Hoppa till innehåll

Thrombosis Update Web 2024

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Thrombosis Update Web 2024

Kursen ges av: Bayer AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Kursen är kostnadsfri för deltagare
Kringkostnader: Inga kringkostnader tillkommer då kursen sker digitalt.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240053
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 21 maj 2024
Kursplats: Web
Sista anmälningsdatum: 20 maj 2024 (29 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin, Neurologi, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi

Ytterligare information

Kursen kan ses som en fortbildningskurs som bygger på grundläggande kunskap om venös tromboembolism. Primär målgrupp är hälso- och sjukvårdspersonal som diagnostiserar och behandlar venös tromboembolism.

2. Behovsbeskrivning

Venös tromboembolism (VTE) är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen efter kranskärlsjukdom och stroke. Risken för VTE ökar med åldern och totalt kommer 5–10% av befolkningen att drabbas. VTE är en potentiellt allvarlig sjukdom med risk för letal lungemboli. Symtomen kan vara svårvärderade, varför enbart klinisk diagnostik inte är tillräcklig. Behandling med antikoagulationsläkemedel är effektiv men risk för komplikation i form av blödning föreligger. Riskvärdering är nödvändig för att bestämma behandlingstidens längd, då VTE ofta är en recidiverande sjukdom. (Socialistyrelsens riktlinjer för vård av venös tromboembolism 2004; International Society of Thrombosis and Haemostasis, https://www.isth.org/)

Kursen Thrombosis Update är ett årligt forum för presentation, analys och diskussion av de viktigaste kliniska nyheterna inom tromboembolism. Programmet är framtaget tillsammans med moderator och föreläsare, samtliga nationella experter inom terapiområdet.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att presentera, analysera och diskutera de senaste nyheterna inom tromboembolism och omhändertagandet av patienter med tromboembolism genom att erfarenheter från klinisk praxis och patientfall presenteras av experter inom respektive specialitet.

Kursen syftar till att presentera innehåll som är kliniskt relevant för deltagaren samt praktiskt applicerbart och samtidigt ge möjlighet att ställa frågor kring utmaningar i sin kliniska vardag till de närvarande experterna inom ämnesområdet.

Resultat för deltagaren

Deltagaren förväntas efter kursen vara uppdaterad inom klinisk praxis för behandling av tromboemboliska sjukdomar och kunna applicera denna kunskap genom att:

 • redogöra för svårigheter med DOAK-behandling utifrån ett kompliance och doseringsperspektiv, och varför hur detta kan påverka prognos
 • redogöra för varför korrekt behandlingsregim är viktig
 • vägleda patienter kring DOAK-behandling gällande följsamhet till korrekt dosering
 • använda olika typer av riskvärderingsverktyg när det gäller skattning av blödningsrisk
 • reflektera kring och korrekt tillämpa när man bör och när man inte bör behandla med DOAK, inklusive när man kan behöva avbryta DOAK-behandling
 • kritiskt värdera för och nackdelar i svåra kliniska beslut när det gäller patienter med både trombossjukdom och hög blödningsrisk
 • redogöra för riktlinjer gällande sekundärprevention efter stroke, och vad som ingår i en god sådan
 • redogöra för hur man kan identifiera möjliga kardiell embolikällor till stroke
 • tillämpa kursens information i sin kliniska vardag vid behandling av patienter med tromboemboliska sjukdomar

Resultat för patient och samhället

Genom fortbildning av och kunskapsutbyte mellan de olika specialiteter som diagnosticerar och behandlar tromboemoliska sjukdomar i sin kliniska vardag bidrar kursen till ökad förståelse och kunskap om senaste praxis samt komplicerade patientfall

Delmål för ST angivna av kursgivare

Kursen berör delmål enligt målbeskrivning SOSFS 2015:8 samt HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin
2015: (b3, c1, c3), 2021: (STc1, STc3)

Internmedicin
2015: (b3, c3, c4), 2021: (STc3, STc4)

