Hoppa till innehåll

Terapiinriktad utbildning i lungcancer för läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Terapiinriktad utbildning i lungcancer för läkare

Kursen ges av: Roche och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: För utbildningen utgår en deltagaravgift på 2500 kronor (ex moms). Kurs, tillgång till kursmaterial, mat och dryck ingår i kostnaden.  Roche AB står för alla måltider under utbildningen.
Kringkostnader: Kostnad för hotellrum inklusive frukost är 1500 kronor/natt (ex moms), och faktureras av Roche AB samtidigt med deltagaravgiften. Deltagaren bokar och betalar sin resa själv.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230049
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 16-17 oktober 2023
Kursplats: Lejondals Slott, Bro
Sista anmälningsdatum: 10 september 2023 (101 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Klinisk patologi, Lungsjukdomar, Onkologi

Ytterligare information

Kursen vänder sig primärt till ST-läkare men även nyblivna specialister inom framförallt onkologi och lungmedicin som sköter utredning och behandling av lungcancer.

2. Behovsbeskrivning

I dag får cirka 4200* människor diagnosen lungcancer varje år i Sverige. Även om femårsöverlevnaden har förbättrats de senaste åren så är den mycket låg jämfört med flera andra solida tumörgrupper. Den kliniska situationen är krävande och samtidigt sker en snabb utveckling inom diagnostik och behandling. Därav följer ett stort behov av utbildningsaktiviteter och vetenskapliga diskussioner.

De nationella vårdprogrammet för lungcancer uppdateras kontinuerligt och senast 2022-05-10 – https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/

*https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/cancer/.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att erbjuda en utbildning med fördjupade kunskaper inom lungcancerområdet. Vidare skall denna kurs även med patientfall och diskussioner erbjuda möjlighet till att på plats lyfta aktuella frågor från den kliniska vardagen.

Resultat för deltagaren

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna:

 • Beskriva förekomst av lungcancer i befolkningen med avseende på ålder, kön, exponering och regional fördelning, för att kunna tillämpa en jämlik och jämställd vård.
 • Analysera för- och nackdelar med populationsbaserad lungcancerscreening
 • Förstå och redogöra för olika behandlingsalternativ vid avancerad lungcancer, såsom målriktad terapi, immunterapi och cytostatikabehandling eller kombinationer av dessa
 • Förstå och redogöra för principer för strålbehandling vid lungcancer, inklusive fraktionering och dosnivåer vid olika syften med behandlingen
 • Förstå och redogöra för histopatologisk och molekylärpatologisk klassificering av lungcancer, och vilken betydelse detta har för behandlingsval
 • Redogöra för potentiella biverkningar av systembehandling och strålbehandling, och hur man förebygger och handlägger dessa
 • Tillämpa ovanstående kunskaper i gruppdiskussioner om utvalda patientfall

Resultat för patient och samhället

Utökade och fördjupade kunskaper hos deltagande läkare syftar till att ge förbättrad vård med högre kvalitet för patienter. En bättre vårdplanering möjliggör även optimalt utnyttjande av samhällets resurser.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Lungsjukdomar:
c8 / STc8 (Den specialistkompetenta läkaren ska kunna handlägga tumörsjukdomar i lunga och lungtumörrelaterade sjukdomstillstånd)

Onkologi:
c9 / STc9 (Den specialistkompetenta läkaren ska behärska handläggning av patienter med vanliga tumörsjukdomar samt kunna initialt handlägga övriga tumörsjukdomar, i kurativ och palliativ fas)

4. Program

Schema

Se bifoga fil för schema.

Föreläsare:

Stefan Barath, överläkare, Lungmedicin och Allergisjukdomar, Skånes Universitetssjukhus Lund
Bengt Bergman, docent, överläkare, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Johan Botling, överläkare, professor i klinisk patologi , Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Andreas Hallqvist, överläkare, VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Mikael Johansson, docent, överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Jan Nyman, docent, överläkare, VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Maria Planck, docent, Lungmedicin och Allergisjukdomar, Skånes Universitetssjukhus Lund
Anders Vikström, överläkare, Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping 
Gunnar Wagenius, docent, överläkare, Lungonkologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/04/inbjudan-terapiinriktad-utbildning-i-lc-230412-3.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/04/rocheonline-utbildning-lc-230412-3.pdf

Referenser

Det nationella vårdprogrammet som är relevant för kursen är det nationella vårdprogrammet för lungcancer: 2022-05-10 Version 6.0 https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/vardprogram/nationellt-vardprogram-lungcancer.pdf

Övriga:

 • Postmus PE, Kerr KM, Oudkerk M, Senan S, Waller DA, Vansteenkiste J, et al. Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO. 2017;28(suppl_4):iv1-iv21.
 • Recent eUpdate to the ESMO Clinical Practice Guidelines on early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC).
 • Pentheroudakis G, et al. Ann Oncol. 2020.
 • de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, Scholten ET, Nackaerts K, Heuvelmans MA, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med. 2020;382(6):503-13.
 • NSCLC Meta-Analyses Collaborative Group. Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomised clinical trials. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group. BMJ. 1995;311(7010):899-909.
 • TNM-klassifikation (UICC/IASCLC 8:e upplagan 2016)
 • Lungcancer i Sverige. Uppsala. Jan 22: 1-53. 2018.
 • Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R, et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;377(20):1919-29.
 • Greenhalgh J, Dwan K, Boland A, Bates V, Vecchio F, Dundar Y, et al. First-line treatment of advanced epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation positive nonsquamous non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2016(5):Cd010383.
 • Gandhi L, Rodriguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018;378(22):2078-92.

Föreläsarna kommer i sina presentationer ha kompletta referenslistor.

