psykiatri, Rättspsykiatri, Äldrepsykiatri, Allmänmedicin, Beroendemedicin
Nivå
BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Skåne län