Hoppa till innehåll

RAMBO-kursen (Radiologisk Metodik och Bildgranskning för Ortopeder)

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen RAMBO-kursen (Radiologisk Metodik och Bildgranskning för Ortopeder)

Kursen ges av: F-lab radiologkonsult AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Arbetsterapeut, Fysioterapeut
Avgift: Kursavgiften är 8800 kronor + moms
Kringkostnader: Resa och boende.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240004
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 15-16 april 2024
Kursplats: Helsingborg, Elite Hotel Mollberg
Sista anmälningsdatum: 12 april 2024 (40 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin, Handkirurgi, Ortopedi

Andra yrken

Arbetsterapeut, Fysioterapeut

Ytterligare information

Primär målgrupp är ST-läkare inom ortopedi – företrädesvis under utbildningens första två år.

Kursen bedöms kunna vara av värde även för andra yrkesgrupper som handlägger akuta skador i rörelseapparaten. På föregående upplagor har även akutläkare och distriktsläkare deltagit.

2. Behovsbeskrivning

Skelettradiologi är en viktig del i handläggningen av den akuta ortopediska patienten, och utförs på de flesta sjukhus dygnet runt. På flertalet sjukhus förväntas jourläkare – främst ortopeder – själv primärgranska röntgenbilderna eftersom radiolog sällan finns omedelbart tillgänglig nattetid. Att frakturer missas vid handläggning av akuta patienter är väl vetenskapligt belagt

Rita Fernholm, Karin Pukk Härenstam, Caroline Wachtler, Gunnar H. Nilsson, Martin J. Holzmann & Axel C. Carlsson (2019) Diagnostic errors reported in primary healthcare and emergency departments: A retrospective and descriptive cohort study of 4830 reported cases of preventable harm in Sweden, European Journal of General Practice, 25:3, 128-135, DOI: 10.1080/13814788.2019.1625886

Andersson, J. K., Gustafson, P., & Kopylov, P. (2022). Misdiagnosed and maltreated scaphoid fractures – costly both for society and patients: A review of filed claims to the Swedish National Patient Insurance Company 2011–2018. EFORT Open Reviews, 7(2), 129-136. Retrieved Dec 29, 2023, from https://doi.org/10.1530/EOR-21-0108

Missade frakturer och luxationer kan leda till försenad eller utebliven behandling med potentiellt allvarliga konsekvenser för patienten. Flera Lex Maria-fall finns exempelvis från Skåne där behandlingskrävande frakturer missats i den initiala handläggningen (Diarienummer: 2021-ANMSUS000380, 2021-ANMSUS000330, 2020-ANMSUS000997; 2020-ANMSUS001033 och 2021-ANMSUS000425).

Således finns behov av utbildning inom skelettradiologi anpassad för jourläkare, men någon formaliserad sådan finns oss veterligen inte tillgänglig.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig grunderna i akut skelettradiologi, i syfte att bli trygg i rollen som jourläkare. För att uppnå målet krävs kunskap i bildtolkning, men också om de olika röntgenmodaliteternas styrkor och svagheter. Som jourläkare är det också viktigt att vara medveten om sina begränsningar varför kursen även kommer att lyfta exempel på vanliga fel och situationer när man bör ta hjälp av bakjour eller röntgenläkare.

Resultat för deltagaren

Kursdeltagaren förväntas efter genomförd utbildning kunna:

  • Identifiera på skelettröntgen vanligen förekommande akut patologi i övre extremitet.
  • Identifiera på skelettröntgen vanligen förekommande akut patologi i nedre extremitet.
  • Identifiera på skelettröntgen vanligen förekommande akut patologi i ryggrad.
  • Beskriva vanliga fel vid bildtagning och tolkning av skelettröntgen.
  • Förklara när konventionell röntgen bör ersättas av eller kompletteras med annan bilddiagnostik såsom CT, MR eller scintigrafi.
  • Sammanfatta vilken information radiologen behöver för att ordinera rätt undersökning.

Resultat för patient och samhället

Genom att se till att ortopeder och akutradiologer har adekvat kompetens i grundläggande akutradiologi ökar chansen till korrekt diagnostik och handläggning i rätt tid. Risken för missade frakturer och undvikbara patientskador minskar. I förlängningen ökar också medborgarnas förtroende för såväl jourläkare som sjukvården som helhet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål enligt 2015:

Ortopedi C1, C3

Handkirurgi C3, C7

Akutsjukvård C5

Allmänmedicin C4*

Delmål enligt 2021:

Ortopedi STc1, STc3

Handkirurgi STc3, STc7

Akutsjukvård STc5

Allmänmedicin STc4*

*Kurskrav i Socialstyrelsens målbeskrivning saknas.

4. Program

Schema

DAG 1 (15/4)
Förmiddag: Genomgång av radiologiska tekniker, allmän frakturlära, CT, MR, konventionell röntgen. Kommunikationen med röntgen – remisser, svar, ronder. Projektionslära. Artefakter och andra fallgropar. Strukturerad bildgranskning.

Eftermiddag; Förläsning övre extremitet. Egen bildgranskning övre extremitet. Fallgenomgång.

DAG 2 (16/4)

Förmiddag: Föreläsning nedre extremitet. Egen bildgranskning nedre extremitet. Fallgenomgång.

Eftermiddag: Föreläsning rygg. Egen bildgranskning rygg. Fallgenomgång.