Genusperspektiv

Kursen definierar en sjukvårdsstandard utgående från gällande vårdprogram, vilket ligger till grund för en jämlik vård.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar kommer att varvas med falldiskussioner och på detta sätt kommer deltagarna att vara delaktiga och kan komma med egna synpunkter.

Kursmaterial

Material kommer deltagarna att få via en delad drive.

Förberedelser

Förbereda egna patientfall från den kliniska vardagen att presentera under patientfalls-punkterna.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering som utgår från LIPUS mall. Utvärdering skall ifyllas av deltagarna själva och lämnas vid kursavslut. Resultatet från denna utvärdering kommer sedan att kommuniceras ut till kursledningen för att fortsätta en vidareutveckling av utbildningsformen.

Planering

Hänsyn har tagits från resultatet av LIPUS-utvärderingen 2018, 2019, 2021, och 2022 samt även den egna interna utvärderingen.

Vi kommer detta år ha färre utvalda patientfall samt kortare bensträckare mellan passen.

Tidigare Lipus-certifiering

Liknande kurs har tidigare genomförts i regi utav Roche i

 • november 2007, IPULS-nr: 20070161
 • mars 2009 IPULS-nr: 20080325
 • oktober 2010, IPULS-nr: 20100132
 • oktober 2012, IPULS-nr: 20120150
 • oktober 2014, LIPUS-nr: 20140072
 • oktober 2016, LIPUS-nr: 20160029
 • oktober 2018, LIPUS-nr: 20180028
 • oktober 2019, LIPUS-nr: 20190043
 • oktober 2021, LIPUS-nr: 20210009
 • oktober 2022, LIPUS-nr: 20220032

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 16 oktober 2023
Slutdatum: 17 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 10 september 2023
Kursplats: Lejondals Slott, Bro

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

För utbildningen utgår en deltagaravgift på 2500 kronor (ex moms). Kurs, tillgång till kursmaterial, mat och dryck ingår i kostnaden. 

Roche AB står för alla måltider under utbildningen.

Kringkostnader

Kostnad för hotellrum inklusive frukost är 1500 kronor/natt (ex moms), och faktureras av Roche AB samtidigt med deltagaravgiften. Deltagaren bokar och betalar sin resa själv.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Utskick av inbjudan kommer att genomföras enligt gällande överenskommelse mellan LIF, SKL och Läkarförbundet. Anmälan skall ske skriftligen. Antagningsbrev kommer att skickas ut i god tid innan kursens start.

Anmälan – Skall ske skriftligen via särskild anmälningssida, via Rocheonline.se

Kontakta Daniela Difrancesco (se kontaktuppgifter nedan).

OBS! Antalet deltagare är begränsat till 30 stycken. Senaste anmälningsdag är den 10 september 2023.

Inbjudan skickas till lung- och onkologkliniker. Medarbetaren ansvarar själv för arbetsgivarens godkännande att delta

Daniela Difrancesco, mobil: 0723-69 72 63, e-post: daniela.difrancesco@roche.com

Antagningsförfarande och bekräftelse

Alla ansökningar beaktas och i det yttersta skall kursledningen rättvist fördela platser med jämn spridning över landet och aktuella specialiteter.

Bekräftas via e-post i samband med att anmälan har kommit in.

Kontaktperson

Sofie Carlsson, mobil: 0709-131325, e-post: sofie.carlsson@roche.com

Daniela Difrancesco, mobil: 0723-69 72 63, e-post: daniela.difrancesco@roche.com 

Kursintyg

ST-intyg till ST-läkare samt diplom om så önskas med specificering av samtliga ämnen som tagits upp under kursen delas ut till alla kursdeltagare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

 • Överläkare och docent Bengt Bergman, lungmedicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Överläkare och docent Jan Nyman, enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Roche AB

Ansvarig för innehåll

Huvudansvariga:

 • Överläkare och docent Bengt Bergman, lungmedicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Överläkare och docent Jan Nyman, enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Ansvariga under deras respektive programpunkt tillsammans med ovanstående:

 • Stefan Barath, överläkare, Lungmedicin och Allergisjukdomar, Skånes Universitetssjukhus Lund
 • Bengt Bergman, docent, överläkare, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 • Johan Botling, överläkare, professor i klinisk patologi , Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Andreas Hallqvist, överläkare, VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Mikael Johansson, docent, överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
 • Jan Nyman, docent, överläkare, VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 • Maria Planck, docent, Lungmedicin och Allergisjukdomar, Skånes Universitetssjukhus Lund
 • Anders Vikström, överläkare, Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping 
 • Gunnar Wagenius, docent, överläkare, Lungonkologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

 • Bengt Bergman, docent, överläkare, Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 • Jan Nyman, docent, överläkare, Enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Sofie Carlsson, Patient journey partner, Lungcancer, Roche AB

Kursadministration

 • Sofie Carlsson, Disease Area Partner, Lungcancer, Roche AB
 • Daniela Difrancesco, Project Coordinator Partner, Roche AB

Övriga samarbetspartners

Inga andra företag.

Målgruppsrepresentant

Se kursledning

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Roche AB

Deltagarna finansierar sina resor, samt betalar en deltagaravgift på 4000:- vilken inkluderar en natts logi.

Kringarrangemang

Deltagarna finansierar sina resor, samt betalar en deltagaravgift på 4000:- vilken inkluderar en natts logi

Sponsorers närvaro

Roche kommer att deltaga med 4 personer för att sköta kursadministration och praktiska delar samt delta i diskussionen. Det etiska regelverket, LER, följs enligt avtal.

Jävsförhållande

Alla föreläsare i kursen är finansierade av Roche AB, de har vid tidigare tillfällen föreläst på samma utbildning.

Andreas Hallqvist  – föreläsare och handledare LC-Ronden
Anders Vikström – föreläsare och handledare LC-Ronden