Hematologi
2015: (b3, c3, c4), 2021: (STc3, STc4)

Kardiologi
2015: (b3, c3, c4), 2021: (STc3, STc4)

Neurologi
2015: (b3, c7), 2021: (STc7, STc13)

4. Program

Schema

14:50-15:00 Välkomnande ord, Anders Själander

Patienten med fel dos DOAK
15:00-15:15 – För hög eller för låg dos, Johan Elf
15:15-15:30 – Patienten som inte tar ordinerad dos, Eva-Lotta Glader
15:30-15:45 – Diskussion och frågor, Anders, Johan, Eva-Lotta
15:45-15:55 – Aktiv paus med quiz
15:55-16:00 – Genomgång av svar, Anders Själander

Patienten med hög blödningsrisk
16:00-16:15 – Hur värderar vi blödningsrisk bäst? Ziad Hijazi
16:15-16:30 – När vågar vi sluta med DOAK? Katarina Glise-Sandblad
16:30-16:45 – Diskussion och frågor, Anders, Ziad, Katarina
16:45-16:55 – Aktiv paus med quiz
16:55-17:00 – Genomgång av svar, Anders Själander

Patienten med stroke
17:00-17:15 – Kardiell embolikälla eller ej, Tord Juhlin
17:15-17:30 – Vad ingår i en god sekundärprofylax, Annika Lundström
17:30-17:45 – Diskussion och frågor, Anders, Tord, Annika
17:45-17:55 – Aktiv paus med quiz
17:55-18:00 – Genomgång av svar, Anders Själander

Föreläsare:
Anders Själander(Professor, Överläkare, Umeå Universitet, Sundsvall)

Annika Lundström (Överläkare, Bitr Lektor, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus)

Eva-Lotta Glader (Överläkare, medicincentrum, NUS Umeå, Docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet)

Johan Elf (Docent, Överläkare, Koagulationscentrum, SUS, Malmö)

Katarina Glise-Sandblad (Specialistläkare i internmedicin, PhD, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning SU/Östra och Koagulationscentrum SU/Sahlgrenska)

Tord Juhlin (Överläkare, Arytmisektionen, SUS, Lund)

Ziad Hijazi (Docent, Överläkare, Kardiologkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala)

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/agenda-till-lipus-5.docx

Referenser

 • ESC Guidelines for the diagnosis and management ofatrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)
 • European Stroke Organisation (ESO) guideline on pharmacological interventions for long-term secondary prevention after ischaemic stroke or transient ischaemic attack

Jämställdhet och likabehandling

Balanserad representation bland föreläsare vad gäller både genus, olika specialiteter och spridning inom landet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, patientfall, diskussioner samt möjlighet att bidra med egna patientfall och frågeställningar till experterna inom ämnesområdet. Under pauserna kommer det också att erbjudas en quiz med självrättning och genomgång av svar (moderatorn går igenom).

Kursmaterial

Kursen kommer spelas in och finnas tillgänglig att se i efterhand för de som registrerat sig till kursen.

Förberedelser

Deltagare är välkomna att ta med egna patientfall eller frågeställningar till föreläsarna/experterna inom ämnesområdet.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursen kommer vara återkommande varje år med syfte att hålla kompetensutvecklingen uppdaterad.

Kompetensöverföring

Kursen syftar att handha kliniskt relevanta teman som är direkt överförbara i klinisk praxis och klinisk verksamhet.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Digitalt till registrerade deltagare. Målsättningen är att utvärdera kvaliteten av utbildningen och processen för inbjudan samt uppföljningen efter kursen. Resultatet på utvärderingen kommer diskuteras med samtliga arrangörer och föreläsare inför återkommande kurstillfälle.

Planering

Feedback från deltagare kring uppskattade moment samt möjligheten att göra innehåller mer relevant för allmänläkare har hörsammats. Återkommande moment uppmuntrats, komplettering anpassad för allmänläkarspecialiteten inkluderats, men spetskompetensen bibehållits.