Extern länk

Praktiskt

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/10/schema-rambo2023-3.pdf

Referenser

Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna, Redaktör: Magnus Karlsson, Jón Karlsson, Harald Roos, ISBN: 9789144090849

Orthopaedic Imaging: A Practical Approach (Orthopedic Imaging a Practical Approach), Författare: Adam Greenspan M.D. FACR (Author), Javier Beltran (Author), ISBN: 978-1975136475

Miller’s Review of Orthopaedics, Författare: Miller Mark D. , Thompson Stephen R. ISBN: 9780323609784

Radiologi, Författare: Peter Aspelin, Holger Pettersson, redaktörer. Förlag: Studentlitteratur; 2008. ISBN 978-91-44-03887-2.

Radiopaedia.org https://radiologyassistant.nl/ https://www.birpublications.org/doi/10.1259/bjr/19790905 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4474056/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5982360/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31368007/ https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2018180022

Jämställdhet och likabehandling

Könsskillnader tas upp i de fall sådana föreligger – exempelvis i form av varierande sjukdomsprevalens eller strålhygieniska aspekter.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Varje kursdag inleds med föreläsningar. Härefter delas kursdeltagarna in i grupper baserade på grad av erfarenhet, och får självständigt arbeta med anonymiserade fall med det webbaserade verktyget ”Collective Minds”. Handledare finns tillgängliga under tiden för det egna arbetet. Efter den enskilda fallgranskningen går varje grupp igenom fallen tillsammans. Kursdeltagaren förväntas redovisa ett eller ett par fall i samband med genomgången.

Kursmaterial

Föreläsningarna visas i form av powerpointpresentationer vilka både lyfter tekniska aspekter av röntgen och kliniska fall. Seminariefall finns uppladdade till cmrad.com (se ovan). Deltagarna kommer att erhålla inloggningsuppgifter till sidan i god tid, och fallen kommer även att finnas tillgängliga en tid efter avslutad kurs.

Förberedelser

Ett antal övningsfall kommer att finnas uppladdade på Collective Minds hemsida. Deltagarna uppmanas att titta på dessa i förväg – dels för att öva på bildtolkning, dels för att vänja sig vid att arbeta med Collective Minds PACS-system.

Kunskapskontroll

Efter avslutad kurs får deltagarna granska de på förhand tillgängliga fallen igen. I samband med att kursen avslutas kommer facit att publiceras. Kursdeltagarna får således möjlighet att själva utvärdera sina kunskaper och framsteg efter avslutad kurs. Någon formell tentamen planeras däremot inte.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Fallen kommer att vara tillgängliga på Collective Minds efter avslutad kurs. Det kommer också vara möjligt att kontakta föreläsare/kursansvariga för diskussion och frågor.

Kompetensöverföring

Deltagare kommer även efter avslutad kurs att ha tillgång till Collective Minds, där ett stort antal kliniska fall finns publicerade.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Länk till utvärderingen kommer distribueras till kursdeltagarna via e-post. Resultaten publiceras på kurshemsidan. Svar från utvärderingar har tidgare legat till grund för förbättringar av innehållet, och avses göra så även framgent.

Planering

Föreläsare har tagit del av resultaten och anpassat sina föreläsningar i linje med erhållen feedback. Vissa seminariefall har lagts till, tagits bort eller bytts ut mellan olika kursomgångar.

Tidigare Lipus-certifiering

RAMBO-kursen, 11-12 november 2021, Lipus-nr: 20210069

RAMBO-kursen, 28-29 april 2022, Lipus-nr: 20210144

RAMBO-kursen 22-23 mars 2023 Lipus-nr: 20220144

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 15 april 2024
Slutdatum: 16 april 2024
Sista anmälningsdatum: 12 april 2024
Kursplats: Helsingborg, Elite Hotel Mollberg

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

Kursavgiften är 8800 kronor + moms

Kringkostnader

Resa och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

All information om kursen, inklusive länk till anmälan, finns på vår websida:

https://rambokursen.wordpress.com

Anmälan till kursen förutsätts ske efter godkännande från närmaste chef.

Länk till webbsida för anmälan

https://rambokursen.wordpress.com/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Efter anmälan erhålles bekräftelse per mail. ”Först till kvarn” gäller.

Kontaktperson

Malin Zimmerman 0708-495632 malin.zimmerman@gmail.com

Kursintyg

Kursintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Per Hintze, överläkare röntgen Region Östergötland

Jörgen Strömberg, överläkare röntgen Region Gotland

Malin Zimmerman, specialistläkare ortopedi, docent vid Lunds Universitet

Ansvarig för innehåll

Per Hintze, överläkare röntgen Region Östergötland

Jörgen Strömberg, överläkare röntgen Region Gotland

Malin Zimmerman, specialistläkare ortopedi, docent vid Lunds Universitet

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Malin Zimmerman, specialistläkare ortopedi, docent vid Lunds Universitet

Malin har stor undervisningserfarenhet och har tidigare organiserat bl.a. en vidareutbildningskurs för sjuksköterskor inom ortopedi.

Kursadministration

Jörgen Strömberg, överläkare Region Gotland

Övriga samarbetspartners

Collective Minds radiology (tillhandahåller plattform för granskning av avidentifierade patientfall)

Målgruppsrepresentant

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras i sin helhet med deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Kursmiddag, ingår i kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Jävsförhållande