Tidigare Lipus-certifiering

LIPUS-NUMMER 20220067, Thrombosis Update 2022, 23 Maj 2022

LIPUS-NUMMER 20230033, Thrombosis Update 2023, 10 Maj 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 21 maj 2024
Slutdatum: 21 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 20 maj 2024
Kursplats: Web

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Uppskattningsvis 120 deltagare men möjlighet till fler då detta är en digital kurs

Språk

Svenska

Avgift

Kursen är kostnadsfri för deltagare

Kringkostnader

Inga kringkostnader tillkommer då kursen sker digitalt.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till kursen sker via nedan länk: https://www.lyyti.fi/reg/TU2024

Deltagaren ansvarar själv för huvudmans godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.lyyti.fi/reg/TU2024

Antagningsförfarande och bekräftelse

Obegränsat antal deltagare möljigt då kursen sker digitalt.

Kontaktperson

josephine.muhrbeck@bayer.com

Kursintyg

Vid förfrågan – skickas per mail.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bayer AB står som initiativtagare och arrangör av kursen.

Ansvarig för innehåll

Programmet är utformat i samråd med:

Professor Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)
Docent Johan Elf (Docent, Överläkare, Koagulationsmottagningen SUS Malmö)
Docent Eva-Lotta Glader (Docent, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå)
Doktor Katarina Glise- Sandblad (PhD, Specialistläkare MAVA Östra sjukhuset samt Koagulationscentrum Sahlgrenska, Göteborg).
Docent Ziad Hijazi (Docent, Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala)
Doktor Tord Juhlin (Överläkare, Arytmisektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund)
Doktor Annika Lundström (Överläkare, bitr. lektor, Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet)

Bayer AB står som arrangör bakom kursen och bär det yttersta ansvaret för kursens innehåll.

Materialet i form av alla presentationer i programmet kommer granskas internt utifrån medicinskt och legalt innehåll av Bayer professionella inom respektive disciplin för att säkerställa ett korrekt och balanserat innehåll. Referenser ska ingå till allt material som presenteras där detta är relevant.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)

Anders är expert inom Trombos och koagulation. Han har omfattande klinisk erfarenhet, har publicerat mer än 100 publikationer, och har ett etablerad professionellt nätverk både nationellt och internationellt inom venös tromboembolism och relaterade specialiteter. Han sitter bland annat i styrelsen för SSTH (Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas) och han är en aktiv föreläsare vid utbildningsevent såsom webinarier och kongresser.

Josephine Muhrbeck (medicinsk rådgivare på Bayer samt specialistkompetent inom internmedicin och kardiologi).

Kursadministration

Josephine Muhrbeck, Medical Advisor, Bayer AB.

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners än moderatorn och föreläsarna som är angivna ovan.

Målgruppsrepresentant

Kursen är framtagen i samråd med experter inom ämnesområdet tromboemboliska sjukdomar och behandling av dessa typer av sjukdomar.

Önskemål om att inkludera målgruppen primärvårdsläkare (allmänläkare) framfördes vid utvärderingar då kursen arrangerades 2022, varför denna målgrupp specifikt inkluderats för kursen 2023 och 2024.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av Bayer AB.

Arrangemanget samt föreläsare behandlas i enlighet med LIFs etiska regelverk. Att Bayer AB är arrangör framkommer tydligt vid registrering till mötet samt under själva arrangemanget.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga intressekonflikter redovisade. Kontrakterade föreläsare kommer vid inledning av sitt framförande redovisa ev. samarbeten enligt rådande rutin.

Professor Anders Själander har deltagit vid lunch-webinarium arrangerat av Bayer (februari samt maj 2023) och Thrombosis Update tidigare år.

Johan Elf och Katarina Glise Sandblad har medverkat till Thrombosis Update tidigare år.

Ziad Hijazi har medverkat i Bayers kliniska prövningar.

Annika Lundström är medprövare i en av Bayers kliniska prövningar.

Tord Juhlin har medverkat i lunchwebinarier.